REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA COVID 19

 

 

Després de setmanes sol·licitant CCOO una reunió per tractar la problemàtica del COVID-19, finalment avui, 10 de març, l’Administració ha convocat a la part social per tal de comunicar la situació actual als centres penitenciaris catalans i les hipòtesis futures que en funció de la situació podrien donar-se i com abordar-les.

L’Administració ens ha presentat un protocol que ha traslladat als centres i ens informa que actualment ens trobem en un escenari en què no hi ha cap cas ni d’intern ni de treballador/a que es tingui constància de contagi.

Des de CCOO manifestem que aquest NO és el format adequat per tractar el problema existent de Salut Pública, considerem que s’hauria d’haver convocat una reunió extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut Laboral, tal com CCOO vam demanar mitjançant escrit registrat dirigit als màxims responsables del Departament al mes de FEBRER.

CCOO, tal com hem defensat en les reunions que ja s’han produït als diferents centres penitenciaris, considerem positives mesures com que s’habiliti un mòdul únic en els centres pels interns que surten a l’exterior (permisos) i un altre per les noves altes als centres, que es doni formació/informació per part dels responsables o coordinador/a mèdic als funcionaris de les unitats amb una possible afectació major (ingressos i comunicacions) i que se suspenguin les sortides programades de caràcter lúdic.

No obstant tot això considerem que els funcionaris de presons, donat que són la primera línia d’atenció sanitària als centres penitenciaris, hem de tindre la mateixa consideració que el personal sanitari d’administració d’atenció primària, segons el documento tècnic  “Manejo en atención primaria de pacientes con COVID-19” del Ministerio de Sanidad:

  • Que els funcionaris de servei en les unitats més exposades (ingressos, comunicacions, i mòduls amb interns de permisos o noves altes) han de tindre de manera immediata tota la formació/informació i dotació de material necessari (mascaretes quirúrgiques o FFP1) indicades al protocol esmentat anteriorment (punt 4.1).
  • Que aquesta formació l’ha d’impartir personal sanitari (preferiblement el coordinador/a mèdic del centre) i s’ha d’estendre a TOTA la plantilla en el MÍNIM temps possible.

Donada la situació actual, i l’alarma social que existeix, la millor manera de combatre-la és disposar de la informació/formació i material adients a la situació actual existent.

CCOO, a més a més, proposem que en previsió de futurs escenaris possibles es tinguin en consideració les següents propostes:

  • Que es dotin als centres de tot el material higiènic i sanitari necessari (mascaretes FFP2 o FFP3, protectors oculars, guants, bates impermeables, dispensadors amb gels hidroalcohòlics, sabó i paper rentamans)
  • Que les altes noves als centres penitenciaris siguin ateses pels serveis mèdics de manera immediata,
  • Que s’habilitin espais en els departaments d’infermeria per tractar interns que no es puguin derivar als hospitals de referència (50% dels llits)
  • Que es reorganitzin les activitats a les àrees soci culturals dels centres per tal que no hi hagi contacte entre interns de diferents mòduls
  • Que es preparin i notifiquin a les direccions dels centres els protocols pertinents per tal de garantir la seguretat d’interns i funcionaris en cas d’haver d’adoptar mesures dràstiques de salut publica (aïllament de centres)

CCOO sol·licitem el grau més gran d’informació i formació per tot el personal penitenciari per tal d’abordar aquesta situació. Sense generar alarmisme, cal extremar totes les mesures.

L’Administració es compromet a informar amb transparència i a iniciar formació especifica amb la màxima brevetat.

Barcelona a 10 de març de 2020

 

DESCARREGUEU EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA AMB L’ADMINISTRACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ CREADA PEL COVID-19

US CONTINUAREM INFORMANT!