REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ 15 DE JUNY DE 2017 – C.P. Lledoners

Hi assisteixen la Directora, el Sub. d’Interior, el Gerent, la Cap de l’Oficina de Recursos Humans i les forces sindicals CC.OO, CATAC, UGT, CSIF.

CC.OO valora molt positivament el diàleg, la predisposició i el nou tarannà que està mostrant la nova direcció.

CALENDARITZACIÓ DE LES REUNIONS AMB LA DIRECCIÓ

La direcció ens fa una proposta de dues reunions amb direcció anuals.

CC.OO proposa a la direcció 3 reunions anuals de forma ordinària (febrer- maig- novembre) incloent-hi els punts de riscos laborals i totes les que a petició de les forces sindicals es demanin. La resta de sindicats recolzen la nostra proposta, que també fa seva la direcció.

SITUACIÓ DE PERSONAL D’INTERIOR: NOVA ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA, ESTUDI DE NOUS CRITERIS DE GESTIÓ

CC.OO, un cop més, és l’únic sindicat que, tal com va proposar setmanes abans d’aquesta reunió, demana deixar sense efecte l’agrupació dels col·lectius GAMP i GAMV.

La direcció ens informa que està valorant un nou context de gestió de la plantilla però que aquesta decisió es prendrà a finals d’any per ser aplicable a principis del 2018. No descarten res, fins i tot la introducció del concepte “unitats tancades” a determinats serveis incloent-hi el CAF i els GAMP assignats.

Estat actual de la plantilla :

Hem perdut 2 GSI. Hi ha un total de 57 GAMV (no pateix cap variació), GAMP s’han incorporat 39 i GO, amb 3 noves incorporacions.

Processos selectius pendents:

Aquest divendres dia 16 s’ha realitzat l’entrevista per la plaça de CAF pendent de cobrir.

CC.OO ha demanat la cobertura de totes les places de comandaments vacants o per baixes llargues del centre. La direcció ens informa que es demanen totes les places pendents de cobrir.

Aquest estiu s’incorporaran 5 GSI com a reforç per intentar equilibrar diferents guàrdies que, un cop acabat tots els moviments de personal, estan sota mínims, amb la intenció de deixar TOTES les guàrdies de GSI amb 18 efectius.

SITUACIÓ DE PERSONAL DE REHABILITACIÓ: ANÀLISI D’INCIDÈNCIES

Divendres, dia 16, es publica a ATRI una plaça vacant de Cap de Programes. En breu es publicarà una altra que quedarà vacant.

La Direcció reconeix que el col·lectiu de psicòlegs s’ha vist afectat, en un període breu d’una mancança de personal, on s’han ajuntat diverses baixes, però el qual a dia d’avui s’ha corregit la situació.

Ens informen que s’ha incorporat un treballador social i 2 juristes.

Aquest estiu tindrem 1 reforç de monitors d’estiu per les tardes i 3 educadors de reforç (2 matins i 1 tardes).

PLA DE XOC D’INVERSIONS

La direcció ens informa de la petició que han realitzat al Departament, son inversions que s’han de canalitzar en contractes menors.

Per aquest 2017 es realitzaran les següents intervencions:

  • Sistema de videoconferència (adv, jutjats, properament per a famílies d’interns que no puguin comunicar, pels professionals evitant el desplaçaments als jutjats).
  • Instal·lació del lector de targetes a la porta del passadís de vestuaris.
  • Climatització de 4 espais que en origen no en tenien (despatx cusi tallers / despatx director docent /despatx funcionaris DERT/ economat mr6).
  • Punt de dades al departament d’infermeria.
  • Dotar de un projector i una TV a una aula de cada mòdul.
  • Neveres per la custòdia de les mostres de orina a ingressos i als mòduls.
  • Taules d’hort urbà pel departament d’infermeria.

CC.OO torna a insistir en la climatització de tots els espais que estan clarament infradimensionats, alhora que exposem tots els punts de la nostra petició de intervencions. La direcció del centre ens informa que la incorporació de noves intervencions anuals es viva i que s’aniran revisant en funció de la seva realització.

Us adjuntem nota sobre propostes en les intervencions del pla de xoc

PREVISIONS D’OBERTURA DE LA PISCINA
Està previst la seva obertura desprès de Sant Joan. L’horari serà de tardes amb les mateixes franges horàries i requisits per poder accedir per part dels interns que els de l’any passat, la qual disposarà d’un socorrista.

TEMES VARIS

LOCUTORIS DE COMUNICACIONS ORALS

CC.OO demana informació sobre la petició que vam realitzar en l’anterior reunió i que la direcció s’havia compromès a realitzar. Ens informen que ja disposen dels panys i que s’està a l’espera de la seva instal·lació.

INSTAL·LACIÓ D’UNA MÀQUINA DE CANVI A L’A2F

CC.OO demana informació sobre la petició que vam realitzar en l’anterior reunió, ens informen que van traslladar la petició al CIRE i que encara no havien rebut resposta. Instem a la direcció del centre a que torni a formular la petició i exigeixi al CIRE la seva instal·lació.

PICA PER LA SALA DE FUNCIONARIS

Històrica reivindicació de CC.OO per fi la direcció intentarà donar solució.

WALKIES

CC.OO demanem a la direcció del centre si han sol·licitat un augment de la dotació de walkies del centre degut a que amb l’augment de la plantilla del centre i que en l’actualitat alguns ja no aguanten tot el torn horari operatius. La direcció ens informa que en breu el Departament augmentarà la dotació per solucionar aquesta incidència.

RAMPA D’ACCÉS AL PARQUING

La direcció ens informa que ja esta fet l’encàrrec i que en breu s’executarà una millora de la rapa d’accés al pàrquing. S’ampliarà la seva amplada en els dos espais abans i després del pilar.

INGRESSOS CAP DE SETMANA

Amb l’augment de personal, la direcció del centre es compromet a buscar una solució, petició reiterada de CC.OO junt amb les activitats del poliesportiu de cap de setmana sense funcionari que esperem també es solucioni.

Salutacions.

Descarrega la nota en PDF

C.C.O.O Lledoners
Sant Joan de Vilatorrada, 16 de juny de 2017

CCOO C.P. Lledoners continua treballant perquè el nostre centre de treball sigui cada dia una mica millor. Esperem les vostres propostes i iniciatives, directament al grup de la secció o al correu: cplledoners@ccoo.cat