REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL C.P. QUATRE CAMINS 14/10/19

 

Assisteixen tot l’equip directiu del centre, i directius de l’àrea d’obres i equipaments de la Secretaria i un funcionari de l’Àrea d’Informació i Seguretat (AIS), UGT i CCOO.

 • La reunió es divideix en dos blocs, i és en el primer que ens expliquen de forma sintetitzada la reforma de cobertes i teulades del centre.
  Al desembre de 2019 s’iniciaran unes obres que tindran una durada de 23 mesos. El pressupost que tenen per aquestes actuacions a les cobertes i baixants es desglossa en 8 milions d’euros per les cobertes, que les farà una empresa pública, i 1.4 milions per al sanejament de zones humides.
 • El dia 22 d’octubre es faran un parell de reunions informatives sobre l’abast de les obres i la direcció comunicarà a tots els empleats, via correu electrònic, informació sobre el tema.
 • A grans trets, les obres es distribueixen en 4 fases o zones més la fase 0, la zona de les oficines i porta principal. Començaran per MR5, MR1, Infermeria i DAE.
  Aprofitaran per instal·lar abans de començar les obres una mena de teulada virtual de seguretat. Un sistema de vigilància de darrera generació que quedarà per sempre en el nostre Centre.
 • Es farà un sanejament de galeries, les dutxes de tots els mòduls, treballaran sobre l’evacuació de les aigües.
 • Alçaran fins a 6 metres, els murs de tots els mòduls.
 • Es dotarà de càmeres tèrmiques el “pirulí”.
 • El Director informa que ja han anat buidant poc a poc el Centre i que quan comencin les obres hauríem d’estar al voltant dels 1100 interns. L’ordre de buidatge i treballs als mòduls seria el Mr1, Mr2, Mr3 i Mr4. Aprofitaran per fer una tasca de reforma interior en tot el que pugui el pressupost d’obres i reformes del Centre.
 • Ens informen que s’adjudicarà en breu l’empresa que farà la carretera nova d’accés al centre, i que s’estudiarà quant es realitzen les obres tenint en compte el transit de camions de gran tonatge.
 • Acabem aquesta primera part, acomiadant als convidats de la Secretaria i recordant que informaran en tot moment de l’estat de les obres a la part sindical i que donaran la informació adient a la plantilla i empreses col·laboradores (CIRE, ICS, etc.).
 • L’oficina de personal informa que tenim 82 baixes totals al Centre de les estan substituïdes 30.
  Només a interior 66 baixes (8 cusi, 2 Cuam, 9 Gamv, 10 Gamp, 32 gsi, 4 atsi, 5 oficines, 5 educadors/es, 3 juristes i 1 psicòleg).
  Dels 7 company/es que han marxat a presons de Madrid, es cobrirà un de més.
 • Es parla del contingut de la recent reunió amb els coordinadors de les guàrdies i remarquen que encara es fa pressió(assetjament) a companys i companyes que fan serveis fora del seu horari. Es demana per part de tots els assistents que es treballi en totes les instancies per rebaixar la tensió entre companys.
 • A començament del proper any es preveu que es convoquin tots els concursos i horaris del centre.
 • Tornem a demanar timbres pel passadís del poliesportiu i teatre i la Gerent diu que demanarà la dotació corresponent perquè depèn de la política interventora de la Generalitat.
 • Les cabines telefòniques de cuina i Mr5 estaran instal·lades aviat, segons l’empresa de telefonia.
 • Davant la problemàtica per l’entrega de la medicació sense dissoldre, els demanem que parlin amb l’ICS i que justifiquin el perquè no es factible el repartiment a presons, degut al tràfic de pastilles que pot provocar. L’ICS es tanca en banda en aquest tema.
 • Al DERT es canviaran tres plaques que donen servei a un grup de timbres de cel·les per tal que funcionin els intèrfons amb normalitat. Fa uns mesos es va instal·lar interfonia nova al Mr2 i per un accident que va trencar una consola no funcionarà fins que es pugui trobar una de nova. Davant el mal funcionament dels polsadors de seguretat d’alguns mòduls, la Gerent demanarà a Atrian que faci un inventari i revisió dels mateixos.
 • A petició de CCOO, ens informen que el contracte amb Atrian s’ha renovat fins a finals d’any. En el nou concurs s’han presentat diverses empreses inclosa l’actual i suposen que en els primers mesos de 2020 es resoldrà el mateix.
 • Les pèrdues d’aigua als mòduls nous sembla ser que estan reparats després de solucionar una fuita trobada en una canonada, però estaran vigilants que no es tornin a produïr.
 • CCOO ens queixem a la Gerent que el nou contracte amb l’empresa de control de plagues estableix menys visites de control al centre, la gerent manifesta que no pot fer res. Quedem en que cada cop que vinguin els treballadors de dita empresa vagin acompanyats de personal del centre per tal que facin el major nombre d’actuacions. També demanem que s’apliquin mesures correctives com tapar forats, esquerdes, etc.
 • Per enèsima vegada CCOO torna a demanar un aparell de detecció de gasos com cal i ens informa la Gerent que ja l’ha demanat. Aprofitem per recordar-li que és un aparell que queda dipositat a C-30 i que ara mateix no en tenim cap.
  I que és necessari baixar a galeries perquè de tant en tant, normalment en torn de nit, les guàrdies han de pujar diferencials que cauen.
 • També recordem que la centraleta d’incendis dels mòduls nous, ubicada al Mr8, està desconnectada o no funciona. Demanarà explicacions a Atrian.
 • CCOO reitera la petició de retirada del walkie, o l’ús d’un altre radio freqüència a l’encarregada de l’empresa de neteja donat que està connectada al canal 12 de vigilància, el Director opina que no troba acceptable dita petició.
 • També els demanem la separació de despatxos perquè comparteix el mateix que el tècnic en prevenció i salut laboral i els propis(conductors) i no es garanteix la confidencialitat dels companys que poden entrar a exposar les seves problemàtiques, peticions, consultes, converses de telèfon i tot lo relacionat amb seguretat i salut dels treballadors, etcètera. La Gerent està disposada a trobar una solució al tema.
 • Finalment, CCOO demana més publicitat relacionada amb les celebracions de la Mercè. Informa el Director que per motius pressupostaris i aliens als centres, es van suspendre tots els actes descentralitzats (els tradicionals aperitius) i només van fer el del Palau de Pedralbes.
 • Considerem que totes les treballadores i treballadors de presons han de tenir la informació de quins companys i companyes i associacions i empreses han estat reconegudes .
  També pensem que fer més transparent aquesta festivitat nostre pot afavorir un clima més propici, més positiu, en el nostre Centre.
 • La Roca del Vallès, 14 d’octubre de 2019

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA D ELA REUNIÓ CON LA DIRECCIÓ DEL C.P. QUATRE CAMINS

US CONTINUAREM INFORMANT!!