REUNIÓ AMB LA DIRECTORA DE SERVEIS DEL DEPARTAMENT

Ahir, dimarts 13 de novembre de 2018, l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO vam mantenir una reunió de contacte amb la Directora de Serveis, Iolanda Aguilar, autoritat màxima del Departament de Justícia en matèria de recursos humans i econòmics, reunió a la qual també va assistir el Director General de Serveis Penitenciaris, Amand Calderó.

La Directora de Serveis, nomenada el passat 23 d’octubre per a aquest càrrec, va manifestar la seva intenció de donar-se a conèixer als representants sindicals, va comunicar la seva voluntat de participar de manera activa i personal en les negociacions en matèria laboral que pugui haver-hi en el futur i va mostrar interès per conèixer quina era la nostra opinió i la nostra postura pel que fa a la situació dels treballadors penitenciaris i la situació general del sistema penitenciari català.

CCOO vàrem arrencar amb una denúncia de la penosa situació dels treballadors penitenciaris a tots els nivells, situació que sembla que no deixa de degradar-se de manera accelerada a nivells cada vegada més baixos i preocupants. Especialment vàrem incidir en els següents punts:

  1. Gestió caòtica de personal que porta a nivells absolutament inacceptables d’interinatge. No hi ha ni els concursos de comandaments o de trasllats esperats ni hi ha les oposicions necessàries. Les oposicions que hi ha es realitzen de manera desesperadament lenta, amb una duresa extrema i incomprensible, aparentment d’acord a criteris aliens a la lògica de la consolidació de llocs de treball i amb l’efecte real d’una «depuració» d’interins amb molts anys d’experiència, com si aquesta experiència laboral no fos una riquesa per al sistema sinó un enfarfec a extirpar.
  2. No es cobreixen les baixes que de manera natural es van produint en el sistema i que a més augmenten en nombres absoluts d’any en any. Davant la falta d’oposicions es recorre a la desesperada a la contractació d’interins però això també es fa de manera caòtica, de manera molt insuficient, sempre tarda i sempre malament de manera que els nombrosos forats del sistema en matèria de personal s’han fos en un tremend forat negre que amenaça d’empassar-se a tots els treballadors penitenciaris que encara sobrevivim a aquest caos.
  3. Maltractament continu dels treballadors en els seus drets laborals i econòmics. Des d’una Direcció general de Serveis Penitenciaris que sembla viure en matèria de personal en l’època de la servitud i fins i tot l’esclavitud, surten contínues i sempre imaginatives instruccions, resolucions i interpretacions que sempre i sense cap excepció donen la volta a tot el que hi havia anteriorment i són lesives per als treballadors, sempre retallant, anul·lant o aixafant tota mena de dret.En matèria econòmica no és millor la situació, l’actuació del Departament ens ha portat any sí i any també a cobrar el PRP sempre amb molts mesos de retard o a perdre el transport per gairebé un any simplement per incompetència absoluta en la gestió dels contractes. A això cal no oblidar-se d’afegir l’actuació nefasta dels equips directius d’alguns centres penitenciaris, més propensos a servir a l’amo mossegant als seus treballadors que a dirigir-los de manera honesta i assertiva.
  4. Estat deplorable dels centres penitenciaris. Quatre Camins directament amenaça ruïna però no és l’únic, Brians 1 o fins i tot un centre relativament nou com Brians 2 presenten deficiències gravíssimes. En general el manteniment de tots els centres, inclosos els més nous, s’ha realitzat de manera avara, negligent i antieconòmica.
  5. Reclamació de la jubilació anticipada per l’envelliment alarmant i imparable de la plantilla. Ni tan sols hi ha treballadors menors de 30 anys en el sistema llevat que sigui algun interí de recentment entrada. En alguns centres els treballadors tant de vigilància com de tractament podrien ser no ja els pares sinó els avis dels interns amb els quals han de treballar. Tenir sexagenaris treballant en un centre penitenciari és absurd, perillós, injust i fins i tot ineficient i car, i solament es pot corregir amb l’aplicació de la JUBILACIÓ ANTICIPADA per a TOTS els treballadors penitenciaris sense CAP EXCEPCIÓ.

Finalment i aprofitant la presència del Director General, s’ha realitzat una crítica dura i terminant dels problemes que està causant i que causarà l’adopció del «Programa marc del model de participació i convivència dels centres penitenciaris de Catalunya».

No només és un programa que si estigués ben formulat, requeriria un augment de recursos humans, econòmics i de formació que actualment no existeixen per cap costat, ni tampoc s’espera comptar amb ells, sinó que presenta en la seva formulació deficiències, manques i buits alarmants.

La seva aplicació en els coneguts mòduls de convivència o de respecte, que no són veritablement mòduls de respecte sinó autèntics camps de proves i experimentació on els treballadors penitenciaris estan sent usats com sacrificables conillets d’índies, ha resultat ser desastrosa i és una més de les causes directes que la situació en matèria de seguretat s’hagi degradat fins a nivells inaudits i extremadament perillosos en centres com Quatre Camins, Brians 1 o Joves.

Donada la naturalesa de la reunió, que era bàsicament de contacte i mutu coneixement, la qual cosa sempre és d’agrair, no es va poder entrar a debatre els punts concrets que obligatòriament s’han de tractar en les reunions de comissió de seguiment de demà i de grup de treball.

Barcelona 14 de novembre de 2018

 

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA EN PDF DE LA REUNIÓ AMB LA DIRECTORA DE SERVEIS

US CONTINUAREM INFORMANT!