COMISSIÓ DE SEGUIMENT 15 DE NOVEMBRE CCOO EXIGIM EL COMPLIMENT INTEGRE DELS ACORDS I LA CREACIÓ D’UNA  COMISSIÓ TÈCNICA PER LA JUBILACIÓ ANTICIPADA A PRESONS

 

Ahir, dijous 15 de novembre de 2018, es va reunir la Comissió de Seguiment a la qual van assistir la Sotsdirectora General de Recursos Humans i Relacions Laborals del departament de Justícia, el Sotsdirector General de Recursos Humans i Econòmics de La Direcció general i la Cap de Servei del Servei de Gestió de Recursos Humans, i per la part social els sindicats CCOO, UGT, CSIF i CATAC.

 

Jubilació Anticipada i 2a Activitat

 

Per a CCOO, el tema de la jubilació anticipada és i ha estat un tema absolutament fonamental i prioritari pel qual estem lluitant a tots els nivells, des de la consellera o la directora de Servei, a tots els grups parlamentaris.

L’Administració sembla que finalment s’ha adonat del problema que suposa una plantilla absoluta i perillosament envellida i ha acceptat a proposta de CCOO la creació durant la pròxima reunió del grup de treball penitenciari d’una comissió tècnica ESPECÍFICA per l’estudi i negociació de la JUBILACIÓ ANTICIPADA i la 2a activitat per a tot el personal penitenciari. 

De la mateixa manera que es va realitzar pel col·lectiu de bombers i darrerament pel de policia local, això és un gran avanç en direcció a la tan necessària jubilació anticipada, ja que significa que aquest tema no quedarà diluït entre molts altres temes sinó que es tractarà de manera separada, específica i independent.

CCOO exigim el compliment de l’Acord 2006-2009 en relació a la creació de places de 2a activitat. L’administració està obligada a crear 15 llocs anualment fora dels centres penitenciaris.

La Direcció General confirma que totes les peticions s’han resolt de manera estimatòria, tot i que continuen generant-se exclusivament als centres penitenciaris.

CCOO exigim la creació d’un catàleg de places susceptibles de ser ocupades fora dels centres penitenciaris.

 

Pròrroga del PRP

 

CCOO exigim a l’Administració que s’iniciïn en temps i forma les actuacions pertinents per tal d’abordar la situació del PRP el 2019.

Per CCOO està més que justificada la integració al complement específic d’aquest complement retributiu i en cap cas estem disposats acceptar que la situació del 2018 es torni a produir. El Departament ens trasllada que en el proper grup de treball es tractarà aquest tema propi de negociació.

 

Permís d’hospitalització

 

Els centres ignoren en la pràctica l’acord de Taula Sectorial del 28 de maig de 2018 que aclaria els criteris utilitzats a l’hora de concedir el permís d’hospitalització. L’acord permet el gaudi discontinu dels dies de permís, de manera que no es perdin per gaudir d’una lliurança, i la concessió del permís encara que no hi hagi ingrés hospitalari però si intervenció quirúrgica amb necessitat de cura posterior.

CCOO també ens queixem que les adreces dels centres i la Direcció General apliquen criteris restrictius, abusius i fins a ridículs pel que fa al concepte de municipi limítrof per així reduir els dies concedits de manera artificial al mínim possible.

La Direcció General davant la nostra pressió ha manat als centres la nota de Funció Pública on s’informava de l’acordat en la Taula General del mes de maig, la qual cosa sorprenentment no havia fet encara.

 

Oferta pública dels diferents col·lectius

 

L’Administració es compromet a traslladar en la pròxima reunió del Grup de Treball informació relativa als futurs procediments selectius (PESCO), i també del col·lectiu de tècnics especialistes. La reunió es convocarà pròximament.

En relació a les bases d’Educadors, l’Administració informa que traslladarà la pròxima setmana a Funció Pública la proposta de Bases definitiva i ben aviat comunicarà la data de l’examen.

En relació a la resolució del concurs de trasllats i procediment selectiu de psicòlegs ens informen que tractaran de resoldre’ls abans de finalitzar el 2018 o com a màxim la primera quinzena de gener.

 

Canvis de servei

 

CCOO introduïm en l’ordre del dia la revisió de les limitacions dels canvis de servei del personal de vigilància. La regulació actual limita el nombre de manera absolutament irracional. L’Administració es compromet a estudiar i tractar el tema en una comissió individualitzada que es concretarà en la pròxima reunió del Grup de Treball.

 

Situació personal de reforç

 

CCOO exigim la continuïtat de tots els interins que presten serveis als centres penitenciaris. La falta endèmica de personal continua. En cap centre penitenciari s’estan cobrint les incidències com caldria i la major part de les unitats de recursos humans estan sol·licitant l’increment dels reforços.

Davant aquesta situació, l’Administració informa que els 117 interins que cessen el 30 de novembre seran renovats, preferentment, en cas que sigui possible al mateix centre de treball. La Direcció General confirma que recentment ha contractat als darrers 12 integrants, esgotant la llista completament de disponibles. La nova data de renovació serà fins al 31 de gener de 2019.

CCOO sol·licitem reunió del grup de borsa de treball amb l’únic objectiu d’integrar aquests treballadors en aquesta. L’Administració es compromet a fixar data en breu.

 

Recuperació de les travesses de tractament

 

CCOO sol·licitem a l’Administració la recuperació de les travesses de tractament. Tenint les particularitats, obscurantisme i lentitud dels procediments publicats al portal Atri i la seva ineficiència manifesta per les necessitats reals de cobertura dels serveis. L’Administració afirma que actualment no valoren aquesta opció.

 

Assignació de vacants a funcionaris i integrants de la borsa

 

L’Administració ens informa que de les darreres 28 comissions de serveis ofertes pel personal funcionari de tècnics especialistes que s’incorporarien al desembre, només 18 seran cobertes, generant 4 resultes. Aquestes places restants s’oferiran als interins de  la borsa sense plaça estructural.

CCOO sol·licitem a l’Administració que no oblidi a la totalitat d’interins que presten serveis, l’Administració ha de tenir en compte que la prioritat d’ocupar els llocs vacants és del personal de carrera i que posteriorment les no cobertes han de ser ofertes als treballadors interins. La Direcció General mostra el seu acord.

 

Calendari de reunions Comissió de seguiment

 

CCOO sol·licitem la recuperació de la calendarització de les reunions de la Comissió de Seguiment, proposant que es porti a terme els tercers dimecres de cada mes. L’Administració accepta la proposta.

 

Nou procés de la llista de reforços de Tècnics Especialistes

 

L’Administració informa que el pròxim 19 de novembre ha convocat al CAR a 301 aspirants entre titulars i suplents, per tal realitzar les proves físiques. Informem que amb aquesta crida s’ha superat aproximadament les 800 primeres persones integrants de la llista.

Les persones que superin aquestes, seran convocades a la realització d’un curs al CEJFE del 26,27 i 28 de novembre que finalitzarà amb un examen el dia 30. La incorporació serà durant la primera quinzena de desembre.

L’Administració trasllada una estimació actual d’aproximadament, uns 40 aspirants. En funció de les necessitats i la situació podria modificar-se. La durada de la contractació seria fins al 31 de gener de 2019, i posteriorment en funció de les necessitats.

 

Transport

 

CCOO hem pressionat i aconseguit convocar reunió del Grup de Transport al més aviat possible i hem preguntat per l’estat dels contractes plurianuals, els quals sembla que s’estan desenvolupant sense problemes i que en el cas concret de Quatre Camins, Joves, Brians 1 i Brians 2 molt segurament guanyarà la mateixa empresa que actualment presta el servei.

 

Necessitat d’increment de personal i cobertura de totes les incidències als centres penitenciaris

 

CCOO exigim que es cobreixin totes les incidències, augmentant les plantilles en funció de les necessitats estructurals de personal en tots els centres i àrees, el caos organitzatiu de l’Administració no pot continuar sent l’excusa per no dotar els serveis dels recursos necessaris per a la prestació dels serveis

  • Dotació de CRIMO i GMO al Centre Obert de Ponent: CCOO exigim un model penitenciari de medi obert clar, uniforme i amb una dotació que pugui complir el servei amb garanties de seguretat, CCOO exigim la cobertura d’incidències i l’estudi de l’increment de places que permeti arribar a l’estàndard de la resta de centres.
  • Increment de la RLT al Centre penitenciari de Mas Enric: La carència de treballadors manifesta i reconeguda per l’Administració aquest centre requereix mesures urgents d’increment de la relació de llocs de treball, la cobertura de les incidències es insuficient, arribant-se a posar en perill
  • Estudi dels serveis mínims per la prestació del servei als diferents torns de treball i afectacions d’incidències als centres petits: L’aplicació de criteris erronis de reorganització de les plantilles per part de l’Administració ens ha portat al fet que en molts centres no es puguin complir els protocols de seguretat amb els treballadors mínims necessaris, arribant-se a posar en perill la integritat dels professionals i la prestació d’un servei, sol·licitem que s’obri l’estudi del redimensionament a l’alça de les plantilles.

CCOO traslladem la necessitat concreta de fixar uns criteris d’urgència en la cobertura de les incidències als centres petits donada l’afectació que pot suposar.

L’Administració trasllada que ja ho està fent i que ens informarà d’aquests.

 

Cafeteries i zones de descans

 

CCOO ens hem queixat que els preus dels serveis no són homogenis entre els diferents centres, especialment en el cas de les màquines de vending. També hem criticat el mal estat general dels llocs i sales de descans i hem traslladat a l’Administració la necessitat de reobrir la cafeteria interior de Brians 2 amb el personal adient. En relació a la disparitat de preus del PHPT, exigim l’equiparació a la resta de centres.

CCOO exigim la revisió de preus, la qualitat dels productes, la composició dels menús i del servei que es presta.

L’Administració es compromet a revisar la viabilitat d’aquestes propostes i donarà resposta.

 

Ampliació del període de gaudiment d’assumptes propis i compensació de festius

 

CCOO, tenint en compte la situació actual de necessitats de servei dels centres penitenciaris, les incidències imputades al coeficient de simultaneïtat que han generat dificultats o impossibilitat la concreció del gaudiment dels assumptes propis i compensacions de festius d’aquest any, sol·licitem l’ampliació del període de gaudiment fins al 28 de febrer de 2019.

L’Administració veu de manera positiva la proposta i analitzarà la seva viabilitat, comprometent-se a donar resposta.

 

DESCARREGA LA NOTA EN PDF DE LA REUNIÓ DE COMISSIÓ DE SEGUIMENT  DEL 15-11-2018

US CONTINUAREM INFORMANT!!