REUNIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT 17-03-2021

 

Ahir, dimecres 17 de març de 2021, va haver-hi una reunió de comissió de seguiment amb l’Administració per tractar temes de compliment dels acords.

 

 

INTERINS TÈCNICS ESPECIALISTES. RENOVACIÓ I CONTINUÏTAT REFORÇOS

 


CCOO
sol·licitem la pròrroga dels interins!

 

La continuïtat dels reforços i que es cobreixin totes les incidències continua sent imprescindible

 

L’Administració respon informant que els nivells de cobertura de les incidències és molt millor que en altres etapes de l’àmbit penitenciari, indicant que actualment hi ha 289 substitucions i 84 reforços, que estan cobrint les incidències en relació amb el 64’86 % a interior, al 36’59% en oficines i al 72% a tractament.

L’Administració no concreta cap període de renovació o de pròrroga específica al·legant que en funció de les situacions anirà cobrint sota el seu criteri les incidències i afegeix que el personal interí de reforç que superi els 6 mesos està sent cessat com reforç passant a disponible i, per rànquing, a realitzar substitucions.

CCOO manifestem que encara tenim més de 250 incidències sense cobrir i que l’Administració disposa dels recursos humans per contractar més treballadors en tots els centres. La resta és qüestió de falta de voluntat.

CCOO demanem informació sobre la situació dels darrers 400 incorporats i sol·licitem una reunió per tractar la situació irregular i l’abús al qual han estat i s’està sotmetent al personal substitut i reforços per carència de normativa i transparència en alguns criteris de la seva continuïtat.

L’Administració pren nota i amb més que reticències a tractar amb plena transparència el tema, es comprometen a analitzar la qüestió i ens comunicaran aviat en quin grup i en quins termes s’abordarà aquest tema.

 

 

OPOSICIÓ D’EDUCADORS/ES JU029. FUTURA RECOL·LOCACIÓ D’AFECTATS

 


El departament ens informa que, en relació amb l’elecció de les places, en alguns dels documents d’Excel enviats s’ha detectat que algunes persones no han aportat correctament l’ordre de preferències. Aquesta circumstància impossibilita mantenir la data inicial prevista per realitzar l’acte públic (25 i 26 de març). 

 

La nova data prevista per a la realització d’aquest acte és el dia 7 d’abril de 2021.

 

L’Administració preveu que en el decurs d’aquesta setmana es farà pública la informació relativa a la realització d’aquest acte.

El Departament comunica que realitzarà un requeriment a les persones afectades i que farà pública l’elecció definitiva de totes les persones.

Respecte a la recol·locació del personal interí afectat, l’Administració manifesta que aquesta setmana emetrà un comunicat indicant els criteris que definitivament aplica.

CCOO ens hem ratificat en la proposta conjunta que vam realitzar la majoria de les organitzacions sindicals representatives en les anteriors reunions.

El Departament respon a CCOO que realitzaria el procediment després del dia 7 d’abril, valorant com possibles dates del futur acte públic el 16 o el 19 d’abril.

 

 

HORES EXTRES

 


CCOO
hem exigit a l’Administració que es posi fi a la situació d’abús de canvis de servei proposats per les direccions com a manera d’encobrir la realització d’hores extres ni pagades ni compensades segons acord
. Aquesta pràctica es produeix de manera especialment aguda i constant en el PHPT, però sembla que també comença a estendre’s per altres centres.

Bàsicament s’ofereix de manera contínua i sistemàtica canviar una nit per un matí o una tarda la qual cosa suposa una compensació real d’1,4 hores per hora treballada, és a dir, PER SOTA DE LA COMPENSACIÓ PACTADA i signada per acord, que és d’1,5 hores en dia laborable o d’1,75 en festiu.

Aquest tipus de canvis a més produeix com a efecte col·lateral l’anul·lació de dies de vacances i de permís en deixar alguns serveis al mínim a causa dels canvis oferts per la direcció.

La pràctica ha estat tan extensiva i tan abusada per la direcció del centre que, a pesar que el PHPT ha tingut els seus guàrdies de GSI de manera constant per sota del mínim necessari, no ha generat ni una sola hora extra pagada de les més de 10.000 generades en els centres penitenciaris catalans des de l’inici de la pandèmia.

A preguntes de CCOO, l’Administració ha contestat que en el cas concret del PHPT només es va presentar un voluntari, al que CCOO hem contestat que l’oferiment es va realitzar a l’inici de la pandèmia, en el seu pitjor moment, quan en el PHPT no es donaven ni màscares als funcionaris i encara menys EPIs, lliurament que vam aconseguir CCOO després de fortes pressions i denúncies. En aquestes condicions autènticament desastroses, de contagi pràcticament segur, era absurd presentar-se voluntari.

 

CCOO hem exigit mesures a aplicar no sols en el PHPT sinó que en tots els centres:

 

  • La immediata contractació d’interins/es per a substituir totes les baixes que redueixi la necessitat estructural de realitzar hores extres
  • Que es compleixi els acords i qualsevol hora extra treballada, o es compensi a raó d’1,5 hores per hora treballada en dia laborable per al treballador i d’1,75 hores per hora treballada en dia festiu o de lliurança del treballador, O ES PAGUI.
  • Que les hores generades es reflecteixin en el SIPC com a tals.
  • Que les bosses d’hores que s’han generat en molts centres i són impossibles de compensar, ES PAGUIN.

 

UNIFORMES

 


CCOO
hem preguntat per la situació del contracte de subministrament d’uniformes per als treballadors/es penitenciaris/es.

L’Administració ha contestat que el plec de prescripcions tècniques del contracte pluriennal de 4 anys ja està fet i que seguir tot el procés administratiu davant la intervenció, acord de govern, etc., previ a la licitació trigarà uns cinc mesos.

CCOO hem preguntat sobre la mena de material a subministrar, ja que CCOO havíem pressionat, negociat i treballat amb l’anterior SDG de centres per a aconseguir peces i calçat nou en comptes de continuar amb el de les guerres napoleòniques utilitzat fins ara.

L’Administració contesta que el plec de prescripcions inclou peces noves com per exemple pols tècnics en comptes de camises i la substitució dels suèters per jaquetes tècniques.

L’Administració llavors s’ha despenjat amb una sorprenent PROPOSTA-PARANY d’eliminar els mitjons (dos parells d’estiu i dos d’hivern per any per a cada treballador) a canvi d’un clauer, un subjectaguants (que s’haurien d’haver inclòs d’inici) i els guants.

 

Per a sorpresa nostra, UGT, CSIF, CATAC i CSC han dit que SÍ, un darrere l’altre i de manera sorprenentment submisa.

 

CCOO hem estat l’únic sindicat assegut en la taula que ENS HEM NEGAT ROTUNDAMENT A AIXÒ!

 

  • Els guants s’han lliurat i es continuaran lliurant amb mitjons o sense ells. L’Administració només els ha inclòs en l’equació per a enganyar.
  • Quatre parells de mitjons per any per quatre anys són 16 parells de mitjons per treballador/a, que per 3300 treballadors/es d’interior són gairebé 53.000 parells de mitjons als quals irresponsablement s’ha renunciat a canvi d’un clauer i un subjectaguants.

 

Els treballadors penitenciaris no hem de renunciar MAI a res!

 

 

USI C.P.QUATRE CAMINS

 


CCOO
hem preguntat pels criteris utilitzats per l’administració per a triar al CUSI i els GAMV que formen la nova Unitat de Servei Interior (USI) del C.P. Quatre Camins
.

L’Administració contesta que la constitució de les USI en els diversos centres obeeix al seu pamflet del «Pla Estratègic» i que en el cas del C.P. Quatre Camins els treballadors els ha elegit el director previ informe del subdirector.

 

Dit ras i curt: TRIATS A DIT!

 

CCOO hem contestat que atès que l’USI és una unitat amb funcions separades i diferents de les de la resta d’unitats, l’elecció a dit només és admissible per a cobrir en primera instància i de manera PROVISIONAL les places, i s’ha de fer el més aviat possible un concurs en cada centre on es respectin els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, que han d’aplicar-se sempre i no sols quan a la SMPRAV li interessi.

CCOO ENS OPOSEM I OPOSAREM a qualsevol mena de procés que institucionalitzi l’”elecció digital” per part dels directors, tan volguda i consentida per la SMPRAV, i que en comptes de crear una administració pública catalana justa i avançada del s. XXI, ens retrotregui en els centres penitenciaris catalans a un feudalisme administratiu de senyors, vassalls i serfs.

 

 

C.P. MAS D’ENRIC. FALTA DE PERSONAL

 


CCOO
hem exigit a l’Administració que cobreixi el dèficit endèmic de personal del C.P. Mes d’Enric que s’arrossega des de la seva obertura!

 

L’Administració contesta que a data 1 d’abril s’enviaran 11 nous treballadors/es al centre per a cobrir jubilacions, 2es activitats i altres vacants.

CCOO hem contestat que això cobreix només els buits sobrevinguts!

Les guàrdies del C.P. Mes d’Enric han de ser totes de 20 persones i no desiguals, unes amb 20 i altres amb bastants menys, i per això s’han d’enviar els treballadors suficients que permetin cobrir la infradotació endèmica d’aquest centre.

 

 

OBRES AL C.P. PONENT

 

L’Administració informa que enguany es realitzarà la licitació del canvi d’instal·lació de baixa tensió i l’any que ve la de càmeres i interfonia.

 

Barcelona a 18 de març de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE 17/03/2021

US CONTINUAREM INFORMANT!