REUNIÓ DE LA PART SOCIAL AMB LA DIRECCIÓ CP. PONENT

Es reuneixen els sindicats amb la direcció del centre.

 

 

El passat 30 de Maig, es va reunir la direcció del Centre amb la totalitat de sindicats, per tal de afrontar diversos temes recents, i plantejar la formalització de realitzar reunions trimestrals amb la part social, per tal d’anar tractant les diferents problemàtiques que es pugin anar presentant.

Durant la reunió, es va analitzar la problemàtica de la escalada d’incidents violents al centre, amb agressions a funcionaris incloses, plantejant per part dels sindicats el desproporcionat nombre d’interns que es troben al departament especial del centre, en proporció a d’altres, que si be, són més grans en quant a la totalitat d’interns que gestionen, tenen uns DERT  d’una capacitat sensiblement inferior a la del nostre centre. Es va tornar a recordar l’elevat percentatge d’interns amb escàs o nul arrelament a la zona, i amb elevats problemes psiquiàtrics, amb les conseqüents incidències que generen.

Des de la direcció ens comenten que s’han adoptat protocols de seguretat extraordinaris pels interns que han protagonitzat aquestes agressions, i que s’han pres les accions legals corresponents pels seus actes, alhora que se’ns informa que des de Direcció General hi ha un grup de treball que afronta la problemàtica de la nova tipologia delictiva que patim, per tal de trobar solucions als mateixos.  Aquest grup està format, per d’entre altres, per  personal del nostre centre, tant d’interior com de tractament.

En relació a l’estat del centre, es va a tornar a insistir en la necessitat de millorar la infraestructura del mateix, donada per exemple,  la facilitat amb que els interns poden realitzar greus actes vandàlics, amb les conseqüències que això suposa, la absència de càmeres de seguretat a les ales dels Mòduls Residencials, etc …  rebent informació del projecte de la creació de dos patis nous al DERT, per tal de poder descongestionar el nombre d’interns que els hauran de compartir i de que encara s’estan esperant les càmeres als mòduls.

En relació a les obres i millores del centre, també som informats que possiblement el dia 09/06/2022 s’iniciaran obres de remodelació de la cuina, durant el torn de nit, de 21:00h. fins a les 06:00h, per tal de no afectar el servei dels diferents racionats diaris, per la qual cosa, es reforçarà el servei de nit amb un funcionari, que haurà de romandre a cuina durant la nit junt amb els operaris.

Es va tornar a recordar la mancança endèmica que es pateix la dotació de personal nocturna que té el centre.

I per finalitzar l’apartat de noves infraestructures al centre, durant el tercer trimestre de l’any, tindrà lloc l’inici de la creació del CCI (Centre de Control Interior), les obres del qual suposaran una sèrie de canvis arquitectònics, amb recol·locació de vestidors, etc…

En relació a aquest, es va preguntar si ja s’havia iniciat els tràmits per dotar les Guàrdies de almenys 3 components més, per tal d’assolir aquest servei com a la resta de centres, sent informats que encara es troben a l’espera de saber quins tipus de servei podrà prestar el nou CCI per tal de calcular aquesta dotació.

Vàrem recordar, que a no ser que des d’aquest es puguin obrir accessos i portes de cel·les, com a d’altres centres, tot i la gran labor assistencial que podrà tenir aquest departament, en tema de control de càmeres, etc… igualment serà necessària la presencia de funcionaris o funcionaries als mòduls i accessos, per obrir i tancar les portes, per la qual cosa, s’haurien de reforçar les Guàrdies.

També vam ser informats que a partir d’aquest juny, tornen a sortir interns a treballar a Raimat, durant el servei de matí.

Lleida, 2 de juny de 2022

DESCARREGA EN PDF LA NOTA

US CONTINUAREM INFORMANT!