REUNIÓ EDUCADORS EXECUCIÓ PENAL: CONCURS DE TRASLLATS, OPOSICIÓ I RECOL.LOCACIÓ

 

 

CONCURS DE TRASLLATS EDUCADORS/ES EXEC. PENAL

 

El departament ens comunica que el proper dilluns 15 de febrer es reunirà la comissió d’avaluació per la valoració d’al·legacions. Es preveu que el 18 de febrer sortirà la resolució definitiva del concurs.

 

 

CONCURS OPOSICIÓ EDUCADORS/ES EXECUCIÓ PENAL

 

El Departament comunica que el proper 22-23 de febrer es publicaran les places per a ser assignades. L’Administració planteja publicar un enllaç per un formulari on les 270 persones que han superat el procés hauran d’omplir i enviar l’excel. En aquest, caldrà marcar les preferències i sortiran publicades la totalitat de les places disponibles, tal com CCOO vam exigir.

L’acte d’adjudicació de places es farà el 4 de març. El departament comunica que es farà per streaming pel canal de YouTube. Les persones podran visualitzar en pantalla tot el procés d’adjudicació de places.  El Departament especifica que fixarà dos torns que  es determinaran  prèviament, possiblement al matí les 190 primeres persones i a la tarda des de la 191 fins al final.

CCOO, hem demanat que l’acte públic es pugui fer presencialment, de manera voluntària, i que es  convoquin als /les candidats/tes que vulguin per torns organitzats. Considerem  que si als centres de treball el personal està assistint presencialment i fins i tot hem tingut uns comicis on més de 5000000 de persones estaven convocades presencialment, no ha d’haver-hi problemes en organitzar actes presencials organitzats complint totes les mesures sanitàries. El departament respon que no, al·legant que el procés s’allargaria massa,  ja que s’hauran de netejar els espais entre torns.

 

RECOL.LOCACIÓ DELS INTERINS/ES DESPLAÇATS PEL CONCURS I L’OPOSICIÓ

 

CCOO i la resta de sindicats vam presentar (al mes de desembre) un escrit conjunt on es va proposar que la recol·locació dels interins que poguessin sortir desplaçats com a conseqüència de la presa de possessió es fes per  antiguitat, valorant els serveis prestats.

El Departament presenta una proposta INACCEPTABLE, traient-se  de la màniga un criteri arbitrari prioritzant alguns suspesos per sobre d’altres, sense cap criteri conegut, ni motivat, ni raonat, perquè segons afirmen volen valorar ”l’esforç”, però l’esforç de qui? I com mesuren l’esforç realitzat per cada aspirant?:

El departament proposa que la recol·locació sigui:

  1. Llistat ordenat de les persones que han superat un exercici i que no estaven exemptes de la resta de
  2. Llistat ordenat per nota de les persones que hagi tret un 12 a 14,99 puts a la prova (Recordem que per superar la prova calien 15 punts).
  3. Llistat ordenat per serveis prestat de les persones que hagin tret una nota inferior a 12.

 

CCOO manifestem el nostre total desacord!

 

Recordem que la Llei de creació del cos d’educadors socials és del 2002 i fins al 2019 i que aquest és el primer procés selectiu després de quasi 20 anys d’espera.

CCOO denunciem que el Departament no només menysprea el valor de l’experiència del col·lectiu d’educadors/es socials sinó que arbitràriament pretén, sense cap criteri objectiu, prioritzar la recol·locació  d’alguns suspesos amb independència dels serveis prestats. A títol d’exemple, significaria que una interina que hagués tret 11,5 punts i tingués 18 anys de serveis prestats seria recol·locada per darrere d’un altre que tingués 12 punts i 6 mesos de serveis prestats, estant ambdós aspirants suspesos igualment.

CCOO demanem al Departament una  reconsideració urgent d’aquests  criteris i que apliquin la proposta unitària plantejada pels sindicats, tenint en compte l’antiguitat i reconeixent els serveis prestats, no poden oblidar que aquest procés és el primer i no es tracta de cap procés d’ampliació de places. Finalment, es comprometen a revisar-ho i traslladaran la seva decisió final en breu.

 

RESTA D’OFERTES PÚBLIQUES PRÒPIES DE L’ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL

 

CCOO sol·licitem a l’Administració que manifesti la seva voluntat i confirmi si mantenen les dates de la resta dels procediments selectius: Tècnics especialistes, Juristes, treballadors socials, psicòlegs i educadors.

El Departament confirma que manté el calendari per tots els processos i que aviat iniciarem la negociació de les bases de juristes, i progressivament la de la resta de col·lectius, tal com es van comprometre i han fet públic.

Barcelona a12 de febrer de 2021

 

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ D’EDUCADORS – CONCURS DE TRASLLATS I OPOSICIÓ

US CONTINUAREM INFORMANT!