INICI DE LA VACUNACIÓ GENERAL DEL PERSONAL PENITENCIARI!

 

 

ENTRE AQUEST DIMARTS I EL DISSABTE QUE VE (DEL 9 AL 13 DE FEBRER) ES VACUNARÀ A TOT EL PERSONAL PENITENCIARI MENOR DE 56 ANYS

 

La vacunació es realitzarà en el centre de treball de cada treballador/a, inclosos els centres oberts, en torns de matí i tarda (el dissabte al matí).

 

ÉS IMPRESCINDIBLE PORTAR LA TARGETA SANITÀRIA!

 

El personal que treballi durant aquests dies podrà anar durant el seu torn de treball. El personal que NO treballi HA DE CONTACTAR AMB EL SEU CENTRE per a assignar-li dia.

La segona dosi s’inocularà a les 10 o 12 setmanes i serà el servei sanitari del centre el que portarà el control i avisarà als treballadors de quan ha d’inocular-se la segona dosi

 

L’efecte de la vacuna comença a aparèixer a partir de 22 dies després d’haver rebut la primera dosi.

 Per al personal que NO pertanyi a la seguretat social (MUFACE o residents anés de Barcelona) i que no hagi rebut la targeta, caldrà que porti el número d’identificació sanitària (CIP). Si no es coneix, es pot telefonar al 061.

El número o la targeta són necessaris, ja que permeten accedir a la història clínica on s’ha de registrar la vacunació, el tipus de vacuna i el lot d’aquesta, amb la finalitat de poder fer un seguiment adequat.

 

Al mateix temps es procedirà al cribratge del personal per mitjà de PCR per automostra

 

No caldrà acudir en dies diferents. El cribratge i la vacunació es farà el mateix dia

 

El personal que estigui de baixa per incapacitat transitòria per malaltia comuna podrà acudir al seu centre a vacunar-se.

Serà vacunat TOT EL PERSONAL ACTIU DURANT AQUESTA SETMANA, inclosos els companys en situació de reforç, personal d’empreses externes, CIRE, monitors i personal d’entitats col·laboradores que entrin en els centres de manera usual.

Les causes d’exclusió són les següents:

  • Tenir o superar els 56 anys.
  • Personal que estigui en aïllament per ser positiu a la COVID o per ser contacte.
  • Immunodepressió greu (incloent-hi càncer en tractament de quimioteràpia)
  • Malaltia cardiovascular no controlada
  • Malaltia hepàtica, renal, metabòlica, endocrina o neurològica greu
  • Persones amb antecedents d’al·lèrgia a algun component de la vacuna

 

CCOO, com hem demanant des de fa dos mesos (feu click) hem sol·licitat que ES VACUNI IMMEDIATAMENT I DE MANERA PRIORITÀRIA amb les vacunes de Moderna i Pfizer AL PERSONAL DE 56 ANYS O MÉS, ja que suposa més del 25% de la plantilla.

 

L’administració ha contestat que té un ferm compromís en tal sentit i que, tal com vam demanar CCOO, el personal penitenciari som considerats com a personal essencial solo per darrere de sanitaris i personal de les residències de majors.

CCOO hem sol·licitat que es compensi amb caràcter general als treballadors/ES que hagin de desplaçar-se.

Barcelona a 08 de febrer de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE L’INICI DE LAVACUNACIÓ GENERAL DEL PERSONAL PENITENCIARI CATALÀ

DESCARREGA EN PDF L’INFORMACIÓ DE CATSALUT SOBRE LA VACUNA

US CONTINUAREM INFORMANT!!