REUNIÓ GRUP DE TREBALL PENITENCIARI: CCOO DEFENSEM LA JUBILACIÓ ANTICIPADA I LA INCLUSIÓ DEL  PRP EN L’ESPECÍFIC

 

Reunió del Grup de Treball penitenciari, 27 de novembre de 2018. Assisteixen per part de l’Administració la Directora de Serveis del Departament de Justícia, la Sotsdirectora General de RR.HH. del Departament, el Director General de Serveis Penitenciaris i el Sotsdirector General de RR.HH. de la Direcció General. CCOO exigim millores en la situació dels treballadors i denunciem la situació dels centres penitenciaris.

 

CREACIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE TREBALL SOBRE LA 2a ACTIVITAT I LA JUBILACIÓ ANTICIPADA

 

Segons el parer de CCOO, que considerem el tema de la jubilació anticipada com un dels més importants i sobre el qual hem fet pressió contínua a tots els nivells, des dels grups polítics del Parlament a tots els nivells de l’administració de la Generalitat, s’ha donat el primer pas, d’una importància crucial, que és la creació d’una comissió tècnica de treball sobre la jubilació anticipada amb participació sindical que ens reunirem per primera vegada el 14 de gener.

La situació d’envelliment de la plantilla de personal penitenciari catalana està arribant a nivells absolutament crítics:

  • Gairebé el 50% de la plantilla, és a dir pràcticament LA MEITAT, té una edat de 50 a 65 anys.
  • Amb prou feines el 13% dels treballadors té una edat menor de 40 anys i només 5 funcionaris d’interior de gairebé 3.300 tenen una edat de menys de 30 anys.
  • La taxa de baixes mèdiques, siguin laborals o per contingències comunes, dels majors de 60 anys més que duplica la de la resta de companys.

És de destacar que el problema de l’envelliment no és un problema que afecta únicament als treballadors d’interior sinó a TOTS els treballadors dels centres, inclòs el personal d’oficines i de tractament. L’administració sembla conscient del problema i fa l’efecte d’estar genuïnament interessada a resoldre el problema, la qual cosa obre una porta a una reivindicació històrica de CCOO, com és la jubilació anticipada.

LA JUBILACIÓ ANTICIPADA ALS 60 ANYS PER A TOTS ELS TREBALLADORS PENITENCIARIS!!

 

VIGÈNCIA DEL PRP

 

La Directora de Serveis ens comunica que aquest desembre de 2018 finalitza la vigència del PRP. Això no obstant, fent referència a la pròrroga de pressupostos per 2019, tot i que no pot garantir la continuïtat del PRP sense el vistiplau d’Economia, ens trasllada la voluntat de prorrogar aquesta partida durant el 2019.

El Departament trasllada la seva intenció de vincular el PRP (o la quantitat econòmica que suposa) al futur “Pla Estratègic” de condicions laborals i econòmiques que presentarà al febrer. L’Administració no aclareix res més, anunciant que defensarà la partida econòmica que suposa el PRP, però no tanca la porta a la modificació dels requisits o els conceptes.

CCOO deixem clar que l’única modificació que acceptaríem i exigim és la introducció d’aquest al complement específic, en les quanties de 140 euros mensuals tal com estava especificat als Acords anteriors al 2012 (abans de les retallades), i amb les consegüents pujades d’IPC anuals no aplicades i futures.

Per CCOO és requisit indispensable la desaparició dels gravàmens i data de caducitat vinculades al PRP. L’extorsió continuada a la qual ha sigut sotmès el col·lectiu penitenciari ha de finalitzar. CCOO no oblidem com el seguit d’excuses de l’Administració va postergar el cobrament aquest 2018 i exigim que es realitzin els pertinents tràmits en temps i rigor necessari.

 

AUGMENT DELS CANVIS DE SERVEI

 

 CCOO hem reclamat una i una altra vegada l’augment del nombre de canvis de servei, que considerem que haurien de ser lliures i sense límit, forçant una reunió d’un grup de treball extraordinari dedicada exclusivament a aquest tema que ens reunirem el 5 de desembre.

 

BORSA D’INTERINS DE PERSONAL TÈCNIC

 

 L’administració manifesta la seva intenció de canviar la regulació d’aquesta borsa. CCOO ens oposem frontalment a qualsevol canvi de criteri. Els companys que ara fan substitucions han de ser integrats a la borsa amb la antiguitat corresponent.

Fixem la data de la reunió per tractar el tema de manera específica el pròxim 16 de gener.

 

CONTINUÏTAT DELS INTERINS

 

Ens informen  que tots els companys que tenen data de finalització   de contracte per reforç i substitució a 30 de novembre de 2018 continuaran al mateix centre, amb la modalitat de contracte per substitució. Això implica que  no tindran data límit i el treballador que realitzi la substitució cessarà només quan finalitzi el període d’incapacitat temporal.

Davant l’alarmant augment de les baixes laborals que s’estan produint sobretot als C.P. Brians 1, C.P Joves i C.P. Quatre Camins, CCOO demanen la cobertura total i que es convoqui urgentment  una nova convocatoria de selección de candidats per proveir la borsa de personal suficient. Encara queden per cridar al voltant de 700 aspirants.

 

OPOSICIONS I CONCURSOS DE TRASLLATS DE L’ÀREA DE REHABILITACIÓ

 

CCOO informa que per fi el Departament de Justícia després de múltiples peticions per part nostre ens dóna la calendarització de les oposicions de l’àrea de tractament i els concursos de trasllats pertinents.

Adjuntem el calendari previst per l’administració:

 

 OPOSICIÓ EDUCADORS SOCIALS

 

Respecte a l’oposició d’Educadors Socials de l’oferta pública de 2017, ens informen que la convocatòria serà el primer trimestre de l’any 2019 i l’examen es realitzarà a finals d’abril o començaments de maig de 2019.

Respecte al concurs de trasllats, la intenció de l’administració  serà convocar-lo el 2n trimestre del 2019 i la resolució d’aquest al 4t trimestre del 2019, amb la intenció de què tot el procediment estigui finalitzat a finals de l’any 2019.

Ens informen que ja han enviat a Funció Pública les bases de l’oposició amb algunes modificacions, incrementant el valor dels serveis prestats als educadors de l’àmbit d’execució penal, disminuint la valoració de llengües estrangeres i l’ACTIC, recuperant les titulacions relacionades. L’Administració finalment no accepta la petició d’aplicar els mateixos criteris que PESCO ni incrementar a la totalitat els serveis prestats i donen per finalitzada la negociació d’aquestes, ja que segons el seu criteri “L’administració és sobirana a treure les bases que ells consideren adequades encara que no hagi arribat a un acord amb les organitzacions sindicals“.

CCOO hem demanat explicacions al Departament de Justícia pel motiu que finalment  l’ATIC bàsic no puntuï com sí que és el cas dels idiomes. El Departament respon que ha estat la seva decisió i no volen donar més explicacions.

 

DESENVOLUPAMENT DELS TEMARIS

 

CCOO demanem el desenvolupament dels temaris dels procediments selectius com han fet altres departaments (ex: L’Agencia Tributaria) sent  la resposta de l’administració molt previsible “no tenen recursos per poder fer-ho”. Hem traslladat aquesta petició també a Funció  Pública i estem a l’espera de resposta.

 

 

OPOSICIONS JURISTES PESCO

 

La convocatòria d’aquest procés està prevista pel 2n trimestre de l’any 2019 i els exàmens pel 4t trimestre del mateix any. El concurs seria el 3r trimestre del 2019 i volen tenir-lo resolt el 4t trimestre també.

CCOO tornem a demanar que els concursos de trasllats siguin  després de l’oposició. Sorprenentment el Departament de Justícia ens informa que Funció pública està estudiant que aquests en l’oferta pública de PESCO siguin  després de l’oposició per no desvirtuar el sentit de PESCO, que és la consolidació i estabilització del lloc de treball.

CCOO deixa clara també la seva postura respecte a la promoció interna. És inadmissible que de 63 places, 27 siguin per promoció interna quan el sentit dels procediments PESCO hauria de ser la consolidació i estabilització del lloc de treball pel personal interí. Desvirtuar aquest mandat  és de veritables irresponsables.

 

OPOSICIONS TREBALLADORS SOCIALS PESCO

 

L’oposició es realitzarà el 4t trimestre del 2019 i els exàmens el 2n trimestre del 2020. El concurs de trasllats es realitzaria, si no hi ha canvi de criteri, el 2n trimestre del 2020. Finalitzaren  els 2 procediments al 4t trimestre del 2020.

El Departament de Justícia confirma finalment que hi haurà convocatòria de PESCO pel cos de psicòlegs i d’educadors socials.

 

 

 OPOSICIONS PSICÒLEGS PESCO

 

La convocatòria serà al 4t trimestre del 2020 i els exàmens al 2n trimestre del 2021. La convocatòria del concurs trasllats seria el 1r trimestre del 2021 i la resolució  dels dos procediments al 4t trimestre el 2021.

 

OPOSICIONS EDUCADORS SOCIALS PESCO

 

La convocatòria  serà al 4t trimestre del 2021 i els exàmens al 2n trimestre del 2022. La convocatòria del concurs de trasllats seria el 1r trimestre del 2022.

 

CONCURS TRASLLATS PSICÒLEGS

 

 CCOO demana informació sobre el concurs de trasllats del cos de psicòlegs de l’àmbit funcional d’execució penal  i afectació que tindrà en els nostres companys interins. El Departament de Justícia respon que no es pronunciarà fins al final del procés.

CCOO deixem clara la nostra postura, que no se cessi a cap interí i què en cas que hi hagi algun cessament es faci per  estricte criteri d’antiguitat exclusivament. En el cas que es produeixin demanem que  aquests siguin recol·locats de forma immediata mitjançant un acte públic en l’àmbit d’execució penal.

 

OPOSICIONS I CONCURS DE TRASLLATS DE TÈCNICS ESPECIALISTES

 

Finalment l’Administració presenta un quadre amb la calendarització de la tan necessària oposició de tècnics especialistes. La previsió és convocar les oposicions en el 2n trimestre de 2020 i realitzar els exàmens en el 4t trimestre de 2020. Les places previstes serien del voltant de 400. CCOO hem exigit que s’augmenti el nombre a la totalitat de places vacants.

El concurs de trasllats de tècnics especialistes està previst que sigui convocat en el 3r trimestre de 2020. CCOO considerem absolutament inacceptable aquesta data. L’anterior concurs és de setembre de 2016 i no poden passar quatre anys sense que hi hagi cap. L’administració es va comprometre l’any passat a través dels acords de CETOM de tancament de la Model a convocar al més aviat possible un concurs de trasllats que permetés als treballadors canviar de plaça i estabilitzar-les. La segona meitat de 2020 no és “aviat”.

 

CONCURS DE COMANDAMENTS

 

L’administració ha presentat també un quadre amb les previsions de convocatòria i resolució dels concursos de comandaments intermedis.

CCOO hem defensat una vegada més que s’augmentés el temps d’experiència a valorar en comptes de la pretensió aconseguida pels altres sindicats, a saber amb quins interessos, d’aixafar el temps de serveis prestats per complet fins a desproveir-la d’importància i amb efectes devastadors per als comandaments definitius que vulguin moure’s a una altra plaça del mateix tipus a la qual ocupen.

L’administració té l’obligació de trobar una solució per resoldre la situació dels comandaments definitius.

 

FUTURS EQUIPAMENTS PENITENCIARIS

 

 CCOO interpel·lem al Director General en relació al pla d’equipaments i la seva situació actual. Ens informa, en relació al Centre Obert Barcelona, que la intenció és mantenir el calendari, incloent-hi el Centre Obert i el Centre Penitenciari de Zona Franca, tot i que reconeix que la situació política ha pogut afectar l’inici d’obres del Centre Obert, que segons el pla ja s’hauria d’haver enllestit.

 

TRANSPORTS

 

 CCOO hem comunicat a l’Administració que en cap cas es pot suspendre el transport a cap centre penitenciari, els Acords s’han de complir. El pròxim 4 de desembre es la data fixada per tractar aquest tema.

 

ALTRES TEMES

 

 CCOO ens hem dirigit directament al Director General, Amand Calderó, i a la Directora de Serveis Iolanda Aguilar, sol·licitant que prenguin nota dels temes que malauradament no han pogut tractar però als que cal trobar solució o donar resposta urgent: redimensionament a l’alça de les plantilles penitenciàries, abordament a la problemàtica de les agressions als treballadors, entrega d’uniformitat i actualització amb una equipació moderna i no obsoleta com l’actual, recuperació de les travesses per Tractament, finalització de les dobles escales salarials, concreció d’un Model de Medi Obert, reconsideració del model penitenciari, etc.

Per CCOO el temps de bones voluntats fa temps que va esgotar-se. Necessitem amb urgència millores específiques de les condicions de treball.

Les problemàtiques greus i ineludibles de centres com Brians 1, Quatre Camins i Joves cal abordar-les frontalment. La realitat dels centres, les carències del model penitenciari no poden continuar amagant-se sota el paraigua d’una fantasia farcida de voluntarisme.

 

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL PENITENCIARI DEL 27-11-2018

US CONTINUAREM INFORMANT!!