REUNIÓ GRUP DE TREBALL PENITENCIARI DEPARTAMENT JUSTÍCIA I DIRECCIÓ GENERAL 31.05.2018

PROCEDIMENT SELECTIU EDUCADORS SOCIALS

El 31 de maig, emmarcada dins la mesa de negociació del grup de treball penitenciari, es va celebrar la tercera reunió de la negociació de les bases per a la convocatòria de l’Oferta d’Ocupació Pública (OOP) 2017 de 301 places d’Educadors/res Socials de l’Àmbit d’execució penal.

En aquesta tercera reunió, l’Administració ha presentat una nova proposta de bases encara molt allunyada de la que CCOO vam presentar en el seu moment i que es concreta tot i ampliar lleugerament la valoració dels serveis prestats, de la manera següent:

Fase oposició
(màxim 30 pts)
1ª Prova:
1º exercici:

 • Torn lliure: una prova tipus test d’entre 75 i 100 preguntes amb 4 respostes possibles i descompte de punts en cas d’error. La puntuació màxima serà de 30 punts amb un mínim per aprovar de 15 punts.
 • Promoció interna: una prova tipus test de 50 preguntes amb 4 respostes possibles i descompte de punts en cas d’error, sobre els epígrafs 3 al 7 (temes 7 al 25). La puntuació màxima serà de 30 punts amb un mínim per aprovar de 15 punts.

2º exercici:

 • Un examen de preguntes curtes de caràcter teòric i supòsit pràctic relacionat directament amb els temaris específic del cos i de l’àmbit d’execució penal. Els resultats d’aquest es valoraran en APTE/NOAPTE. (Els educadors/es socials que compleixin els requisits de la llei 24/2002 de la creació del cos d’educadors/es estan exempts d’aquest exercici).
2ª Prova: Coneixements de la llengua, sempre que no s’estigui exempt. Amb caràcter eliminatori d’APTE/NO APTE.
Fase de concurs
(màxim 15 pts)
 • SERVEIS PRESTATS a l’administració pública, augment al 75 % (augment del 50% inicial)
 • FORMACIÓ redueix al 25% (redueix el 50% inicial)
 • Respecte al primer exercici: L’Administració respon a la nostra petició de què les respostes incorrectes no descomptessin que es fa inviable un cop assessorats per Funció Pública. CCOO continuem exigint que tot i aquesta interpretació, és factible concretar que no descomptin.
 • Respecte a la Fase de Concurs: CCOO ens mantenim ferms amb la nostra proposta inicial de fixar uns percentatges mínims del 90% pels serveis prestats i la reducció a un màxim del 10% de la formació ( 13,5 punts per serveis i 1,5 punts que és distribuirien entre titulacions, idiomes, Actic i català), proposta a la qual s’afegeixen la resta de sindicats (a excepció de CSIF que manté un 80% – 20%).
  Per CCOO és imprescindible incrementar al màxim els serveis prestats, i particularment en l’àmbit d’execució penal, les particularitats d’aquest procediment ho permeten, avalats per jurisprudència i els criteris de funció pública.
  CCOO reiterem el compromís que va traslladar la Subdirectora General d’assimilar al màxim aquest procediment als criteris de PESCO i rebutgem aquesta nova proposta.
  L’Administració, tot i demanar un recés per valorar les nostres exigències, pren nota, però continua sense acceptar la nostra proposta i ens emplaça a mantenir una nova reunió pròximament.

 

CONCURS TRASLLATS PSICÒLEGS

La Subdirectora General ens comunica que si no hi ha al·legacions a la proposta de bases que van traslladar en l’anterior reunió donen per tancades les negociacions i publicaran al més aviat possible.

Csif i Catac mostren la seva conformitat, CCOO continuem defensant el compliment dels Acords als quals arribem, la pròrroga d’Acord penitenciari 2010-2011, ratificat per funció pública, prioritzava l’estabilització de la plantilla de rehabilitació. Amb aquest procediment és posa en perill els llocs de treball del personal interí.

CCOO continuarem exigint a l’Administració el compliment del que signa, és inacceptable que cada vegada que canvien els responsables de torn no assumeixin els compromisos ratificats pels seus predecessors recolzant-se en excuses.

 

CONCURS COMANDAMENTS DE VIGILÀNCIA I OFICINES

L’Administració després de confirmar la darrera proposta de barems, ens informa que no ha trobat encara cap alternativa als pronunciaments judicials que eximeixi de realitzar la segona fase als comandaments definitius.

CCOO exigim un major esforç, i traslladem la necessitat de concretar un sistema que faciliti la mobilitat dels comandaments definitius amb idèntiques funcions. L’Administració ens emplaça a una nova reunió, que es realitzarà properament, per tal de poder arribar a un possible acord.

 

DESCARREGEU LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!