S’INICIA EL PROCÉS D’INCLUSIÓ DE LES LLISTES NO REGULADES A LA BORSA ÚNICA

 

AVUI S’INICIA EL PROCÉS D’INTEGRACIÓ DE LES PERSONES ESCAMPADES A LES LLISTES NO REGULADES EN UNA ÚNICA BORSA D’INTERINS!

 

En compliment de l’acord del 22 de març passat, signat per CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, que obliga l’administració a integrar en la borsa d’interins regulada a totes les persones disperses per les llistes alegals i fora de borsa, l’Administració ha enviat a les més de 400 persones escampades per les llistes no regulades, instruccions per a realitzar la integració en la borsa única regulada:


El Departament de Justícia, Drets i Memòria necessita disposar de personal del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris, per a la cobertura en règim d’interinatge de substitucions de treballadors amb dret de reserva i de diverses incidències, així com de llocs que esdevenen vacants. 

El dia 22 de març de 2023 es va signar un Acord en l’àmbit penitenciari en el qual, entre altres qüestions es va acordar: 

“la inclusió de tot el personal interí de totes les llistes en una única borsa sota el criteri d’antiguitat i obertura de la borsa en una nova convocatòria en un termini màxim de dos mesos”. 

Aquesta ampliació constarà de les persones integrants de les diferents llistes de substitucions i reforços actives i disponibles, així com aquelles persones integrants de les diferents llistes i que actualment estan inactives, que hagin prestat serveis com a mínim 1 mes en el cos tècnic d’especialistes. La incorporació a la borsa es farà per estricte ordre d’antiguitat. 

Atès que esteu inclòs en un d’aquests supòsits, us informem que podeu optar a formar part de la Borsa d’Interins, amb les condicions específiques que s’hi estableixen. 

Per tal de fer efectiva la vostra inclusió, haureu d’emplenar l’escrit que us adjuntem en què feu constar la vostra petició a ser inclòs a la Borsa i el compromís d’acceptació de les bases que s’estableixen a l’Acord signat en data 25 de juny 2019, l’Acord de 12 de juliol de 2006 de regulació de la borsa d’interins i la resta de normativa que sigui d’aplicació. 

Així mateix, us adjuntem també el model que haureu d’emplenar on podreu establir l’ordre de preferència dels àmbits funcionals i l’ordre de preferència dels àmbits territorials. 

És per aquest motiu que caldrà que ens retorneu mitjançant correu electrònic i com a màxim fins el dia 18 de maig de 2023 a les 23:59 hores , aquests documents degudament signats, a la següent adreça de correu borsatecnicsespecialistes.justicia@gencat.cat

 En cas de no voler ser inclòs o de no rebre resposta expressa a aquesta proposta, no sereu inclòs a la Borsa d’interins i deixareu de formar part de la llista de substituts de la qual formeu part.

 

Tal com CCOO hem defensat sempre, s’integrarà en la borsa regulada tot el personal existent en les llistes. L’ordenament serà exclusivament per ordre d’antiguitat i la data prevista d’integració efectiva a la borsa serà l’1 de juny de 2023.

 

CCOO VAM SER EL SINDICAT QUE DURANT EL TANCAMENT EN EL C.P. BRIANS 2 VA ACONSEGUIR LA INCLUSIÓ DE LES LLISTES EN LA BORSA REGULADA I L’OBERTURA DE LA BORSA MALGRAT LES RETICÈNCIES D’ALTRES SINDICATS I DE L’ADMINISTRACIÓ

 

LA INTEGRACIÓ PLENA I SENSE CONDICIONS EN UNA ÚNICA BORSA ÉS EL QUE CCOO HEM DEFENSAT EN SOLITARI DURANT 4 ANYS! 

 

VA SER L’ACORD DE 2019, QUE CCOO ENS VAM NEGAR A SIGNAR PER CLAUDICANT I REGRESSIU EN DRETS DEL PERSONAL INTERÍ, EL QUE VA CREAR LES LLISTES FORA DE BORSA, SENSE DRETS NI REGULACIÓ, I QUE MAI HAURIEN D’HAVER EXISTIT, JA QUE VA TRENCAR ABSURDAMENT LA BORSA, LA UNITAT DE LA QUAL CCOO SEMPRE HEM DEFENSAT.

 

SI VOLS QUE ET DEFENSEM, LLUITEM PELS DRETS DE TOTHOM I T’INFORMEN AMB VERACITAT I PRECISIÓ:

CCOO, 1A FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA

 

Barcelona, 4 de maig de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE L’INICI DEL PROCÉS D’INCLUSIÓ EN LA BORSA DE LES LLISTES NO REGULADES

US CONTINUAREM INFORMANT!