UNA MÉS DE LA GERÈNCIA DEL C.P. LLEDONERS: NO VOLEN RESPECTAR EL 25% DE SIMULTANEÏTAT

 

 

ARA APLICANT CRITERIS RESTRICTIUS EN LA SIMULTANEITAT DE LA LLIURANÇA NO RESPECTANT EL 25 %. UN MES DELS DESPROPÒSITS I DE LA ERRÀTICA GESTIÓ DESCONTROLADA DE PERSONAL QUE ESTEM PATINT ELS TREBALLADORS DEL CENTRE.

 

Un cop més des de la gerència del centre el personal de Lledoners estem patint un altre despropòsit i una demostració més de l’erràtica gestió descontrolada de personal que s’està portant al centre.

Aquest cop, és el col·lectiu de GAMV matins on des de la gerència del centre amb una política de retallades i servint-se d’un discurs desvirtuat, faltant a la veritat, totalment fora de tot context realista i normatiu decideix NO RESPECTAR el coeficient de lliurances de l’acord de condicions de treball encara vigent 2003 – 2005 punt. 5.2 Horari del personal d’interior diu textualment:

“El coeficient de simultaneïtat de les absències del lloc de treball serà del 25 %, pel personal de servei d’interior i àrea mixta”

L’acord és clar i concís, per això, davant d’aquest greu atac als drets dels funcionaris del nostre centre, avui mateix em fet arribar la nostra queixa als responsables del departament i li hem demanat al nou Director General d’Afers Penitenciaris la seva intervenció urgent a Lledoners davant una gerència desbocada que es dedica a gestionar el centre d’una forma dictatorial, abusiva, incomplint i reinterpretant acords de condicions de treball.

Els nous responsables del departament han de prendre mesures, mesures urgents davant aquest gravíssim fets d’interpretacions faltades de qualsevol legalitat i restrictives que sols posen de relleu la nul·la capacitat de gestió del centre.

Sant Joan de Vilatorrada, 13 d’octubre 2021

 

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA CONJUNTA DELS SINDICATTS REPRESENTATIUS DEL C.P. LLEDONERS

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT CONJUNT DELS SINDICATS REPRESENTATIUS A LA DIRECTORA DEL C.P. LLEDONERS

US CONTINUAREM INFORMANT!