WIKILEAKS DELS INFORMES DELS ESPRAIS AMAND CALDERÓ HA DE DIMITIR

 

NO HI HA RAONS NI MÈDIQUES NI JURÍDIQUES EN ELS INFORMES JURÍDICS I MÈDICS PERQUÈ NO S’INTRODUEIXIN ELS ESPRAIS D’ACCIÓ ADEQUADA

 

L’INFORME MÈDIC ESPECIALITZAT NO EXISTIA QUAN EL SECRETARI DE MESURES PENALS VA DIR NO ALS ESPRAIS. VA APARÈIXER SIGNAT MÉS D’UN MES DESPRÉS ARRAN DE SER DEMANAT PER TRANSPARÈNCIA PER CCOO, 1A FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA.

 

Les úniques raons del no d’Amand Calderó als esprais no són tècniques sinó únicament polítiques, de submissió i rendició davant grups de pressió coneguts i patits per tots i totes, i que evidencien el menyspreu de l’administració per la seguretat i els drets dels treballadors i treballadores penitenciàries catalanes.

 

PER AIXÒ AMAND CALDERÓ HA D’INTRODUIR ELS ESPRAIS O DIMITIR

 

El mes de desembre passat Amand Calderó va comunicar als sindicats signants de l’acord del 22 de març CCOO, UGT, Intersindical i ACAIP que havia decidit no implantar els aerosols sobre la base de raons polítiques i  raons tècniques derivades de tres informes, un jurídic, un mèdic i un altre mèdic especialitzat en oftalmologia i pneumologia. 

CCOO el dia 28 de desembre vam demanar per transparència els tres informes.

CCOO vam recalcar molt que hi havia tres informes, perquè dubtàvem que existís realment el tercer, l’informe mèdic especialitzat, en el qual Amand Calderó justificava les presumptes raons mèdiques que li havien decantat finalment per dir no als esprais. I com després es veurà, CCOO teníem raó.

L’administració va esgotar per complet el termini d’un mes que li dona la Llei de Transparència 19/2014 per a contestar. Quan finalment el 29 de gener passat va autoritzar la consulta, va fixar restriccions absurdes: només podia fer-ho una persona, i havia de fer-ho en una pantalla, sense que es lliurés cap document per cap via.

CCOO sense perjudici de la reclamació posterior per raó de la vulneració de la llei de transparència, vam acceptar temporalment les restriccions, ja que per a nosaltres l’important era poder veure els documents com més aviat millor, per a evitar que l’administració demorés la consulta sine die explotant els terminis legals al màxim possible. El dimecres de la setmana passada i aquest dilluns, CCOO finalment vam tenir accés als documents.

CCOO, a més d’el contingut dels documents, ens vam fixar en un detall que un altre sindicat sembla que no va reparar: Les dates dels documents.

 

 • L’informe jurídic de 17 pàgines estava datat el 4 d’agost de 2023.
 • L’informe mèdic general d’1 pàgina estava datat el 20 d’octubre de 2023
 • L’informe mèdic especialitzat en pneumologia i oftalmologia d’1 pàgina estava datat el 29 de gener de 2024, MÉS D’UN MES DESPRÉS QUE AMAND CALDERÓ, EXCUSANT-SE EN L’EXISTÈNCIA D’AQUEST DOCUMENT, DIGUÉS NO ALS ESPRAIS.

El tercer informe mèdic va aparèixer màgicament l’últim dia del termini que tenia l’administració per a resoldre per transparència la nostra petició, és a dir el 29 de gener d’enguany, que és exactament la data de signatura del document.

 

Però és que a més cap dels informes posa obstacles a l’ús d’aerosols!

 

L’informe jurídic en les seves conclusions indica després de les generalitats jurídiques esperades que:

 • Els esprais són legals i viables, i estan subjectes a procediments i exigències generals de tot mig coercitiu fixats en l’art. 45 LOGP i 72 RP.
 • Atenent els seus efectes nocius, s’ha de tenir especial cura en la seva aplicació per l’afectació que pot tenir en la salut a curt termini d’interns i funcionaris.
 • Per al seu ús s’ha de tenir en compte si l’intern té patologies, o afectacions pulmonars, o de tipus respiratori, en la qual els aerosols poden tenir una incidència més greu. És essencial el reconeixement i l’assistència mèdica a l’intern després de ser sotmès a l’aerosol.
 • Els serveis jurídics no aconsellen el seu ús per a realitzar immobilitzacions, però sí per a deposar actituds agressives. També indica que el seu ús és preferible que es faci en llocs oberts.

L’informe mèdic general és sorprenentment curt, únicament una pàgina, i indica:

 • Els esprais tenen un efecte irritant i produeixen ceguesa immediata, i ceguesa temporal de 30 minuts. També genera queratitis (inflamació de la còrnia).
 • El seu ús porta a gratar-se, la qual cosa podria arribar a produir úlceres corneals greus per la irritació
 • Pot crear crisis greus en persones asmàtiques
 • En llocs tancats el seu ús presenta problemes i es recomana usar-lo a uns 4 a 6 metres. Fer-ho en llocs tancats i a distàncies més curtes pot incrementar efectes indesitjables.
 • Els signants de l’informe consideren que els clínics penitenciaris difícilment seran receptius si el procediment inclou una validació sanitària prèvia a la seva utilització. [Dit en curt, li passen el mort al personal mèdic dels centres].
 • Si es demana tractament mèdic a causa del seu ús, per descomptat que el dispensaran en benefici dels pacients, siguin interns o treballadors.
 • Demanaran informació a oftalmologia i pneumologia de l’ICS

El tan esperat tercer informe especialitzat sol·licitat per la Direcció d’Hospitals de l’ICS als serveis d’oftalmologia i pneumologia de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol en la seva única pàgina tampoc diu res que impedeixi el seu ús, quedant reduït a una breu relació de símptomes:

Informe Oftalmològic:

 • Produeixen irritació de tota la superfície ocular i sensació de cos estrany, llagrimeig, blefaroespasmes (espasmes de la parpella) i dolor
 • Pot produir edema de parpelles, blefaritis (inflamació o irritació de les parpelles), hiperèmia conjuntival (enrogiment del blanc de l’ull), quemosi conjuntival (irritació de l’ull) i queratitis (inflamació de la còrnia) superficial puntejada
 • Normalment millora al cap de poques hores, es resol totalment en 24-48 hores i no té per què deixar seqüeles. Hi ha casos descrits que ha trigat dos mesos a curar, i en algun cas aïllat lesions permanents.

Informe pneumològic 

 • Realment no hi ha estudis dels seus efectes.
 • Produeix broncoespasme (músculs de les vies respiratòries tensats) i tos.
 • El producte ha estat utilitzat per a test de broncoprovocació (examen respiratori dels pulmons) [nota: tan dolent no ha de ser llavors]
 • En local tancat amb poca ventilació pot produir episodis de broncoespasme en persones amb patologia bronquial.

Recordem que la utilització de qualsevol altre mètode coercitiu, sigui una defensa de goma, les esposes o la mera força física pot arribar a produir erosions, inflamacions, irritacions, i altres tipus de lesions físiques, i no per això deixen d’usar-se d’acord a la regulació i la normativa vigent.

 

L’INFORME JURÍDIC I ELS DOS INFORMES MÈDICS NO APORTEN RAONS LEGALS O MÈDIQUES QUE IMPEDEIXIN L’ÚS DELS ESPRAIS

 

AMAND CALDERÓ HA D’AUTORITZAR LA SEVA INTRODUCCIÓ I SI NO HO FA, HA DE DIMITIR I DEIXAR QUE PORTI LA SECRETÀRIA ALGÚ AMB DECISIÓ, QUE CONEGUI EL MITJÀ I NO ES RENDEIXI DAVANT LOBBIES POLÍTICS I GRUPS DE PRESSIÓ AMB INTERESSOS FOSCOS I ABSURDAMENT DESVIATS DE LA REALITAT PENITENCIÀRIA

 

Barcelona, 21 de febrer de 2024

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA SOBRE EL WIKILEAKS DELS INFORMES DELS ESPRAIS

US CONTINUAREM INFORMANT!