COMISSIÓ DE SEGUIMENT 23/06/2021

 

“NI HAN APRÈS RES, NI HAN OBLIDAT RES”

 

De moment, i a l’espera que la consellera prengui les seves decisions, que les haurà de prendre, segueixen les mateixes persones en les subdireccions generals del departament i per desgràcia segueix la política suïcida i d’atac al col·lectiu empresa amb entusiasme per una part d’elles, com va demostrar la reunió de comissió de seguiment de dimecres passat.

Com deia Napoleó referint-se als Borbons francesos, “Ni han après res, ni han oblidat res” i per això el relleu d’aquestes persones hauria de ser una necessitat absoluta per a la nostra consellera.

 

 

INTERINS, SUBSTITUTS I REFORÇOS

 

La subdirectora d’RR.HH: de la SMPRAV comença la seva intervenció molt en la seva línia, donant dades parcials, sovint amb intencions enganyoses.

Entre elles destaca la seva afirmació que el maig de 2019 hi havia 771 baixes i 333 substitucions i que el maig de 2021 hi ha 654 baixes i 475 substitucions pel que segons ella “s’ha fet un gran esforç per part de l’administració”, afirmació aquesta última que falta a la veritat..

El que la subdirectora calla, és que cada any es jubila una mitjana de 60 a 70 persones (a les quals cal sumar les sortides del sistema per altres causes com a defunció o incapacitats), així que l’increment de substitucions en dos anys només reflecteix la cobertura de les jubilacions. I “l’esforç” no sols no és gran sinó completament inexistent, ja que les persones jubilades han estat substituïdes per interins amb menys triennis o fins i tot cap, la qual cosa encara ha suposat un estalvi.

Per desgràcia aquest tipus d’afirmacions manipuladores no són l’excepció sinó la norma.

CCOO novament hem demanat la continuïtat de tot el personal interí i que es prorroguin els contractes de manera estable fins a la finalització de les proves de l’oposició de tècnics especialistes a l’octubre.

L’Administració confirma que està pendent de resoldre el darrer procés d’oferiment de places en comissió de serveis, i que els participants  s’incorporaran el pròxim 1 de juliol a la nova destinació. Aquest fet originarà que entre el 3-4 de juliol es cobriran la resta de forats que es deixin i que aquest darrer moviment permetrà analitzar la continuïtat o els nous nomenaments del personal interí que cessen a finals de juny.

CCOO hem requerit informació respecte als criteris que està aplicant l’Administració per prorrogar i trucar a uns/es o prioritzar altres aspirants, i hem demanat que siguin públics per acabar amb la indefensió i l’arbitrarietat que regula la situació dels darrers reforços.

L’Administració s’excusa dient que la situació d’aquests interins es tractarà en el si de la reunió de borsa de treball, les conegudes i secretes reunions del ¨Bolsazo”, que en teoria s’haurien de fer cada tres mesos però que ni UGT, ni CSIF, ni CATAC ni Intersindical-CSC informen el que es tracta i el que es decideix.

 

CCOO NO som convocades a aquestes reunions SECRETES perquè no vam signar la vergonyosa capitulació que suposa la modificació de borsa de 2019 que ha deixat als companys interins al peu dels cavalls tal com CCOO hem denunciat reiteradament.

 

CCOO denunciem que la problemàtica d’aquests companys i companyes que fan substitucions y reforços, als que l’Administració i els altres sindicats s’ha negat a incorporar-los a la borsa d’interins, NO ES PODEN TRACTAR EN REUNIONS SECRETES.

Finalment l’Administració  indica per sortir del pas, que farà públics aquests criteris i que sobretot van en funció de la necessitat de cada centre.

 

CCOO dubtem de les paraules de l’Administració i continuarem exigint que es regularitzi la situació de tots els interins/es que fan substitucions i reforços perquè es garanteixin els seus drets.

 

OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES

 

L’administració donarà el permís corresponent als treballadors i treballadores interines per a acudir a l’examen, el qual es preveu realitzar-lo a la fi de setembre o primers d’octubre.

Recordem que segons l’administració, les proves es realitzarien inicialment al mes de juny, després a primers de setembre i ara ja anem per octubre. Aquests retards permeten més temps d’estudi i allunya les proves del període de vacances, però si alguna cosa indiquen també, és la incapacitat de l’administració per a fer el seu treball de manera seriosa i competent.

 

CONCURSOS I OPOSICIONS

 • El concurs de trasllats de tècnics especialistes s’espera publicar-lo a l’octubre. Però ni tan sols ens han convocat encara als sindicats per a negociar les bases. Per llei el concurs s’haurà de resoldre obligatòriament abans que es resolgui l’oposició.
 • El concurs de comandaments del C.P. Puig dels Basses està pendent que s’aixequi la suspensió del procés. Hi ha dos incidents de sentència. Un s’ha resolt favorablement. El segon no s’ha resolt fins ara.
 • Es preveu publicar la resolució provisional del concurs de comandaments de 2019 entre el 5 i el 9 de juliol. La resolució definitiva hauria de publicar-se al setembre o més segurament primers d’octubre.
 • Oposició de Juristes: aquest mes s’haurien de negociar les bases de l’oposició i el concurs.
 • La previsió de les següents oposicions són:
  • 2021 juristes i treballadors socials
  • 2022 oposicions educadors i psicòlegs

 

CCOO recordem als treballadors i les treballadores que les dates que dóna l’administració tenen la mateixa fiabilitat que una previsió meteorològica a un mes vista, és a dir, molt poca.

 

CCOO hem insistit novament sobre el concurs de comandaments intermedis de CUSI, CAF etc., que considerem no ja necessari sinó absolutament urgent, ja que l’últim es va realitzar en 2008. L’administració contesta que no hi ha recursos humans disponibles en el servei de selecció i provisió, que està desbordat i que si hi ha sort es convocaria en 2022.

CCOO li hem exigit per enèsima vegada que contractin gent per a aquest servei i que tenir al col·lectiu fins a 15 anys sense concurs de comandaments (si es convoqués en 2022, es resoldria en 2023 o més segurament 2024) és una salvatjada. Per desgràcia la resta de sindicats no ens han secundat i ens han deixat sols.

 

CONTRACTE DE VESTUARI

 

L’administració informa que el 17 de juny va haver-hi informe de l’assessoria jurídica sobre el contracte pluriennal (2022-2025). I que l’endemà es va enviar a la intervenció delegada per a l’informe preceptiu, que sol trigar un mes. El procés finalitza amb un acord de govern que s’espera que s’adopti al setembre i llavors es podrà licitar.

No s’espera lliurar material nou fins a l’any que ve, així que mentrestant s’anirà posant pegats a la situació amb contractes menors, un dels quals realitzarà el nostre inefable CIRE.

CCOO hem sol·licitat que s’enviïn peces del nou contracte als centres quan estiguin disponibles perquè el personal les hi pugui provar. UGT a pesar que en la seva nota diu que ho van demanar ells, no ens consta que obrís la boca en aquest tema. Potser ho va demanar per telepatia.

 

PERMÍS PER MATRIMONI O CONVIVÈNCIA

 

Respecte al permís per matrimoni, que s’està denegant a mesos vista en raó a suposades “necessitats del servei” i que segons sembla els gerents són perfectament capaços de veure en les seves boles de cristall, l’administració segueix en els seus tretze ignorant les indicacions del síndic de greuges que vam aconseguir CCOO (feu clic).

L’administració primer ha fet ús del clàssic del coeficient de simultaneïtat del 25%. CCOO li hem recordat que segons l’acord de condicions de treball de 2003-2005, que hem llegit literalment a la subdirectora d’RR.HH. per si no li ho sabia, el coeficient de simultaneïtat s’aplica únicament a vacances, dies d’assumptes propis i de compensació de festius. La resta d’absències (permisos, baixes, etc.) queda fora. Després han acudit a dues sentències que no creen jurisprudència com si la creés. Després al fet que són poques persones les afectades, i en usar CCOO aquest mateix argument contra l’administració, llavors amb el desvergonyiment més gran han dit llavors que són moltes.

Finalment acorralada, l’administració s’ha quedat en el no, no, i no, per la qual cosa l’únic camí legal que queda és que una persona directament afectada iniciï un contenciós per denegació improcedent del permís. CCOO tenim els nostres serveis jurídics disponibles per a qualsevol afectat/da.

 

PERMÍS PER CONSULTA MÈDICA

 

Nou enroc de l’administració que per mitjà d’una nota informativa sobre absències justificades, va introduir noves restriccions sobre el temps de disponible per a les consultes mèdiques.

Segons aquesta nota, si es vol gaudir del temps de trasllat, cal fitxar a l’entrada i a la sortida. En cas que no es fitxi l’entrada o a la sortida, només hi haurà un màxim de mitja hora i la resta ha de compensar-se amb hores d’assumptes propis i de compensació de festius.

No és el que diu la instrucció 1/2019 de Funció Pública, especialment en els punts 5.1 o 5.2, i que de facto queda modificada per la nota informativa, la qual cosa normativament és una barbaritat.

CCOO li hem argumentat també que si utilitzen el google maps per a calcular temps, tal com diuen, la qual cosa no està acordat amb els agents socials, aquesta eina els permet detectar abusos en els temps sense necessitat d’obligar els treballadors amb visita mèdica a fitxar en els seus centres, però novament no, no i no.

Aconsellem als treballadors/as que acudeixin a consulta mèdica que en cas d’aglomeracions o embussos es guardin una captura del trajecte en google maps perquè aquesta gent és capaç de calcular trajectes en festiu o de nit per a després reclamar hores.

 

FORMACIÓ

 

EL DEPARTAMENT PASSA OLÍMPICAMENT DE LA FORMACIÓ DEL SEU PERSONAL I TIRA PILOTES FORA CONTRA EL CEJFE

 

CCOO hem sol·licitat novament la convocatòria del grup de treball de formació, ja que el passat 21 d’abril el departament de Justícia va afirmar que convocaria una reunió que no s’ha convocat encara.

L’Administració responsabilitza al CEJFE de tot el que sigui relatiu a la formació, quan és el mateix departament qui modera les reunions i qui exclou els temes a tractar quan no els interessen.

 • CCOO fa mesos que tractem que el Departament doni el pes que es mereix a la formació del personal penitenciari, la defensi i prioritzi la seva realització. Cal aclarir els procediments de sol·licitud, el sistema d’autorització, la descentralització i la compensació i sobretot la professionalització.
 • CCOO fa anys que denunciem que cal un espai propi que no només tingui quatre cadires per seure, amb reproduccions d’espais penitenciaris que permetin l’aplicació de formació i protocols de tota mena, inclosa la d’extinció d’incendis.
 • CCOO hem proposat el recondicionament de la Masia de Can Margarit, amb una bona ubicació i espai. S’estalviaria temps i diners respecte al lloguer d’espais mal condicionats a l’escola de policia, demostrant a llarg termini el que els nostres responsables polítics haurien d’impulsar: una professionalització amb recursos adients i reals, no només de paraula.

CCOO diem prou i exigim que se li doni la seriositat, els recursos materials i els espais òptims que es mereixen els treballadors i treballadores penitenciàries, i que s’impulsi la creació de l’Escola Penitenciària Catalana.

En resum, nova reunió frustrant que fa més ineludible que mai que LA NOSTRA CONSELLERA DECIDEIXI CANVIS, CESSAMENTS I DIMISSIONS ENTRE LES PERSONES QUE FA CINC ANYS QUE PORTEN AL SISTEMA PENITENCIARI CATALÀ AL DESASTRE.

Barcelona, 25 de juny de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE 23/06/2021

US CONTINUAREM INFORMANT!