DESCONVOCATÒRIA DE LA VAGA 12D

l'Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO informem el col·lectiu penitenciari que res no ha acabat, avui, CCOO ha donat una de les passes que considerem imprescindibles en la reivindicació dels nostres drets, la garantia del pagament de les pagues extres 2013-2014 i la recuperació del complement de productivitat (gairebé el 1% de les nostres retribucions anuals).
La situació de caos i desordre generat per l'Administració en cap cas ha desaparegut, la resta de drets arrabassats, la carència de treballadors, les agressions,  l'ensorrament dels centres per falta de manteniment, els fum i la pèssima gestió d'algunes direccions dels centres penitenciaris es manté igual.
La lluita de presons i de l'Agrupació de Personal Penitenciari es manté ferma, no podem ajuntar temes amb solucions completament diferents. El 13 de desembre a Direcció General es portarà a terme reunió amb la plana major de la Direcció General, el tema a tractar, la problemàtica especifica de CP Brians 1.
Però aquí no s'acaba la problemàtica penitenciaria, la situació d'inseguretat jurídica, agressions i precarietat dels centres de Quatre Camins i Joves, els futurs centres penitenciaris en l'àrea de Barcelona. La pressió d'una mala gestió no pot continuar traslladant-se a la plantilla dels centres.
Cal que es desbloquegin les negociacions de condicions de treball per introduir les millores adients, i el màxim rigor i seriositat tancar concursos de trasllats i procediments selectius que permetin consolidar el lloc de treball als interins, i aprovar les ofertes públiques pertinents, prou precarietat laboral.

CCOO després d’un procés de negociació i pressió intensa hem aconseguit un acord que ens permet desconvocar la vaga prevista per demà dimecres 12 de desembre de 2018.

Aquests acord inclou la garantia del retorn de les pagues amb la inclusió de caràcter prioritari del compliment de les partides pressupostàries enfront la regla de despesa.

Acord que suposa la recuperació de les pagues de 2013 i 2014 en un màxim de quatre anys. La concreció d’aquest retorn serà:

2019: 40 per cent paga 2013 (10 durant el 1er trimestre)
2020: 60 del 2013
2021: 55 del 2014 i 50 de productivitat
2022: 45 del 2014 i 50 de productivitat

amb la possibilitat de reduir a 3 anys el retorn partir de la negociació del pressupost corresponent del 2021.

L’acord també contempla el compromís de negociar durant la primera quinzena del gener de 2019 noves mesures socials, laborals, i de flexibilitat i conciliació de la vida familiar i laboral, entre d’altres.

CCOO hem fet valer la força de la mobilització i negociació. La convocatòria de la vaga ha estat la eina per arribar amb èxit al final d’un procés negociador intens amb el qual consolidem la nostra força com a sindicat útil i responsable.

 

Continuarem amb la lluita, encara ens queden drets per recuperar!

Seguirem combinant mobilització i negociació!

 

DESCARREGA EL PREACORD EN PDF

 

US CONTINUAREM INFORMANT!!