PUBLICADA LA RESOLUCIÓ JUS/81/2019 DE NOMENAMENT DE FUNCIONARIS DEL D COM A FUNCIONARIS DEL GRUP C

 

Amb data d’avui s’ha publicat en el DOGC Núm. 7800, de 31.1.2019,  la RESOLUCIÓ JUS/81/2019, de 18 de gener, de nomenament de funcionaris/as del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (núm. de registre de convocatòria JU028).

Les persones nomenades funcionàries que figuren en l’annex de la Resolució identificades pel seu número de document nacional d’identitat, faran el jurament o promesa i la presa de possessió davant la secretària general del Departament de Justícia, amb efectes de l’endemà de la publicació en el DOGC de la resolució de nomenament, i quedaran destinades amb la mateixa forma de provisió en el mateix lloc que ocupaven d’acord amb el que es disposa en l’apartat 11.2 de les bases de la convocatòria.

 

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ DE NOMENAMENT DE FUNCIONARIS DEL GRUP D AL C

US CONTINUAREM INFORMANT!