ACLARIMENTS SOBRE L’INCREMENT NET DE PLANTILLA

 

En l’acord d’agressions del 22 de març de 2023 es van signar dos punts importants en matèria de cobertura i increment de personal, atès que l’efecte sobre la seguretat en els centres de la falta de personal és indubtable:

  • Increment net de plantilla d’un mínim de 350 persones.
  • Integració de totes les llistes i subllistes sense regulació en la Borsa de Treball regulada de Tècnics especialista i l’obertura de la borsa, que es van aconseguir per la pressió exclusiva de CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, durant el tancament en el C.P. Brians 2.

L’obertura de borsa estava impedida pel redactat de la desastrosa modificació de la regulació de borsa acordada en 2019, i que CCOO no vam signar i hem atacat des de llavors.

Davant els dubtes que existeixen, alimentades per propaganda falsa distribuïda de manera interessada pels grups i organitzacions que no van signar l’acord o el van abandonar mesos després, convé aclarir diversos punts:

  • L’increment net de plantilla implica que la RLTde tots els centres s’incrementarà, i això vol dir que hi haurà més places disponibles en concurs de trasllats i comissions de servei en cadascun dels centres.

Això beneficiarà de manera indubtable a les persones que vulguin sol·licitar les places més buscades del sistema, com són els centres de Lleida i Barcelona capital (C.P. Ponent, C.O. Lleida, C. Obert 2 de Barcelona i el C.P. Dones).

Pendents de l’auditoria de Funció Pública que s’espera per a finals d’any, un increment final de 400 persones podria significar un increment de 40 places (previsiblement el 75% d’interior i la resta de tractament i oficines) en centres de les dimensions del C.P Ponent, i que de segur seria apreciat pels funcionaris i funcionàries de carrera d’origen lleidatà.

  • L’increment de plantilla net d’un mínim de 350 persones NO correspon a la cobertura de baixes en el sistema per incapacitats, defuncions o jubilacions, les quals van per un procediment separat, sinó que correspon a un increment net de les RLT, és a dir, passar d’uns 4600 treballadors al voltant de 5000. D’aquí l’increment de places en tots els centres per a tots els processos, inclosos concursos de trasllats i comissions de serveis.

Per contra, el procés de cobertura de les baixes del sistema es realitza inicialment amb personal interí, i posteriorment amb personal de carrera per mitjà de les ofertes públiques ordinàries anuals de places que es convocaran en la següent oposició, i que a l’ésser un servei essencial, inclouen totes les vacants produïdes. Sobre aquestes vacants, i de manera addicional, se sumaran les places corresponents a l’increment de plantilla.

 

CCOO ja vam avisar quan es va signar l’acord, que no era la solució màgica a les agressions sinó el punt de partida per a revertir el seu número i la seva gravetat, Un acord que cal lluitar dia a dia perquè es compleixi i s’estengui.

CCOO no entenem que hi hagi grups que venguin fum i no lluitin per l’increment de plantilla, que abandonin sota pressió l’acord que empara aquest increment, i que, per tant, no els importi que pugui decaure  un increment de plantilla, que beneficiaria a tots, funcionaris i funcionàries de carrera, interins i interines i als mateixos centres, amb noves places per sobre de les quals hi ha actualment.

Barcelona, 16 de novembre de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA AMB ELS ACLARIMENTS SOBRE L’INCREEMNT NET DE PLANTILLA

US CONTINUAREM INFORMANT!