ADJUDICATS ELS LLOCS OFERITS AL PROCÉS DE COMISSIONS DE SERVEIS JU/CS/01/2022

 

Avui s’han publicat la llista d’adjudicacions a la pàgina del procés de comissió de serveis JU/CS/01/2022 (feu clic)

Dels 42 llocs que es van oferir inicialment per ocupar en comissió de serveis, 19 llocs no han estat sol·licitats per cap funcionari o havent estat sol·licitats no s’han adjudicat perquè el candidat ha obtingut una opció més preferent. Per tant s’han adjudicat directament 23 llocs.

Així mateix, cal dir que, que s’han generat 58 nous llocs (resultes i d’altres vacants) dels quals se n’han adjudicat 24 amb el mateixos criteris.

Llista d’adjudicacions:

https://espai.justicia.gencat.cat/Execucio-penal/Que-em-cal-saber/Noticies/Pagines/adjudicacions-cs-01-2022.aspx

Barcelona, 27 de juny de 2022

 

US CONTINUAREM INFORMANT!