C.P. LLEDONERS: ESPIRAL DE DEIXADESA, DESPROPÒSITS I DE ERRÀTICA GESTIÓ DESCONTROLADA PER PART DE LA DIRECCIÓ DE LLEDONERS

 

Ahir dimecres un cop mes la direcció del centre ens va sorprendre en el seu espiral de deixadesa, de despropòsits i de erràtica gestió del centre.

Un intern amb un gran historial de violència institucional a diversos centres penitenciaris, que ha complert diversos primers graus, va originar un greu incident al mòdul 8 contra un funcionari on va amenaçar de mort i d’agredir sexualment a la seva dona i filla d’aquest. A data d’avui no ens conta que el centre hagi tramitat la corresponent denuncia per les amenaces i el posterior incident que va originar el seu trasllat al DERT on en aquests dies les amenaces als comandaments del departament i als funcionari han estat continues i greus. Després de  destrossar dues cel·les i intentar autolesionar-se ha aconseguit els fruits de l’actitud paternalista de la directora que l’ha premiat amb trucades gratis, imposició de peculi amb les claus de trànsit del centre perquè pogués comprar i es seguis portar-se be…. una actitud paternalista que enlloc de protegir als funcionaris, recolzar-los, vetllar per la seva seguretat i integritat, proposant a l’intern un art. 93 i el seu trasllat de centre pels seus varis incidents molt greus el premia.

Si fins el moment la direcció del centre encara no s’havia rigut prou de nosaltres amb l’obertura indiscriminada d’expedients disciplinaris i informacions reservades a la meitat dels caps de serveis del centre, amb un caciquisme propi de l’època feudal ara es dedicar a castigar als treballadors quant retornen de baixa mèdica reubicar-los en altres departaments, modificant el seu horari dintre el seu quadrant de treball de la forma mes ruin i mesquina-

Aquesta es la seva gestió de personal al centre.

La traca final de la direcció va ser dilluns tarda quant durant tot el mati l’intern es va intentar autolesionar continuant la seva violència i amenaces contra els funcionaris del departament.

 

I que fa la direcció:

 

Premia i el retorna al mateix mòdul 8 on havia provocat les greus amenaces i l’incident dies abans RIENT-SE A LA CARA DE TOTS NOSALTRES.

Des de CCOO Tot el nostre suport per la precarietat laboral que estem patint, TOT EL NOSTRE SUPORT A LA PLANTILLA.

Des de CCOO demanem que es deixi d’utilitzar com a moneda de canvi la cara, el pa i la dignitat dels treballadors, als quals tornem a recordar, en comptes d’agrair-los se’ls discrimina, recrimina i expedienten.

 

CCOO DIEM PROU!

 

Recordem que en la reunió mantinguda amb el nou director general d’Afers Penitenciaris se li va demanar que de forma urgent es procedís a la renovació de la direcció del centre, petició que també després d’aquests fets se li farà arribar al nou Subdirector General de Centres

Per això demanem a la consellera i al director general d’Afers Penitenciaris FETS I NO PARAULES sent ja coneixedors de la conflictivitat, problemàtica de la direcció del centre ha de prendre ja mesures de caràcter urgent cessant als responsables.

 Sant Joan de Vilatorrada, 16 de setembre 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA ERRÀTICA GESTIÓ DE LA DIRECCIÓ DEL C.P. LLEDONERS

US CONTINUAREM INFORMANT!