MESA SECTORIAL 20.09.2021

 

Us resumim, tot seguit, els temes tractats per CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, a la reunió telemàtica d’avui de la Mesa Sectorial.

 

Temporalitat. Processos de selecció (oposicions) i provisió (concursos)

 

Han d’ofertar-se abans del 31 de desembre d’aquest any totes les places estructurals, dotades pressupostàriament, ocupades de forma temporal i ininterrompudament en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020 i que no hagin estat incloses als processos PESCO (art. 2.2 RDL 14/2021). Convocar-se abans del 31 de desembre de 2022 i resoldre’s abans del 31 de desembre de 2024. Funció pública reconeix que la situació és complicada i es mostra expectant davant la nova regulació que s’està desenvolupant.

El criteri actual és mantenir els procediments convocats, però manifesten que tindran prudència aquestes properes dos setmanes respecte procediments pendents, és per això que, hores d’ara, no ens poden donar informació més concreta sobre els processos oberts actualment com ara les oposicions de subalterns i cos superior o els concursos de trasllats d’auxiliars i subalterns. No obstant, Funció Pública es compromet a facilitar-nos informació més concreta durant aquesta setmana.

Així mateix, la Directora General de Funció Pública afirma que, addicionalment, estan treballant en analitzar la totalitat de places reals afectades pels processos, incloent els llocs en encàrrecs de funcions, comissions de serveis i llocs singulars, entre altres. CCOO hem exigit respecte a la plantilla i que s’actuï amb la màxima transparència per tal d’informar el personal afectat.

 

Compensació festiu 11 de setembre

 

Tal i com us informàvem a la nostra nota informativa 4/2021, aquest any tenim tres festius que cauen en dissabte (1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre) i Funció Pública continua sense voler compensar-los directament a les hores d’assumptes propis i, a sobre, argumentant que no tenen l’obligació legal de compensar-los. No obstant, fent un gran esforç, ens compensaran l’11 de setembre amb 8 hores i 20 minuts que s’afegiran a la borsa d’hores d’Assumptes Personals.

CCOO hem tornat a insistir en la necessitat que té la plantilla de disposar d’aquestes hores a principis d’any per tal de poder gestionar millor les seves hores d’Assumptes Personals i que siguin compensats tots els dies festius que coincideixen en dissabte i no només els que vulgui l’Administració. Malauradament, Funció Pública continua argumentant que no té cap obligació normativa de compensar cap dia, quan ho podria fer sense cap problema.

 

Jornada de 35 hores

 

CCOO manifestem que aquesta reivindicació històrica ja estava en el grup de treball de mesures de conciliació Depenent de la Mesa General i que, per suposat, s’ha d’abordar amb urgència ja que portem molts anys escoltant excuses de l’Administració prorrogant la seva negociació. L’Administració contesta que convocarà el grup de treball però que només tractarà el tema en una Mesa. CCOO manifestem que sigui al grup que sigui el tema s’ha de tractar ja.

 

Futura Llei de la Funció Pública catalana

 

S’acorda crear un grup de treball depenent d’aquesta Mesa Sectorial per negociar tots aquells aspectes que ha de tractar la futura Llei de la Funció Pública catalana, entre d’altres, la carrera professional i l’avaluació de l’acompliment.

Barcelona, 20 de setembre de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE MESA SECTORIAL – 20/09/2021

US CONTINUAREM INFORMANT!