C.P. OBERT LLEIDA: NO, SRA. SUBDIRECTORA, EL SEU PROGRAMA NO HA ESTAT UN ÈXIT!

Sr. Balbino Gonzalez Barrallo
Director del Centre Penitenciari Obert de Lleida
Carrer Victoria Kent, s/n
25199 Lleida
Lleida, 21 de setembre de 2021

NO, SRA. SUBDIRECTORA.
EL SEU PROGRAMA NO HA ESTAT UN ÈXIT !

En data 15/9/21 els sindicats representatius dins l’àmbit penitenciari presentem escrit sobre una sèrie de queixes en referència al PROGRAMA D’INSERCIÓ LABORAL ALS TALLERS PRODUCTIUS I DE FORMACIÓ OCUPACIONAL AL CENTRE OBERT DE LLEIDA.

En aquest escrit fem referència a les mancances estructurals, materials i humanes. A la frustració que senten els interns que s’han adherit al programa i a la sobrecàrrega laboral i també frustració que senten els treballadors del centre en relació a l’esmentat programa.

Incidim en les repercussions que ha tingut aquest i que s’han traduït en trencament de condemnes, regressions de grau, agressions entre interns, introducció d’objectes prohibits, augment de consum de tòxics, etc.

I, en definitiva, traslladem el malestar que aquest programa ha provocat en el sí del centre. Tant entre interns, com entre treballadors.

Tanmateix, sol·licitem s’informi per escrit a les forces sindicals sobre els esmentats incidents i sobre les mesures que es prendran per a corregir la situació i sobre si es continuarà amb el polèmic programa.

Arran d’aquesta denúncia sindical, el director convoca reunió amb els representants dels treballadors signants pel 17/9/21.

La reunió no va poder ser més decebedora.

Ni escolten, ni veuen, ni volen escoltar, ni volen veure.

Després d’una llarga i tediosa exposició de dades, estadístiques, factors de riscs dels interns, etc, la subdirectora de tractament manifesta:” EL PROGRAMA HA ESTAT UN ÈXIT I ENS PODEM PENJAR LA MEDALLA DE QUE AMB AIXÒ DEMOSTREM SER CAPAÇOS DE FER MÉS AMB MENYS”. I acte seguit demana als sindicats la unanimitat per a corroborar les seves paraules.

JA N’HI HA PROU DE TANTA FALSETAT I PANTOMIMA!!
NOSALTRES NO VOLEM MEDALLES!

Els sindicats li manifestem QUE NO! Que ni hi ha unanimitat, ni el programa ha estat un èxit.

No ha estat un èxit perquè hi ha interns que l’han volgut abandonar i no se’ls ha deixat. Contradient el punt 2 de la Normativa Aplicable que han signat en el document “COMPROMÍS CONDUCTUAL DE PARTICIPACIÓ COM A TREBALLADOR/A DEL TALLER PRODUCTIU DE RAÏMAT”. En aquest punt s’explicita textualment que el participant podrà causar baixa del taller productiu de Raïmat si és “desig exprés del beneficiari. Baixa voluntària”. Això no s’ha respectat.

I aquest pot ser un dels desencadenants d’alguns trencaments de condemna produïts per alguns interns. Interns als que s’ha dotat d’un tercer grau expressament per a que participin en un programa que més tard han volgut abandonar i no se’ls ha permès.

També han signat en l’esmentat document que es comprometien a no consumir tòxics. Apartat C, punt 6. El treballador es compromet a: “complir exhaustivament la prohibició de consumir qualsevol tipus de substància tòxica”. Hi ha casos de consums entre els participants en el programa i continuen en ell.

L’equip de tractament es troba desbordat i desconcertat amb les queixes d’uns interns, que es troben que els hi “han venut” una cosa i han comprat un altra ja que les retribucions econòmiques que reben no són les esperades.

Els funcionaris d’interior es troben superats, exhaustos,… La direcció ha estat capaç de deixar a un funcionari sol de servei amb unes càrregues de treball totalment inassolibles. Els nervis de tothom estan a flor de pell. Els dels interns i els dels treballadors.

Però per a la direcció el programa ha estat un èxit. Inaudit!

Tothom té dret a la promoció professional i sabem que hi ha qui només pensa en aquesta. Però no pot ser a qualsevol preu. La institució i el bé comú estan per sobre dels egos personals de cadascú.

Doni’ns mitjans i nosaltres posarem la nostra feina, la nostra voluntat i la nostra il·lusió,…

Acabin amb aquest programa que ens ha portat al límit de les nostres forces. No juguin més amb la nostra salut ni amb la dignitat dels interns.

Demanem que tal i com expressa el Compromís Conductual de Participació signat pels interns el programa acabi als 4 mesos i aquest finalitzi definitivament i no es torni a repetir. NO EN AQUESTES CONDICIONS.

El centre no té les infraestructures necessàries per a implementar un programa així. No el podem assumir. Ni per dotació de personal, ni per les nostres obsoletes instal·lacions.

Els centres oberts de Catalunya de les nostres característiques disposen d’un número de funcionaris molt més ampli. Sense anar més lluny al centre obert de Tarragona hi ha 24 g.m.o. i al c.o. de Girona 30. Aquí, només 18. I allí no fan programes com aquest o com el C.I.M.O., també implementat a Lleida. Prou d’explotació laboral. Als interns i als treballadors!

Les treballadores i treballadors del c.o. Lleida demanem ser més valorats i reconeguts. Volem ser escoltats. Necessitem més recolzament i més empatia per part dels nostres superiors. Prou de mentides. Necessitem solucions reals, ja!

LA PLANTILLA DEL CENTRE OBERT DE LLEIDA DIU:

PROU!

Lleida 21 de setembre de 2021

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT CONJUNT DEL C.P. OBERT LLEIDA

US CONTINUAREM INFORMANT!