CCOO DEMANEM A LA CONSELLERA EL CONCURS DE TRASLLATS DE TÈCNICS ESPECIALISTES

 

Hble. Lourdes Ciuró i Buldó

Consellera de Justícia

Departament de Justícia

Generalitat de Catalunya

 

 Hble. Consellera,

És un fet indubtable que a la seva arribada al departament de justícia el maig de 2021, vostè va heretar una situació en matèria de personal absolutament desastrosa que durant la reunió del 18 de juny de 2021, amb els sindicats representatius, es va comprometre de manera decidida a fer els passos necessaris per a corregir. Un dels més imprescindibles, segons el parer de CCOO, és la realització d’un concurs de trasllats de llocs base de tècnics especialistes.

L’últim concurs d’aquest tipus es va convocar el setembre de 2015 i es va resoldre en 2017, no havent-se convocat cap altre des de llavors, la qual cosa contrasta amb la situació en els centres dependents d’Instituciones Penitenciarias de l’administració de l’estat on, amb cinc vegades més personal, es convoca i resol un concurs de trasllats amb caràcter anual.

CCOO recordem que l’any 2017, durant la negociació del tancament del C.P. d’Homes de Barcelona (La Model), l’administració es va comprometre a convocar un concurs de trasllats de tècnics especialistes durant l’any 2018, que l’aplicació de l’article 155 certament va impedir, però que, una vegada recuperades les competències plenes per part de la Generalitat de Catalunya, segueix sense convocar-se.

Tot i la bona voluntat de la Hble. Consellera manifestada in situ, li hem de traslladar que hem sol·licitat l’iniciï d’aquestes negociacions al seu equip del departament i de la Secretaria de Mesures Penals en reiterades ocasions durant el darrer any:

  • 26 de juliol de 2021: L’Administració comunica a CCOO que preveu enviar la proposta de bases, que pretén negociar al setembre i convocar el grup de treball el mes d’octubre.
  • En la reunió del 29 de setembre, a la insistència de CCOO sobre el tema, es respon que han d’establir un calendari, però no hi ha cap avanç.
  • En la reunió del 27 d’octubre: L’Administració confirma que ha rebut la proposta de CCOO, però no ha rebut les propostes d’UGT, CATAC i Intersindical-CSC per iniciar negociacions. CCOO li vam recordar a l’Administració que no és cap requisit legal que els sindicats presentin les seves propostes.
  • Reunió del 19 de gener de 2022: L’Administració ens respon que està en procés d’anàlisi de les propostes presentades per la part social.
  • Reunió del 16 de febrer de 2022: L’Administració torna a manifestar com al mes d’octubre que alguns sindicats encara no han presentat cap proposta i els insta a fer-ho. Tornem a la casella de sortida de fa 5 mesos, mentrestant el procediment selectiu JU030 avança, i també ens apropem a futurs processos selectius d’estabilització de la llei 20/21.

CCOO recordem que està en curs l’oposició de tècnics especialistes JU030, i que és norma que abans de resoldre una oposició es convoqui i resolgui un concurs de trasllats que permeti als funcionaris de carrera, en el cas dels tècnics especialistes molts d’ells en comissió de servei, estabilitzar la seva situació.

Com hem assenyalat abans, l’administració va enviar l’esquema d’una proposta de concurs de trasllats el 15 d’octubre passat, sol·licitant als sindicats que presentéssim les nostres propostes per escrit. CCOO va remetre la seva el 18 d’octubre. Des de llavors CCOO hem sol·licitat que s’agilitzi la negociació atès que l’oposició de tècnics especialistes continua avançant restringint el temps disponible perquè un concurs de trasllats pugui resoldre’s abans de l’oposició.

CCOO recordem que com més temps passa sense fer un concurs, més persones es veuen afectades, més persones participen en ell i els colls d’ampolla com la valoració dels cursos per part de la comissió d’avaluació s’agreugen.

Per exemple durant el concurs de 2015-2017 van ser precises fer al voltant de 6000 valoracions de cursos per part de la comissió d’avaluació.  Atès que segons la normativa catalana cada comissió d’avaluació és sobirana, això implica que les valoracions s’han de fer sempre ex novo, i d’una en una. I el mateix passa amb els recursos elevats pels interessats/es als resultats provisionals de la valoració, que també s’han de resoldre d’un en un.

 

Tot l’anterior dona fe de l’absoluta urgència de convocar el concurs de trasllats de tècnics especialistes tal com CCOO portem sol·licitant des de fa anys, ja que el temps disponible es va esgotant de manera accelerada.

 

Per això CCOO sol·licitem la convocatòria urgent del grup de treball per a iniciar la negociació de les bases del concurs de trasllats de llocs base de tècnics especialistes.

 

CCOO aprofitem per a sol·licitar-li una reunió amb la finalitat de tractar la resta de problemes que afecten els treballadors i treballadores penitenciàries catalanes.

Barcelona a 24 de març de 2022

Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO

 

DESCARREGA EN PDF LA CARTA DE CCOO ENVIADA A LA CONSELLERA DEMANANT UN CONCURS DE TRASLLATS DE LLOCS BASE DE TÈCNICS ESPECIALISTES

US CONTINUAREM INFORMANT!