CCOO DENUNCIEM A L’ADMINISTRACIÓ A L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA!

 

CCOO HEM DIT PROU!

 

CCOO HEM DENUNCIAT A L’ADMINISTRACIÓ DAVANT L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA PER LA UTILITZACIÓ MASSIVA DE CONTRACTES DE REFORÇ EN COMPTES DE SUBSTITUCIÓ I PER L’OPACITAT EN LES CONTRACTACIONS.

 

La gestió de l’administració en matèria de personal interí és absolutament nefasta i s’està realitzant en condicions d’explotació.

 

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya hem demanat que l’oficina Antifrau de Catalunya investigui les contractacions de personal interí del cos de tècnics especialistes i els tipus de contracte utilitzats per part del Departament de Justícia

.CCOO hem denunciat a l’Oficina Antifrau de Catalunya que considerem que l’administració pot haver-hi incorregut en frau de llei en abusar del contracte de reforç, que hauria d’usar-se en situacions, o previsibles o imprevisibles, però sempre ocasionals, per a cobrir de manera sistemàtica llocs que haurien de ser coberts per substitució o de manera indefinida.

La plantilla de personal penitenciari en la seva àrea d’interior compta amb un dèficit de més de 200 places sense cobrir (amb independència de la necessitat d’ampliació de més de 500 places de plantilla en tots els col.lectius), dèficit que és estructural i no ocasional. Per la qual cosa aquestes places haurien de ser cobertes per mitjà de contractes de substitució i de durada indefinida, mai de reforç.

D’altra banda, les baixes per incapacitat transitòria o laboral del personal penitenciari també són bàsicament estructurals, ja que es mantenen de manera constant des de fa anys amb variacions de tot just el 10% com a màxim, a excepció del període 2020-2021 a causa de la pandèmia. Donat el caràcter estructural de les baixes, haurien de ser cobertes en un 90% també per mitjà de contractes de substitució subjectes a la durada de la baixa o absència i no a períodes curts i arbitraris de temps com són els contractes de reforç.

Cal recordar l’exigència legal de reforçar la justificació de les modalitats contractuals temporals i, en aquest sentit, s’obliga a l’administració a justificar la causa habilitant de la contractació temporal, les circumstàncies concretes que la justifiquin i la seva connexió amb la durada prevista. Per tant, els gestors i operadors jurídics han de tenir molt en compte aquestes exigències legals, l’absència dels quals o la seva indeterminació (amb fórmules genèriques, estereotipades o abstractes) pot conduir a irregularitats difícilment esmenables.

D’altra banda, CCOO denunciem l’obscurantisme i falta de garanties en el procés de contractació de les persones interines.

 

Què i qui ens ha portat aquí?

 

En 2019 l’administració i els sindicats UGT, CSIF, CATAC i Intersindial van signar un acord de modificació de l’acord de borsa de treball de tècnics especialistes de 2006, modificació de 2019 que CCOO NO VAM SIGNAR.

A conseqüència d’aquesta modificació, que no contemplava l’accés de nou personal a la borsa llavors existent, les ampliacions successives de personal es van realitzar d’acord amb criteris d’accés i ordenació no regulats i canviants, deixant a aquest personal en llistes, cadascuna amb la seva pròpia ordenació diferent, i no sotmeses a la regulació de 2019, tal com hem denunciat CCOO nombroses vegades.

Les reunions de la comissió de seguiment de la borsa de treball de tècnics especialistes creada per la modificació de 2019, que reuneix l’administració i als sindicats signants UGT, CSIF, CATAC i Intersindical havien de ser trimestrals, però des del mes d’abril de 2021 només hi ha hagut una reunió, i va ser al gener de l’any passat.

D’aquestes reunions sempre se’ns ha exclòs a CCOO a pesar que, com testifiquen les actes de les reunions, s’han tractat i negociat en el seu si qüestions referent al personal interí que estaven fora de l’acord de borsa de 2019.

Accedir a la informació ha sigut una odissea. Ja que els comunicats públics dels membres han brillat per la seva absència i l’Administració va encarrilar un seguit d’excuses que ens han portat a trigar anys en recopilar tota la informació.

Ara s’entén perquè l’administració, de connivència amb alguns sindicats, sempre s’ha negat a reunir el grup de treball penitenciari, del qual CCOO formem part, per a tractar temes de personal interí. Això ha convertit de facto i de manera fraudulenta la comissió de seguiment creada per la modificació de borsa de 2019 en l’òrgan opac fiscalitzador de tot procés referent al personal interí estiguin en la borsa regulada de 2019, o en les llistes no regulades.

 

Des de gener de 2022 l’administració no ha convocat la comissió de seguiment de la borsa, i tampoc ha estat sol·licitada pels sindicats signants de l’acord, i s’han desoït les contínues peticions de CCOO de reunir el grup de treball per tractar temes del personal interí.

 

Es pot dir per això que des del 28 de gener de 2022, les decisions en matèria de regulació de borsa, amb els efectes que comporta en la contractació, ES FAN SENSE REUNIONS FORMALS, SENSE ACTES I SENSE CRITERIS CONEGUTS DE CONTROL PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ. 

El resultat és que:

  • No hi ha relacions conegudes del personal situat en les llistes fora de la regulació de borsa de 2019, que és el que s’està contractant ara.
  • No hi ha ordenació coneguda (a priori cada llista tenia la seva pròpia ordenació diferent de la d’unes altres llistes, però ara només l’administració (i a qui l’administració vol) sap quina ordenació hi ha.
  • Els criteris de contractació es desconeixen per complet.

Com hem reaccionat CCOO?

 

Tot això ens fa sospitar que l’administració ha estat en disposició d’utilitzar criteris arbitraris, els quals podrien haver afavorit a unes persones en detriment d’unes altres, ocasionant discriminació entre persones

 

Per això CCOO hem sol·licitat que s’investigui la possible existència de situacions fraudulentes o il·lícits penals, ja sigui pel mètode de contractació emprat, ja sigui per discriminació en l’elecció de persones, en les contractacions realitzades per l’administració penitenciària catalana des d’1 de gener de 2020 i especialment des de gener de 2022 fins a la data actual.

 

LA CAUSA D’AQUESTA SITUACIÓ ÉS EL NEFAST ACORD DE BORSA DE 2019, QUE CCOO VAM SER L’ÚNIC SINDICAT QUE ENS VAM NEGAR A SIGNAR.

 

Aquest acord va consagrar l’existència de personal interí en llistes alegals creades ad hoc i fora de la regulació de borsa, deixant als seus integrants sense els més mínims drets.

La regulació de borsa de 2019 HA ESTAT UN COMPLET FRACÀS!

  • Va legalitzar l’existència de multitud de llistes no regulades que quedaven fora de l’empara de l’acord
  • Ha deixat amb les mans lliures a l’administració en matèria de contractació durant quatre anys.
  • No va establir mecanismes de pas de cadascuna de les llistes a la borsa regulada.
  • Des de la signatura de l’aberrant acord de 2019, les expulsions de borsa no necessiten ser ratificades en comissió de seguiment de la borsa. L’administració va quedar amb les mans lliures per a expulsar interins i interines. I HO HA FET.

 

L’acord no sols ha estat nefast. Ha estat una capa d’invisibilitat sota la qual s’han amagat administració i sindicats signants, que els ha permès actuar amb secretisme, nocturnitat i traïdoria respecte al personal interí

 

I ho han fet a través d’una comissió de seguiment de la borsa que ha actuat en tot moment de manera opaca i subterrània, usurpant atribucions i funcions que li corresponia al grup de treball i no a aquesta comissió.

 

CCOO hem demanat una vegada i una altra i en solitari la negociació d’un nou acord que substitueixi a la infame i incomprensible rendició que UGT. CSIF, CATAC i Intersindical van signar amb l’administració en 2019 i que va deixar sense drets al personal interí de nova entrada i va reduir els del personal interí que ja estava en borsa.

 

El darrer capítol és que dilluns passat, 30 de gener, es va convocar per a ahir, dilluns 6 de febrer, el grup de treball penitenciari, del qual CCOO formem part. Misteriosament, dos dies després es va anul·lar aquesta convocatòria, i es va convocar per avui, dimarts 7 de febrer, amb una urgència sospitosament sobtada, la comissió de seguiment de borsa. La mateixa que des del 6 d’abril de fa dos anys, ÚNICAMENT S’HA REUNIT UNA VEGADA, i d’això va ser fa més d’un any, i de la qual CCOO vam ser exclosos. SERÀ QUE NO VOLEN TESTIMONIS? 

Finalment, i després d’anys d’un final anunciat, de convocatòries i desconvocatòries, l’Administració ha convocat reunió del grup de treball per al 9 de febrer, incloent en l’ordre del dia proposta de nova borsa de treball del cos tècnic d’especialistes i de l’àmbit de rehabilitació.

 

ÉS NECESSARI UN ACORD DE BORSA NOU QUE DEFENSI ELS DRETS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES INTERINES! 

NO HI HA CAP ALTRA ALTERNATIVA!

 

Barcelona, 7 de febrer de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA DENUNCIA DE CCOO  A L’OFICINA ANTIFRAU

US CONTINUAREM INFORMANT!