CCOO EXPOSEM ALS GRUPS PARLAMENTARIS LA SITUACIÓ DELS TREBALLADORS PENITENCIARIS

En les rondes de reunions ordinàries entre l’Agrupació de Presons de CCOO i els diferents grups parlamentaris, aquest 15 i 16 de juliol CCOO ens vam reunir novament amb el grup parlamentari del PSC i Ciutadans respectivament.

En l’anterior ocasió, al mes de març, CCOO vam demanar la necessitat de sol·licitar urgentment la compareixença de la consellera i el secretari general traslladant i denunciant les respectives proves amb informes precisos sobre l’increment intolerable d’agressions i l’absència de mesures específiques per reduir-les, l’extorsió que el Departament realitzava en relació a les condicions laborals i retributives, la necessitat d’introduir l’accés a la jubilació anticipada i la critica especifica del PEEPA, amb l’objecte de desgranar els objectius d’aquest pla  i dels atacs que amaga dirigits contra el col·lectiu penitenciari.

Els grups parlamentaris ens van confirmar que havien acordat pel dijous vinent la compareixença de la consellera en relació a diversos temes relacionats amb Departament de Justícia, i que en aquesta i futures intervencions interpel·laran la consellera i al secretari general en relació a les problemàtiques penitenciàries.

En aquesta nova ocasió, CCOO vam fer referència a la totalitat de temes que afecten el col·lectiu, per deixar palesa la situació d’inestabilitat de plantilles, atacs als drets dels treballadors, caos en la gestió i pressions traslladades als treballadors, l’augment de les agressions i la seva metàstasi a tot el sistema penitenciari, la necessitat de recursos urgents i les polítiques d’ocultació en l’afrontació dels problemes reals que experimenten les presons catalanes.

CCOO el mateix dia que es va produir la presentació del PEEPA, el 14 de MARÇ i només amb el que vam veure i sentit durant la presentació, sense comptar encara amb document algun del pla, vàrem publicar una crítica on vam exposar la nostra preocupació pels punts del pla que afectaven drets dels treballadors i vàrem manifestar públicament la nostra oposició frontal a qualsevol pla de retallada de drets i d’empitjorament de condicions. CCOO vàrem ser els primers a donar avís al mes de març dels perills de la PEEPA amb MESOS d’avançament sobre els altres sindicats.

Durant les reunions amb els grups polítics, CCOO hem deixat clar que encara no hem mantingut cap reunió especifica del PEEPA tot i haver-la sol·licitat en diferents ocasions amb el secretari general i els màxims responsables del Departament de Justícia. A l’anunciada recentment propera fase del pla, “presumptament” col·laborativa, qüestionem  que l’Administració s’advingui a realitzar una modificació integral que contempli les necessitats dels treballadors. A dia d’avui,  encara desconeixem el seu abast i  ja haurien d’haver inclòs d’inici els temes cabdals pel col·lectiu. Aquesta unilateralitat de treball de l’Administració no ha fet res més que dificultar i dinamitar la confiança dels treballadors en el PEEPA i que una gran part de nosaltres ho hàgim rebutjat.

La situació d’extrema gravetat en la qual es troben els centres actualment i les polítiques impulsades per la Secretaria i el Departament, al nostre judici ens continua conduint a una col·lisió entre el conjunt dels treballadors penitenciaris i els nostres gestors.

 Per CCOO, cal una rectificació urgent del PEEPA que elimini plantejaments de privatitzacions de serveis, tant de tractament com de control perimetral,    l’eliminació de referències a decrets o altres mesures horàries que no siguin les adients de millora per conciliació de vida familiar i laborals que hauríem d’acordar en les Meses de negociació pertinents. És imprescindible una revisió completa i conjunta on s’implementin les necessitats dels treballadors, ampliacions de plantilla i dels recursos per dur-la a terme. En altre cas aquesta proposta de pla naixerà morta i només serà una nova font de conflictes.

Segons el parer de CCOO i així ho hem traslladat:

  • El Pla Estratègic, com ja vàrem avisar al mes de març, i hem traslladat als grups polítics, és molt ambigu i poc definit en molts aspectes, però és absolutament evident que en matèria laboral a penes oculta un pla d’anihilació total de les condicions laborals dels treballadors penitenciaris, apel·lant de manera subtil a l’eliminació d’horaris compactats, a la reforma unilateral d’horaris mitjançant decrets horaris, propis de l’»ordeno i mano» d’altres temps i en general configurant-se com un atac a l’ordenament laboral actual. L’Administració sembla que preveu modificar de manera substancial el marc laboral per raó d’interessos propis d’una patronal guiada únicament per raons d’explotació salvatge de beneficis, caigui qui caigui i amb ignorància voluntària i conscient dels drets dels seus treballadors. El maneig dels recursos humans es realitza per part de la secretària de mesures penals sobre la base de criteris d’eficiència teòrica, menyspreant i desconeixent per complet un mitjà com és el penitenciari on dos més dos no sumen quatre en matèria de personal.

CCOO no compartim les presumptes bondats i beneficis d’un pla PEEPA que encara la Secretaria no ha sigut capaç de tractat amb ningú més que amb els membres del seu propi equip de treball.

  • L’Administració no ha mostrat encara el menor tarannà de negociació, ni per a la consecució d’un acord general, que porta retardant per una raó o una altra durant tres anys ja, ni absolutament res en matèria de condicions laborals, dedicant-se exclusivament a intentar imposar els seus criteris restrictius i de retallada contínua i progressiva dels drets laborals dels seus treballadors. Les bones paraules sense fets que les sostinguin han esgotat la confiança dels treballadors.
  • No hi ha solució a curt, mitjà i llarg termini de les enormes manques en matèria de personal, amb una plantilla infradotada, fruit d’anys de polítiques d’austeritat selectiva. Continuen sense substituir la totalitat de baixes i el sistema de cobertura d’Atri, més que qüestionable, està obsolet i és ineficient. Davant l’edat i la situació actual, previsiblement les incidències augmentaran a la vegada que les jubilacions van sorgint, afectant directament a la seguretat dels treballadors i dels interns.
  • El preocupant problema de les agressions als treballadors no existeix per a l’Administració. Res apareix al llarg del Pla Estratègic. Malgrat haver-se doblat en tres anys les agressions i haver-se incrementat un 35% addicional en el primer trimestre de 2019, les mesures a prendre NO EXISTEIXEN. No hi ha cap pla per a afrontar aquesta crisi i no es corregeix res, i si es vol fer alguna cosa, no hi ha diners per fer-la. Des de la secretària de mesures penals l’única solució és tirar pilotes fora, criticant i donant la culpa als treballadors com a culpables de les mateixes agressions que sofreixen com a víctimes.
  • Sentim percepció de la falta de defensa per part del nostre Departament de Justícia dels interessos del col·lectiu, dels seus treballadors i del sistema penitenciari en el seu conjunt.. Cada vegada que hi ha una reunió se subratlla per part de l’Administració l’absoluta manca de recursos econòmics, la qual cosa contrasta amb l’abundància de recursos per altres departaments i col·lectius que si avancen en condicions i acorden millores amb els seus responsables. Sembla que hi ha recursos per a tothom menys per al sistema penitenciari.
  • Cal actuar amb urgència en mesures que permetin accedir a la jubilació anticipada dels treballadors penitenciaris i millores en el decret de 2a activitat. La penositat de les tasques i de les condicions de treball, i l’envelliment de la plantilla han arribat a una situació crítica. CCOO hem demanat el màxim suport als grups parlamentaris per tal d’impulsar aquestes mesures.
  • Cal l’estabilització de les plantilles penitenciàries, la petició d’oferta publica continuada i els procediments adients que permetin la consolidació dels llocs de treball dels interins i l’increment de les plantilles és un dels mantres que arrossega l’Administració des de fa anys i al que encara no ha pogut resoldre.

CCOO, novament, demanem les mesures adients al Parlament perquè impulsin les accions i propostes que marquin la rectificació d’aquestes polítiques del Departament. Cal que l’Administració escolti i afronti les  necessitats reals dels seus treballadors i les del model penitenciari. Només així tindrien l’oportunitat de recuperar una relació actualment trencada.

Ho vàrem avisar i denunciar al març, quan l’Administració va presentar públicament el PEEPA, ho fem ara i ho continuarem fent on i quan sigui possible.                                                                                

Barcelona a 17 de juliol de 2019

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LES VISITES DE CCOO ALS GRUPS PARLAMENTARIS

US CONTINUAREM INFORMANT!