CCOO I EL PROCÉS SELECTIU PER LA BORSA D’INTERINS 15.11.17

En relació a les proves físiques realitzades al CAR ahir 14 de desembre de 2018, CCOO considerem que va quedar manifest:

Que l’Administració va cometre un error de previsió. Tot i que va convocar 200 aspirants més una reserva de 50 addicionals per ordre de rànquing, van presentar-se 126 persones, amb un resultat de 80 candidats declarats aptes segons el criteri de l’Administració.

Aquest nombre va quedar de manifest que va resultar clarament insuficient, tal com vam indicar CCOO en les reunions prèvies. El nombre de convocats hauria d’haver sigut molt més elevat.

Que la valoració de la prova, amb tres exercicis, tal com es va publicar a les bases, va ser extremadament dura, amb criteris més exigents que els fixats en oposicions. El poc temps de preparació que permetia d’urgència del procediment perjudicava clarament les opcions dels aspirants.

El desenvolupament de les proves han evidenciat que l’Administració ha augmentat les exigències en matèria de proves físiques de manera clarament desorbitada, dificultant la selecció de candidats i candidates en nombre suficient.

CCOO hem reclamat una vegada i una altra a l’Administració que les proves físiques no es plantegin com una forma encoberta de reduir candidats a nombres manejables sinó com una forma de seleccionar candidats en condicions físiques normals. Les presons catalanes no necessiten comandos de l’exèrcit ni personal de les Forces Especials sinó persones, homes i dones, que a una forma física normal i gens exigent, uneixin sobretot capacitats psicològiques i una formació adequades al mitjà penitenciari

CCOO podem entendre i reclamem les necessitats de contractació de personal són urgents, però no compartim la modificació sobre la marxa dels criteris en les bases. L’errònia previsió, un clàssic de la nostra Administració des de fa temps, i l’excés d’exigència de la prova física ha generat que l’Administració es vegi forçada a emprar una mena de campana de Gauss a causa de les necessitats urgents de personal.

CCOO exigeix la màxima transparència del procediment, que cap dret de cap candidat sigui lesionat i que es faciliti als aspirants que ho sol·licitin totes les dades relatives al procediment i resolucions adoptades. En tot cas, CCOO disposa de serveis jurídics, per consultar qualsevol dubta o qüestió relativa aquesta o qualsevol altra situació. El telèfon és el 93 481 27 65 i cal preguntar per l’assessoria.

CCOO hem denunciat que amb aquest nombre de candidats al procés no es cobreixen de cap manera les necessitats de personal dels centres penitenciaris catalans.

L’Administració ens informa que considerarà la possibilitat de realitzar un SEGÓN procés de selecció a partir del mes de gener, utilitzant la llista de persones ja inscrites. Això suposaria que candidats i candidates eliminats en les proves físiques i persones que no han pogut participar avui en les proves per qualsevol raó podrien tornar a presentar-se.

A tots els candidats o aspirants  que continuen o no al procediment en la fase del curs selectiu, us adjuntem el següent link, on consta tota la informació dels continguts del curs i material d’estudi.

http://agrupaciopresons.ccoo.cat/2014-2/

DESCARREGEU LA NOTA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!