CCOO INSTEM EL GOBIERNO ESTATAL A NEGOCIAR LA PUJADA SALARIAL I EXIGIM UN MAJOR COMPROMÍS EN LA RECUPERACIÓ DE L’OCUPACIÓ I ESTABILITAT DE LES PLANTILLES

 

Acabat l’Acord salarial 2018-2020, CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, creiem que ja és hora de tancar un nou Acord de legislatura (2022-2023) que permeti seguir recuperant drets i poder adquisitiu (compromisos adquirits en l’Acord de 5 de juliol d’enguany).

CCOO hem sol·licitat a la nova Secretària d’Estat de Funció Pública, Lidia Sánchez, reprendre la negociació compromesa en l’Acord de 5 de juliol per aquest mes de setembre, de cara a la negociació dels pressupostos generals de l’Estat per a 2022, pel que fa a les retribucions de les i els empleats públics i l’ocupació.

CCOO ens mobilitzarem si de nou el Gobierno, sense negociació, imposa l’increment retributiu, com va fer amb el 0,9%, el 2021.

A més de les exigències en matèria de remuneracions, CCOO hem traslladat a la Secretària d’Estat tres prioritats relacionades amb l’ocupació: compromís, celeritat i seguretat jurídica per portar a bon terme els processos d’estabilització; eliminació de la taxa de reposició, de manera que es posi fi a el període austeritat de 2008 i es pugui recuperar l’ocupació pública; i, finalment, emprendre plans d’ocupació per al rejoveniment de les plantilles.

Igualment, resulta imprescindible reprendre la negociació per a la resta dels temes pendents, com ara jubilació parcial, jornada, carrera i classificació professional, promoció interna o provisió de llocs, entre altres, en desenvolupament de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

CCOO hem demanat, per un costat, que es convoqui la comissió de seguiment de l’Acord de 5 de juliol del Pla de Xoc per reduir la temporalitat en les Administracions Públiques, i per l’altra, la convocatòria de la Mesa de Diàleg Social per abordar tot allò relacionat amb el desenvolupament del Pla de Recuperació i Resiliència, pel que fa als processos de digitalització i modernització de les Administracions Públiques.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA NEGOCIACIÓ DE LA PUJADA SALARIAL

US CONTINUAREM INFORMANT!