DATES DE LA OPOSICIÓ TÈCNICS ESPECIALISTES SERVEIS PENITENCIARIS JU030

 

 

L’Administració ha actualitzat la previsió de les dates de realització de les proves del procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030).:

 

Primera prova (test de coneixements): 13 de novembre de 2021

Segona prova (capacitat física): primera quinzena del mes de febrer de 2022

 

Aquestes previsions poden estar sotmeses a variacions per motius de força major derivats de la crisi sanitària de la COVID-19 o per altres circumstàncies organitzatives!

 

US CONTINUAREM INFORMANT!