CORONAVIRUS – CCOO LAMENTEM EL RETARD EN LA PRESA DE DECISIONS DEL GOVERN APLICABLES AL PERSONAL DE LA GENERALITAT

Les mesures necessàries per habilitar el teletreball per al personal públic en aïllament preventiu arriben sense una bona regulació ni negociació prèvia com es fa al sector privat en aplicació de les recomanacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha publicat la Instrucció 2/2020 de mesures d’aplicació al personal de l’Administració de la Generalitat amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, on s’adopten mesures preventives i d’organització així com la necessitat que cada Departament estableixi un Pla de Contingència per determinar el personal essencial per garantir la continuïtat del servei públic.

Aquestes mesures han estat implantades de manera unilateral per part de l’Administració sense que hagin estat canalitzades a través dels òrgans de participació i representació legals i no ha hagut la participació dels delegats i delegades de prevenció als Comitès de Seguretat i Salut, fins i tot després què CCOO sol·licitéssim una reunió urgent davant de la falta de reacció de l’Administració.

D’aquesta manera no s’ha pogut negociar el que considerem un necessari permís retribuït pel cas que a la persona no li procedeixi a estar en situació d’Incapacitat Temporal (IT). Entenem que l’Administració hauria d’exonerar-la de treballar mitjançant permís retribuït documentat per a evitar el contagi entre les persones treballadores, atesa l’existència d’una causa concreta temporal i justificada. Si finalment se li reconeix la situació d’IT (comuna o assimilada a professional) pels serveis sanitaris, aquesta seria considerada baixa mèdica amb caràcter general.

Tanmateix, la implantació del teletreball d’emergència segons la Instrucció 1/2020 s’ha de realitzar amb coneixement de les persones de les recomanacions d’ús i normes de seguretat que en matèria de ciberseguretat les permeti una adequada protecció de dades que manipuli. La situació excepcional que estem vivint ha de garantir que el teletreball com sistema de treball sigui implantat en un futur amb totes les garanties necessàries. No entenem que la Instrucció digui que el sistema de fitxatge per empremta digital no comporti cap risc afegit quan les autoritats sanitàries estan recomanant que s’eviti el contacte amb objectes sense netejar-los degudament.

Pel que fa al Pla de Contingència, entenem que havia de ser el Govern qui establís els serveis essencials i no deixar a cada Departament la discrecionalitat al respecte. Tampoc entenem la necessitat de recuperació horària del personal en cas de tancament de centres educatius o d’atenció a persones a càrrec i només s’habilitin mesures de flexibilitat horària.

A més a més, demanem un protocol d’actuació clar per a les persones que fan atenció al públic i que es garanteixi el seu subministrament prioritari d’Equips de Protecció Individual.

CCOO seguirem aplicant i difonent les Instruccions de les autoritats sanitàries, amb la voluntat de minimitzar la incidència dels contagis i contribuir a la salut pública. Totes les novetats publicades per les autoritats públiques les trobareu en aquest enllaç https://www.ccoo.cat/coronavirus

CCOO de Catalunya mantenim l’activitat dels seus òrgans de direcció i dels seus serveis a l’afiliació. L’activitat sindical és necessària per a la protecció de la classe treballadora en aquest moment d’incertesa i de dificultats laborals.

CCOO de Catalunya posem en marxa un servei d’assessorament per a consultes laborals relacionades amb la crisi del coronavirus pels nostres afiliats i afiliades. Les consultes es resoldran on line en un termini màxim de 24 hores. Us podeu dirigir a https://consultacoronavirus.ccoo.cat des d’avui dijous 12 de març.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO

US CONTINUAREM INFORMANT!!