PROPER TANCAMENT DE CENTRES EDUCATIUS

 

 

 

S’informa els treballadors que el departament d’Educació està preparant l’ordre de tancament de centres educatius a partir del dilluns pròxim 16/03/2020. Qualsevol treballador afectat es pot dirigir a les seves unitats de recursos humans per a rebre indicacions de com acollir-se al punt 3.9 de la Instrucció. 2/2020, d’11 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

Aquest punt diu:

3.9 Mesures en el supòsit de tancament de centres educatius o d’atenció a persones a càrrec

En cas de tancament d’aquests centres, per als empleats públics que tinguin persones a càrrec i es vegin afectats per aquest tancament, es podran habilitar mesures de flexibilitat horària sense subjecció a la normativa vigent en matèria de jornada i horaris, o mecanismes de prestació de serveis en la modalitat de teletreball. Les mesures de flexibilitat horària es concretaran en el pla de contingència a què fa referència el punt 3.6 d’aquesta Instrucció i tindran el caràcter de recuperables en el termini màxim de 6 mesos.

CCOO hem contactat amb el departament de Justícia que ens ha informat que el pla de contingència previst en el punt 3.6 de la instrucció 2/2020 de F.P. d’ahir estarà llest en les pròximes hores.

Barcelona a 12 de març de 2020

 

US CONTINUAREM INFORMANT!