CCOO REBUTJA LA PROPOSTA DE BASES DE PSICÒLEGS PRESENTADA A LA MESA SECTORIAL

PER INJUSTA, IRRESPONSABLE I DESLLEIAL AMB ELS SEUS PROFESSIONALS

L’Administració s’ha tret la careta i mostra la seva intenció definitiva: en el primer procediment negociador en el que no s’ha arribat a un Acord, pretén liquidar als psicòlegs interins. Tot i afirmar que estan orgullosos i dir en seu parlamentaria que compten amb els millors professionals, ara fixen criteris que podrien expulsar-los.

De res ha servit la professionalitat que han demostrat, les xifres de reincidència i l’èxit del tractament assolits, entre d’altres, pels psicòlegs, tot i la situació d’interinitat que pateixen, conseqüència de la irresponsabilitat de l’administració de no haver realitzat procediments selectius en anys.

Si anteriorment van haver de patir una retallada del 15%, ara es dificulta enormement la superació del procés selectiu que ha de concloure amb el nomenament de 80 psicòlegs i psicòlogues de carrera. És imprescindible recordar que les places no són noves, sinó que són llocs ocupats durant anys per personal interí. En aquest cas, sembla que es pretén acabar directament amb ells.

Fem una ràpida repassada a les bases que l’Administració s’ha tret de la màniga i que aquest matí ha passat per Mesa Sectorial:

 • 1ª prova: Primer tret.
  L’Administració es ratifica en mantenir el topall de 300 aspirants que podrien superar el primer exercici.
 • 2ª prova: Segon tret.
  L’Administració, no satisfeta encara, es reserva un segon as sota la màniga, imposant una entrevista amb resultat d’apte i no apte. Els sindicats ja vam rebutjar qualsevol prova resolta exclusivament amb una valoració subjectiva.
 • Valoració dels mèrits
  Lluny de potenciar al màxim els serveis prestats de psicòlegs en execució penal, la proposta, gairebé equipara la valoració als psicòlegs externs, i valora de manera molt elevada a altres cossos.
 • Curs selectiu: Darrer tret contra els treballadors.

El resultat és que aquestes bases podrien expulsar psicòlegs àmpliament qualificats, amb experiència professional contrastada durant anys. Si no fos suficient, del nombre definitiu d’aspirants que arribessin a la darrera fase, un cop computat els mèrits, l’Administració es reserva un darrer filtre: el curs selectiu amb qualificació d’apte/no apte.

L’Administració s’ha allunyat de la proposta que vam defensar els sindicats de manera conjunta. Ja vam exposar la infinitat de motius pels quals l’Administració havia d’acceptar les indicacions defensades pels agents socials en relació aquest procediment.

L’Administració dona per tancada la fase de negociació sense acord (afirmant que publicaran les bases en 2 setmanes), tal com han fet constar, imposaran aquesta proposta de bases. CCOO hem traslladat a la Mesa sectorial d’avui les següents peticions:

 • En primer lloc, CCOO hem sol·licitat el retorn a la darrera proposta que vam presentar a l’Administració (eliminació de topalls, eliminació de l’entrevista apte no apte, eliminació del curs selectius apte no apte i modificació de la valoració de mèrits..).
 • En segon lloc, tal com CCOO va defensar en solitari des del mes de juliol del 2016, que les proves no s’iniciïn en cap cas abans del 15 de setembre. AQUESTA PROPOSTA HA ESTAT ACCEPTADA.
 • Separació les diferents proves d’un termini mínim de 30 dies.
 • CCOO reitera la petició de realització del concurs amb posterioritat al procediment selectiu, tal com estableix l’Acord de 2011. L’Administració manté la decisió de realitzar tots dos processos de manera simultània.

La irresponsabilitat del Departament de Justícia torna a posar en risc, lamentablement, el model de rehabilitació penitenciari català. CCOO estudiarà les mesures legals oportunes per aturar aquestes bases.

Descarrega la nota en PDF

Us continuarem informant!!!