CCOO SOL•LICITEM REUNIÓ URGENT AMB LA NOVA CONSELLERA

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, hem sol·licitat per escrit reunió urgent amb la nova consellera de Justícia

 

Sra. Gemma Ubasart González

Conselleria de Justícia

Generalitat de Catalunya

 

Hble. Senyora,

Havent tingut coneixement per notes de premsa i comunicat del govern de la Generalitat de Catalunya del seu pròxim nomenament com a consellera del departament de justícia, l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO, sol·licitem entrevista urgent amb vostè per a traslladar-li la situació, que només podem qualificar de crítica, dels treballadors i treballadores penitenciàries catalanes i del sistema penitenciari català en el seu conjunt, afligits per un greu i perpetu dèficit de plantilles, falta de mitjans i recursos, envelliment descontrolat del personal, agressions salvatges i sense fre, i atacs insidiosos continus als nostres drets laborals i socials.

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, considerem que la presència al capdavant del departament d’una persona amb ideologia progressista, conscienciada de la necessitat de defensar i fer progressar els drets dels treballadors i treballadores, pot ser positiva a l’hora d’avançar punts com la necessària i urgent negociació amb el govern central de la jubilació anticipada del personal penitenciari ja aprovada pel Govern de la Generalitat i publicada en el DOGC, el cessament d’atacs en matèria d’horaris al personal de tractament i oficines, i en general per a parar els continus menyspreus als acords, i revertir els atacs als drets laborals dels treballadors i treballadores penitenciàries catalanes.

Barcelona, 10 de novembre de 2022

 

US CONTINUAREM INFORMANT!