CENTRE OBERT 2 DE BARCELONA: REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ 17/02/2023

 

Ahir, divendres 17 de febrer de 2023, CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, i UGT ens vam reunir amb l’equip directiu del centre, on es van tractar els temes següents:

 

ANALÍTIQUES

  

CCOO ens hem queixat de la poca coordinació existent a l’hora de programar analítiques.

 

Això es tradueix en un número completament excessiu i difícil de manejar, especialment els diumenges i dilluns, molt per sobre de les 30 que hauria d’haver-hi com a màxim. La direcció ha contestat que és cert el que CCOO hem exposat i que la setmana pròxima tenen reunió precisament per a evitar l’acumulació excessiva d’analítiques.

Atès que les diferents substàncies romanen en el cos humà temps diferents, CCOO hem sol·licitat que això es tingui en compte en la programació. Per exemple, la detecció d’alcohol ha de ser ràpida, ja que es metabolitza molt ràpid, però per a altres substàncies es poden esperar dies i fins i tot setmanes sense comprometre la detecció, la qual cosa permet una programació eficient, espaiada en el temps, sense acumulacions extraordinàries en dies concrets de la setmana.

 

 

REGRESSIONS

  

CCOO hem exigit que es prenguin mesures per a evitar les situacions de perill que ocasiona tenir un intern durant llarg temps a l’espera que se l’emportin els mossos, especialment en el cas dels articles 86 o els procedents d’altres centres, l’entrada dels quals es pot graduar.

 

CCOO hem demanat que, per a evitar riscos innecessaris, a aquests interns no se’ls faci venir fins que hi hagi resolució del centre directiu i que es faci coincidint amb l’arribada prevista dels mossos

 

La direcció contesta que cada cas és diferent, però que es compromet a minimitzar riscos. Consideren que és cert que es pot fer venir als interns de fora del centre de manera programada, però això no es pot fer quan l’intern està en el centre. La direcció manifesta que s’han pres mesures perquè hi hagi una coordinació més eficaç amb els mossos, quan es produeixin situacions problemàtiques.

La direcció manifesta que el personal de vigilància pot sol·licitar la presència del personal de tractament en els casos de regressions problemàtiques. CCOO creiem que l’atenció hauria de ser contínua i que de tota manera tampoc soluciona el problema en els períodes de temps que no hi ha personal de tractament disponible.

Són precises instal·lacions adequades, amb les quals el centre no compta, i planificació per part del centre per a minimitzar riscos.

 

PERSONAL SANITARI

  

 

CCOO fa temps que fem pressió sobre la Secretaria de Mesures Penals (SMPRAV) perquè al seu torn pressioni a Salut perquè destini personal mèdic permanent en els centres oberts. No pot ser que un únic mèdic s’ocupi de TOTS els centres oberts de Catalunya i hagi d’anar de província en província.

 

Per això CCOO li hem exigit a la direcció del centre, igual que fem amb les direccions dels altres centres oberts, que manifesti davant la SMPRAV de manera clara la necessitat de personal sanitari. La direcció contesta que és conscient del problema i que l’han traslladat a la SMPRAV nombroses vegades.

CCOO continuarem pressionant a tots els nivells perquè hi hagi personal sanitari específicament destinat als centres oberts i no un únic metge itinerant que ha de moure’s per totes les províncies catalanes

 

COBERTURA DE BAIXES I JUBILACIONS

  

CCOO hem exigit que la direcció reclami la cobertura de totes les baixes i especialment de les jubilacions, ja que les baixes són generalment imprevisibles, però les jubilacions no ho són, i que està prevista la jubilació de la meitat dels educadors del centre.

La direcció contesta que és conscient del problema. Que cobrir les baixes i jubilacions d’interior és relativament fàcil, però les de CRIMO, de tractament i d’oficines s’han de realitzar per ATRI i triguen de 4 a 6 mesos.

CCOO hem recordat que, igual que els llocs d’interior, els llocs de CRIMO i d’oficines es poden cobrir de manera directa utilitzant les llistes del tancament de la Model i que encara que la borsa està esgotada per inoperància de l’administració i altres sindicats, es pot recórrer a les quatre llistes d’interins.

 

CCOO hem recordat que les jubilacions es poden preveure i sol·licitar de manera avançada.

 

La direcció contesta que es posen en contacte amb el personal que preveuen que es jubilarà i li sol·liciten que signin un paper mostrant la seva intenció de fer-lo, la qual cosa els permet demanar a la SMPRAV amb diversos mesos d’avançament que es cobreixin aquestes places. Segons el centre, hi ha 24 persones amb 63 anys o més susceptibles de jubilar-se.

A pregunta de CCOO, la direcció manifesta que hi ha 3 educadors que es jubilaran en els pròxims mesos i que respecte als dos educadors a extingir, que també es jubilaran enguany, sol·licitaran que aquestes places no desapareguin.

CCOO li hem recordat que aquestes places d’educador a extingir han de reconvertir-se en la RLT (Relació de Llocs de Treball) en places de diplomat en educació social, tal com ocorre amb les places de cap de servei a extingir, que es reconverteixen a cap de servei normal quan es produeix una jubilació.

Respecte a les baixes, la direcció informa que actualment són 14, desglossades en 6 GMO, 1 CRIMO, 2 persones de tractament, 3 d’oficines i 2 laborals.

CCOO hem demanat que, tal com fem CCOO amb l’administració, la direcció també exigeixi a la SMPRAV que es compleixi la RLT del centre, tant en tractament (hauria d’haver-hi un psicòleg i un educador més segons la RLT) com en interior (hauria d’haver-hi 42 GMO). L’administració indica que hi ha 41 GMO ara, però CCOO notem que si deduïm baixes, el centre té 35 GMO actius, 7 GMO per sota de la RLT, la qual cosa és insostenible.

 

VALORACIÓ DE LA BUFANDA

  

 

CCOO ENS HEM QUEIXAT DE L’ACTUACIÓ RESTRICTIVA DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE A L’HORA DE VALORAR ALS SEUS TREBALLADORS, MOLT PER SOTA DE LA REALITZADA EN ALTRES CENTRES!

 

Aquesta valoració a la baixa ha comportat conseqüències econòmiques, ja que tota persona valorada amb 16 punts o menys, ha sofert un minvament econòmic del complement de productivitat que anava des de un mínim del 15% fins a un màxim del 100%.

La direcció ha contestat que s’havia valorat amb 17 punts al 80% de la plantilla i que la persona que menys puntuació va rebre van ser 13 punts.

CCOO hem recordat

  1. El centre NO havia de valorar les baixes d’una persona, ja que les baixes que no eren laborals o per permisos legals, ja descomptaven de manera automàtica la part proporcional.
  2. Una valoració de 17 punts o més per part de la direcció comportava cobrar el 100% del complement de productivitat si el treballador s’havia autoavaluat amb 20 punts. Per això si la direcció volia establir una graduació de treball exercit, podia haver graduat a tot el personal entre 17 i 20 punts, D’aquesta manera es podia haver evitat que ni més ni menys que el 20% de la plantilla del centre sofrís una pèrdua econòmica injusta del 15% del complement o fins i tot més.

CCOO li hem recordat a la direcció que fer valoracions restrictives que uns altres no apliquen, i que damunt comporten pèrdues econòmiques sensibles i injustes, no és una conducta productiva, ja que crea descontentament i desafecció en la plantilla. I aquest descontentament sempre s’acaba pagant a mitjà i llarg termini.

 

CCOO hem recordat que el procediment de càlcul de l’import del complement de productivitat emprat en 2022, va ser provisional, i durant aquest any 2023 hauria de negociar-se un procediment de càlcul nou. Però es prorrogui el sistema de 2022 o s’acordi un nou, CCOO li hem comunicat clarament a la direcció del centre que faria bé de revisar la seva manera de valorar a la plantilla, i que, per tant, ha d’aplicar criteris més intel·ligents i productius.

 

PREVISIÓ DEL NOU CENTRE OBERT DE LA ZONA FRANCA

  

La direcció manifesta que la SMPRAV preveu que el nou centre obert de la Zona Franca s’obri en 29 mesos, és a dir, a mitjan 2025.

L’estructura prevista seria, quant a concepció, similar a la del nou Centre Obert de Tarragona (feu clic), amb una planta de serveis i els mòduls de vida organitzats de manera vertical.

 

ALTRES TEMES

  

  1. CCOO hem sol·licitat que se substitueixi el microones espatllat de l’àrea de descans i hem informat que l’altre que hi ha és molt vell i funciona malament, igual que les neveres. La direcció s’ha compromès a revisar el microones que hi ha ara i substituir-ho o repara-ho si va malament. No els constava que hi hagués un microones que no funciona. 
  1. CCOO també hem demanat un sistema d’aigua per osmosi (un aparat connectat a la xarxa que dispensa aigua freda i calenta purificada per osmosi), tant en l’àrea de descans com en administració, ja que no hi ha màquines d’aigua i cal anar a comprar-la en la màquina dels interns, al carrer, o portar-la de casa. La direcció es manifesta interessada i ho consultarà amb la Subdirecció d’RR.HH. Segons manifesta la direcció, l’empresa que s’encarrega de les màquines no posa aigua per no ser econòmica. 

CCOO creiem que això no hauria de ser una qüestió econòmica, sinó de servei als treballadors i treballadores de la qual es podria beneficiar tot el personal del centre, direcció inclosa

  1. Respecte al desguàs oxidat de la dutxa i les aixetes que no funcionen, el gerent informa que s’ha llevat l’òxid i pintat el desguàs, i que les aixetes ja funcionen.

CCOO li hem recordat que això del desguàs és un arranjament temporal i hem exigit que el centre sol·liciti a Infraestructures la reparació del desguàs complet, que és el que ha de fer-se.

 

Barcelona, 18 de febrer de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL CENTRE OBERT DE BARCELONA DE 17 DE FEBRER DE 2023

US CONTINUAREM INFORMANT!