PRESENTACIÓ DELS PLÀNOLS DEL FUTUR CENTRE OBERT DE TARRAGONA 27-09-2021

 

Arran de la petició feta de manera reiterada i en solitari pels delegats de prevenció de CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, en el Comitè de Seguretat i Salut laboral (CSSL) sobre la presentació formal dels plànols del nou edifici que albergarà el Centre Obert de Tarragona, l’Administració ho va acceptar finalment en el CSSL del mes d’abril.

Sis mesos després, la Subdirecció General de Patrimoni, Obres i Serveis ens ha convocat als delegats de prevenció, amb el límit únicament d’un representant per sindicat, a la presentació esmentada en la seu del departament de Justícia a la Zona Franca de Barcelona.

Dels sis sindicats amb representació al comitè només acudim els delegats de prevenció de CCOO i Catac, i un delegat de personal de Csif.

El nou edifici comptarà amb una superfície de 3.606 m² sobre rasant, construïts a sobre del futur arxiu del Fòrum Judicial (amb un soterrani de 2474 m², del qual una petita part serà destinada a arxiu del COTA), distribuïts en planta baixa i 4 plantes superiors.

 

 

A la planta baixa estaran ubicats:

 • Els serveis generals i d’accessos.
 • La sala de control.
 • La sala de descans dels funcionaris.
 • Despatx crimo.
 • Cinc despatxos d’entrevistes amb accés des de la part administrativa pels funcionaris i des del patí pels interns,.
 • Consultori mèdic.
 • Sala de detinguts.
 • Sala de contenció.
 • Diversos magatzems.

Sobre aquests espais, a la planta primera hi haurà la zona administrativa, amb un espai diàfan per uns 24 llocs de treball (amb ventilació natural per finestres practicables), sales de reunions, despatx de direcció i vestuaris.

Hi haurà dos ascensors i dues escales per l’ús dels professionals per comunicar la planta baixa amb la planta administrativa.

A la resta de la planta baixa hi haurà:

 • El patí dels interns.
 • Menjador amb 24 seients.
 • Sala de dia.
 • Office
 • Dos lavabos per interns i internes.

A sobre de la mateixa, hi haurà quatre plantes d’habitacions construïdes al voltant d’un nucli central, amb una escala única i ascensor, i amb dues ales cadascuna.

A la primera planta tenen previst ubicar l’ala destinada als interns joves (8 habitacions més una habitació per discapacitats) i una altra per dones (7 habitacions més 1 per discapacitat).

A la 2a, 3a i 4a planta hi haurà 19, 18 i 19 habitacions respectivament (incloent-hi una habitació per planta destinada a discapacitats). Cal fer esment que a la planta 1a i 3a hi haurà un espai on els funcionaris podran fer notificacions.

Cada habitació disposarà d’una llitera, amb la qual cosa l’ocupació màxima prevista del COTA serà de 146 interns. Això sí, es podrà ampliar a 218 interns/es si es posa un altre llit a cada habitació. CCOO esperem que no sigui una llitera que possibiliti ubicar 4 interns a cada espai.

Tot aquest projecte (licitat en tres parts) tindrà un cost de 12,2 milions d’euros, i ESTÀ PREVISTA L’ENTREGA PER NOVEMBRE DEL 2022, amb la qual cosa es podria fer el trasllat al nou edifici d’aquí a 14 mesos si no hi ha endarreriments.

Des del punt de vista de la prevenció i seguretat laboral (únic tema que s’ha pogut tractar en aquesta reunió, ja que la resta de temes depenen de la Comissió de Seguiment de l’Acord), CCOO i els altres dos sindicats presents hem plantejat la problemàtica d’una possible evacuació de la torre d’habitacions a través d’una única escala. L’administració respon que el projecte, ja en construcció i sense possibilitat de modificacions compleix la normativa vigent antiincendis perquè cada ala és un sector d’incendi independent i el nucli central (escala i ascensor) és un espai especialment protegit.

 

Des de CCOO lluitarem perquè el pla d’autoprotecció de l’edifici contempli una plantilla adequada per fer una possible evacuació al torn de nit, horari de màxima ocupació del centre i mínima dotació de personal.

 

CCOO hem sol·licitat que a pesar que l’edifici té un sistema de climatització general, els espais on desenvoluparan les seves tasques els funcionaris de vigilància 24 hores al dia i 365 dies a l’any (sala de control, sala de descans i despatxos de funcionaris i crimo) disposin d’equips individuals d’aire condicionat, ja que és l’única manera de garantir la temperatura de confort quan no està posat en marxa el sistema general de l’edifici (a les nits i els caps de setmana).

CCOO també hem posat sobre la taula el problema que pot causar el fet que els lavabos de les habitacions disposin de portes, ja que quan estan obertes impedeixen l’entrada dels funcionaris a l’interior de les habitacions. Això pot generar evidents problemes de seguretat que poden afectar a la salut dels treballadors. CCOO hem sol·licitat que se substitueixin per portes corredisses o cortines.

CCOO ha insistit que tant la sala de descans com la sala de control sembla que no tenen les mides idònies. La primera pel nombre de persones a albergar i la segona per les tasques a realitzar. L’administració no ha pogut indicar les dimensions de les dites sales, però ha afirmat que l’espai és suficient i que la sala de descans disposarà dels estris i mitjans necessaris per ser utilitzada com a tal. Ja veurem físicament si és així.

 

CCOO continuarà informant i defensarem a la comissió de seguiment de l’acord els drets dels treballadors al nou COTA, posant l’accent en:

 

 • El dimensionament correcte de la plantilla.
 • Els protocols d’actuació.
 • Que no augmenti la càrrega de treball, ja actualment desproporcionada.
 • Que el trasllat es faci en condicions i respectant tots els acords i pactes.

Barcelona, 29 de setembre de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA REUNIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE CCOO AMB L’ADMINISTRACIÓ SOBRE ELS PLÀNOLS DEL FUTUR NOU CENTRE OBERT DE TARRAGONA

US CONTINUAREM INFORMANT!