COMISSIÓ DE SEGUIMENT 25/11/2020

 

Ahir 25 de novembre i davant la necessitat de tractar temes ineludibles, va haver-hi reunió de comissió de seguiment amb presència de la Subdirectora general d’RR.HH. del departament per a informar dels processos en curs, i de la Subdirectora General d’RR.HH. de la SMPRAV.

Dels Subdirectors Generals de Centres i Tractament de la SMPRAV, els temes de la qual també es van tractar, només es va saber per les respostes escrites que es van llegir.

És per això i per moltes més coses que demanem els seus cessaments i el de TOTA la cúpula de la Secretaria de Mesures Penals (SMPRAV)

 

CONCURSOS I OPOSICIONS

 

Oposició d’Educadors

L’Administració informa que aquest divendres es reuneix el tribunal per a tancar la valoració dels mèrits i que preveuen publicar la llista provisional de mèrits a principis de desembre.

 

Concurs d’Educadors

L’Administració informa que ja està molt avançada la valoració de mèrits i que es preveu publicar la llista provisional de mèrits durant la primera quinzena de desembre.

 

Concurs de comandaments (CS/CRIMO/CUE/CUA)

L’Administració manifesta que les diferents parts del concurs van a velocitats diferents, més lenta en el cas dels caps de Servei i CRIMO.

En la primera quinzena de desembre, potser la setmana que ve, es publicaran les respostes perquè els candidats puguin realitzar les seves pròpies comprovacions.

Es publicarà després la llista amb les valoracions conjuntes de la 1a i la 2a fase. En el cas dels Caps de Servei/CRIMO estarà disponible al gener.

 

Concurs de Trasllats de Tècnics Especialistes

La setmana que ve segurament tindran disponible un esborrany de bases del concurs de trasllats i preveuen convocar als sindicats per a la seva negociació després del pont de la Constitució.

CCOO hem estat l’únic sindicat que hem sol·licitat sempre i des de fa anys, la realització immediata d’un concurs de trasllats, que era i és més necessari que mai. L’últim data de 2015 i l’Administració a més s’havia compromès en 2017 per boca del mateix secretari general, el núm. 2 del departament de Justícia, a realitzar un en 2018. Després s’estranyen que no ens fiem d’ells.

 

Oposició tècnics Especialistes

La setmana que ve es podria lliurar l’esquema de la convocatòria de l’oposició de Tècnics Especialistes que està realitzant un grup de treball intern de l’Administració amb la finalitat de poder iniciar la negociació de les bases.

L’Administració continua pensant de manera potser excessivament optimista que podrà publicar la convocatòria al gener i realitzar els exàmens al juny.

CCOO hem preguntat per la situació dels temaris, exigint que estiguessin llestos al més aviat possible. L’Administració ha contestat que la part específica es publicarà aviat, però que la part general depèn de Funció Pública, i que en tot cas es fixaria en el que han fet amb la part general de bombers.

CCOO hem contestat que encara que ens toqui apagar incendis (de tota mena) no som bombers i que no es poden retardar els temaris de la part general per més temps.

 

CCOO hem exigit que es mantingui el temari anterior i simplement s’anul·lin les parts derogades o modificades.

 

Oposició de Juristes

La seva previsió és convocar l’oposició al juny i realitzar l’examen durant l’últim trimestre de 2021

 

Treballadors Socials

L’Administració preveu convocar l’oposició a principis del 4t trimestre de 2021 i realitzar l’examen a principi del 2022.

 

Psicòlegs i Educadors

Esperen poder convocar l’oposició de psicòlegs el gener de 2022 i la d’educadors el febrer de 2022

 

 

REDIMENSIONAMENT DE PLANTILLES

L’Administració manifesta que estan fent un estudi de redimensionament de plantilles on quedin clares quines són les necessitats reals de personal dels centres i en què àmbits en el qual participen les tres Subdireccions Generals de la SMPRAV i les direccions dels centres.

CCOO hem saltat immediatament, perquè ens imaginem perfectament el que això pot suposar, especialment amb la nefasta cúpula de la Secretaria de Mesures Penals obstinada a anar liquidant a poc a poc els competents per a canviar-los per afins que diguin amén al que mani l’amo. Per això CCOO hem exigit immediatament tenir coneixement de què estan engiponant i poder-ho negociar.

CCOO hem exigit que si es tradueix en alguna cosa aquest «estudi de redimensionament», sigui en un augment real de plantilla que permeti una millora real de les condicions de treball i no una forma abjecta d’abaratir costos per mitjà de retallades en personal i categories.

 

HORARIS

 

Acumulació voluntària de 24 hores

 

L’Administració es nega en rodó a permetre que aquell treballador que ho desitgi pugui VOLUNTÀRIAMENT acumular 24 hores de treball per mitjà de fer canvis de servei.

L’Administració s’enroca novament en la seva falsa afirmació que és tema de negociació. CCOO insistim que no és un canvi d’horari sinó que és una autorització temporal per a acumular 24 hores aquells treballadors que vulguin individualment acollir-se a això, la qual cosa redundaria en menys trasllats tal com ordena la resolució SLT/2700/2020 que va instaurar el toc de queda i el confinament municipal a Catalunya. A l’Administració li entra per una oïda i li surt per l’altre.


Teletreball

 

CCOO hem demanat convocar el Grup de Treball per a parlar de teletreball, tal com indicava la Instrucció 5/2020 de Funció Pública de maig passat i reitera la resolució SLT/2700/2020, així com altres temes.

L’Administració contesta que reconeix que està obligada, però que en el que queda d’any no hi haurà cap negociació sobre teletreball, és a dir, que ho negociaran “ad calendas graecas” (és a dir mai) o quan ja no faci falta.

 

PROGRAMA CIMO ALS CENTRES OBERTS

L’Administració torna a fer referència a les bondats del seu pla estratègic i qüestiona perquè CCOO tornem a plantejar i posar en qüestió al programa CIMO, que cada cop sembla més polític i que estigui orientat de cara a la galeria per la falta de mitjans en la que es troben els Centres Oberts.

CCOO tornem a manifestar, com hem fet d’ençà que la Secretaria va comunicar el projecte, les incongruències d’un pla que no pot funcionar sense els recursos humans, organitzatius i estructurals adients.

La Secretaria ha confirmat que el programa de Classificació Inicial en Medi Obert, s’iniciarà si o si en prova pilot al Centre Obert Ponent i Centre Obert Barcelona el pròxim mes de desembre, i que es pretén implementar de manera definitiva als voltants de juny de 2021 en tot el territori.

El projecte, que a dures penes s’aguanta als papers, sembla ignorar que s’ha de partir de la complicitat amb el poder judicial, que els centres estan en un estat deficient, fruit de l’abandonament d’anys, i que els recursos humans de què es disposen són insuficients en tots els Centres Oberts a Catalunya.

CCOO els hem demostrat la necessitat d’ampliar les plantilles dels centres oberts urgentment, i de dotar-los de serveis sanitaris com punt de partida per plantejar qualsevol canvi de Model de Medi Obert.

La tònica que impera a la Secretaria de no substituir ni les baixes ni les incidències que es produeixen i una ràtio de treballadors/es clarament insuficient, impedeix assumir amb les garanties mínimes aquest projecte.

Així CCOO hi hem sol·licitat entre altres:

  • Ampliació de les plantilles de CRIMO´si GMO’s, i substitucions de totes les incidències de manera urgent. Molts serveis continuen descoberts o sense comandament i no pot continuar.
  • Creació d’una oficina OGI, amb dotació mínima addicional de 2 treballadors/es i 1 CAF, per torn, on tramitin les comunicacions, incoacions, gestions d’expedients, notificacions, gestió i control de documentació exteriors i jutjats, inicis de condicionals, acords de juntes, controls de permisos, activitats SAM, gestió d’ordres i suport als CRIMO’s.
  • Adequació dels espais, patis, sales de dia i zones diferenciades.
  • Serveis sanitaris fixos en cada centre, i no un únic metge amb la capacitat de la ubiqüitat, i subjugat a desplaçaments a demanda entre províncies, amb accés a la realització de PCR.
  • Revisió de la regulació de les afectacions per les possibles revocacions.

En resum, en any de campanya electoral, ens trobem novament amb projectes sense recursos suficients i que a dures penes se sostenen, que es pretenen impulsar a cops sobre la taula, sobrecarregant de feina a plantilles infradotades en centres que fa anys que han sigut abandonats a la seva sort.

CCOO hem sol·licitat una nova reunió del grup de Medi Obert per tractar d’aclarir les incongruències i demanar l’aturada d’aquest projecte fins que no es disposi dels recursos necessaris.

L’Administració reconeix que està en fase de prova, obrint la porta a reunions d’avaluació i anàlisi de la situació del medi obert, però es ratifica en mantenir les dates de la prova pilot.

 

SUBSTITUCIONS JUS/223/2020

Davant la continuació del despropòsit que suposa la continuació del procés JUS/223/2020 per a disposar d’una llista de personal per a realitzar substitucions, fet sense cap garantia, CCOO hem sol·licitat novament:

  • Que s’acabi amb les sub-borses de personal sense drets ni regulació i que s’integri a tots els substituts en la borsa d’interins amb l’antiguitat que els correspongui segons els dies treballats.
  • Que es tracti als substituts com a treballadors amb drets en comptes de mà d’obra esclava, respectant horaris, lliurances, vacances i dies lliures, la qual cosa no està ocorrent en alguns centres.
  • Que s’acabi amb l’acord de modificació de la vergonya de 2019 signat per la resta de sindicats però NO per CCOO, que va modificar a molt pitjor diversos aspectes de la regulació de la bossa d’interins de 2006, i que deixa mans lliures a l’Administració per a fer el que li vingui de gust.

 

CCOO demanem públicament a UGT, CSIF, CATAC i CSC que repudiïn aquesta modificació de 2019 i reclamin la negociació d’un altre acord de borsa d’interins que realment defensi els drets dels treballadors interins.

 

VESTUARI

S’ha executat un contracte menor per jerseis i folres polars amb la finalitat de vestir amb alguna cosa als substituts que s’han contractat i que ja s’ha lliurat en els centres.

Sobre el 10 de desembre es rebrà en el magatzem central de Quatre Camins sabates d’estiu, botes i guants i sobre el 22 de desembre pantalons d’estiu i d’hivern i parca amb folre polar. Finalment sobre el 28 de desembre es rebran camises, que estaran disponibles passat Reis.

CCOO hem preguntat si això suposava que finalment se’ns reposaria l’uniforme a tots i cadascun dels treballadors. L’Administració se n’ha anat per les branques, dient que lliurarien el que sol·licitessin els centres.

Després de preguntar CCOO CINC vegades i deixar clar que preguntaríem 100 més si feia falta fins a tenir una resposta, la Subdirectora general d’RR.HH. ha admès que no es lliurarà uniformitat de manera general i que amb sort es reposarà a partir de finals de 2021 amb un contracte major en el qual s’està treballant.

CCOO hem preguntat llavors si serien uniformes de nou tipus o el mateix uniforme de les Guerres Carlistes que portem fins ara, i sorprenentment han contestat que no tenien ni idea. L’anterior Subdirecció General de Centres de la SMPRAV va treballar en materials i equips nous, però com Amand Calderó la hi va carregar sencera i l’actual Subdirectora de Centres no va aparèixer per la reunió, no sabien res. CCOO hem demanat que se’ns lliuri el plec de condicions tècniques d’aquest contracte.

CCOO hem demanat també que es lliuri roba d’abric als centres oberts on entre altres coses s’obliga el personal a treballar amb les finestres obertes per falta de ventilació (i per negar-se a permetre el teletreball d’aquells que podrien realitzar-lo).

 

OBERTURA DEL MÒDUL COVID AL C.P. PUIG DE LES BASSES

Davant l’anunci de l’obertura d’un mòdul COVID al C.P. Puig de les Basses, CCOO hem sol·licitat l’increment net de les places del centre penitenciari. Des de

l’obertura del centre es va partir d’una infradotació de personal que no han recuperat mai. L’Administració respon a CCOO que enviarà 6 treballadors/es.

CCOO fem saber que al centre no s’han cobert 18 incidències, i que els reforços que han enviat són insuficients, la Secretaria indica que aquests 6 treballadors són els que hi ha sol·licitat la direcció del centre.

CCOO parlarem amb la Direcció perquè tingui en compte la realitat del centre i que reclami un mínim de 3 treballadors/es, per torn, que és l’increment de personal necessari per obrir aquest espai.

 

INTERNES PREVENTIVES AL C.P. BRIANS 1

Davant una pregunta de per què s’està enviant les internes preventives a Brians 1 i no al C.P. Dones, l’Administració contesta que el C.P. de Dones no té l’arquitectura adequada per a permetre els confinaments, que els nous ingressos s’envien a Brians 1 per a passar les proves PCR i que després, si són negatives, se’ls envia al C.P. Dones.

Hi ha 51 preventives en el C.P. Dones però només 9 en el mòdul de dones del C.P. Brians 1 i 4 en la UMS.

 

VIDEOCONFERÈNCIES DEL SAM AL C.P. BRIANS 2

L’Administració indica que cap Subdirectora General de la SMPRAV sap res sobre videoconferències a realitzar per personal de tractament en el C.P. Brians 2.

CCOO li hem hagut d’informar la Subdirectora d’RR.HH., que segons un comunicat de direcció d’aquest centre, aquestes videoconferències extres són premis del SAM i que serien portades per personal de tractament. En el mateix comunicat s’indica que estaven a l’espera d’una regulació per part de la SMPRAV.

 

A veure si s’aclareixen entre ells i elles.

 

 

TRANSFORMACIÓ DE L’ANTIGA SECCIÓ OBERTA DE GIRONA EN UN CENTRE DE JUSTÍCIA JUVENIL

L’Administració diu que és un projecte del departament de Justícia i no sols de la SMPRAV. Manifesta que hi haurà accessos separats i que les mesures de seguretat pròpies del centre ja han estat treballades i planificades en el projecte d’obra.

Juren i perjuren que no afectarà interns de l’Obert ni als funcionaris, però sembla que ja hi ha algun treballador que ja ha estat «recol·locat» en “assignació temporal de funcions”.

 

CCOO hem defensat que no es modifiquin les condicions laborals de cap treballador

 

Barcelona a 26 de novembre de 2020

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 25/11/2020

US CONTINUAREM  INFORMANT!