COMISSIÓ DE SEGUIMENT 26/07/2021

 

 

CCOO, 1a FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA, hem sol·licitat a l’administració de manera prèvia a l’inici de la reunió que S’ATURIN ELS PROCESSOS D’OPOSICIÓ NO CONVOCATS ENCARA (juristes, treballadors socials, psicòlegs i educadors de l’àmbit d’execució penal)

 

CCOO hem proposat que es faci si cal mitjançant decret que fixi una nova oferta pública per a 2021, deixant decaure l’actual, a fi de poder aplicar les millores en els processos d’oposició que puguin sorgir del procés de tramitació de la llei 14/2021, que en ser tramitada pel procediment d’urgència, hauria de quedar aprovada al llarg del pròxim mes d’octubre.

La subdirectora general d’RR.HH. i relacions laborals, que cessa en el seu lloc amb efectes del dia 1 de setembre, ha comunicat que traslladarà la petició a l’actual cúpula del departament perquè ho considerin i pugui ser tractat en el si del Govern i amb Funció Pública.

 

 

SITUACIÓ DELS REFORÇOS I SUBSTITUCIONS

 

L’Administració inicia el seu discurs donant dades generals de substitucions i reforços en conjunt de tots els centres, amagant les carències de personal dels centres, amb una cobertura de baixes i incidències de només el 57,9% a interior, un 25% a oficines i un 43,1% a tractament. Hi han gairebé 300 baixes sense cobrir.

CCOO denunciem que aquestes xifres de cobertura són del tot insuficients, i més encara en període d’estiu, suposant una sobrecàrrega de treball per tothom i provocant innecessàries situacions de risc en l’àrea de vigilància.

Com servei finalista que som, CCOO exigim la cobertura de totes les incidències i la urgent revisió a l’alça de les plantilles actuals, que la Secretaria ha anat reduint amb l’obertura progressiva de centres i la reorganització a la baixa de les plantilles.

 

CCOO hem exigit la prolongació de les contractacions durant tot el període d’estiu fins a la finalització de l’oposició de tècnics especialistes.

 

L’Administració respon que els contractes de substitucions els prorroguen fins a 30 de setembre i els de reforços fins al 12 de setembre.

 

CCOO ens manifestem en solitari en contra d’aquest nou tripijoc administratiu que fa la Secretaria en benefici propi, ja que les substitucions no han de tenir més data fi que la del retorn del substituït, i el contracte de reforç continua amagant una contractació en un més que possible frau de llei d’una substitució no coberta que fan i desfan al seu antull.

 

CCOO hem demanat novament LA INCLUSIÓ DE TOT EL PERSONAL DE SUBSTITUCIONS I REFORÇOS EN LA BORSA D’INTERINS DE TÈCNICS ESPECIALISTES

 

No pot ser  que es tingui dues borses, una borsa regulada i una altra subborsa sense regulació o amb regulació secreta i no pública.

No pot ser que s’apliquin criteris d’ordenació diferents per a treballadors/es que fan la mateixa tasca: antiguitat per als integrants de la borsa i mèrits per als integrants de la subborsa.

 

L’Administració, amb el silenci còmplice de la resta de sindicats, contesta que la situació d’aquests companys i companyes es tractarà en el si d’una reunió de la comissió de seguiment de la borsa, LES JA CÈLEBRES REUNIONS DEL BOLSAZO, DE LES QUALS S’EXCLOU A CCOO DE MANERA SISTEMÀTICA.

 

Aquestes reunions des de fa temps són secretes i la resta de sindicats no donen informació ni de què es parla, ni de què es decideix.

 

CCOO ja hem portat a l’Administració als jutjats i esperem pronunciament.

Aquestes reunions secretes no poden abordar temes fora de la seva competència, i és que els companys i companyes per a reforços i substitucions queden fora de la regulació de borsa precisament gràcies a la signatura dels sindicats UGT, CSIF i CATAC de la vergonyosa i claudicant modificació de bossa de 2019, que crea una subborsa sense regulació i ordenament diferent.

 

CCOO no vam signar aquella vergonyosa modificació de borsa de 2019  i defensem i defensarem sempre que la situació dels reforços i dels substituts/es s’ha d’abordar sempre amb transparència, justícia i igualtat.

 

L’Administració manifesta finalment la seva voluntat de tractar el tema, reconeixent finalment el que fa mesos que denunciem: que incloure tots els interins en una mateixa borsa donarà la transparència que ara no té.

 

CRITERIS DE PRIORITAT I PERSONAL EN LA LLISTA

 

 En la reunió del passat 23 de juny, a proposta de CCOO, l’Administració va comprometre’s a fer públics els criteris de renovació i contractació dels darrers reforços i substitucions, i ARA DIUEN QUE ES FA PER ORDRE DE MÈRITS O PUNTUACIÓ DEL PROCEDIMENT.

CCOO manifestem el nostre rebuig a què es faci servir qualsevol criteri que no sigui el dels serveis prestats, és a dir, l’antiguitat pura.

Una cosa és la selecció inicial, però una altra que l’antiguitat no sigui l’únic element que s’hauria de valorar per ranquejar i contractar a tot el personal.

És per això que CCOO, novament en solitari, hem demanat a l’Administració que faci pública la llista dels serveis prestats pel personal de darrera incorporació. La borsa d’interins és pública, però res se sap dels darrers interins/es als quals l’Administració prorroga o cessa a caprici abusant constantment de l’opacitat i el silenci còmplice dels sindicats firmants de la vergonyosa modificació de borsa de 2019.

 

OBERTURA NOVA CONVOCATÒRIA PER INCORPORAR NOU PERSONAL DISPONIBLE TÈCNICS ESPECIALISTES.

 

CCOO hem sol·licitat que, tenint en compte les incidències i les jubilacions anuals, es realitzi una nova convocatòria per tenir personal disponible per cobrir les incidències que es puguin donar. Amb aproximadament 70 jubilacions anuals  i mes de 300 incidències sense cobrir, no queden treballadors i treballadores suficients disponibles abans de resoldre l’oposició.

L’Administració respon afirmativament, reconeixent que hauran que fer-ho, tot i que no donen cap data. La resta de sindicats majoritàriament es sumen a la nostra proposta.

CCOO hem demanat que no es repeteixi el nyap de la darrera convocatòria i es fixin criteris predefinits i transparents, amb un període de formació pràctica retribuïda als centres penitenciaris, impartida per formadors, professionalitzada,  i no una mera xerrada al CEJFE.

 

 

 

SITUACIÓ EN ELS CENTRES A CAUSA DE LA PANDÈMIA

 

CCOO hem exposat que l’administració està prenent mesures sempre a posteriori quan ja s’han introduït brots del virus en els centres.

Com diu el savi refrany castellà «más vale prevenir que curar». CCOO li hem recordat a l’Administració que les mesures han de prendre’s de manera preventiva, abans que es produeixin els brots. No pot ser que es vagin tallant comunicacions especials o l’entrada de voluntaris i un altre personal similar mòdul a mòdul i únicament després de declarar-se un brot, és a dir, quan ja és tard, el virus ja campa a plaer i el mal ja està fet, sobre tot al C.P. Brians 1, de facto totalment confinat, i el perill de què s’estengui als altres centres penitenciaris catalans.

En el marc de la cinquena ona, amb una capacitat de contagi del virus incrementada i gairebé fos de control a Catalunya, és absurd confiar en la sort i anar a remolc de les circumstàncies. Per això CCOO hem sol·licitat que en els centres on es produeixi una afectació, es tallin totes les comunicacions especials i es restringeixin l’entrada de personal aliè al centre.

L’administració manifesta que el dia anterior s’han pres decisions en el comitè de crisi que es nega a detallar.

CCOO també hem sol·licitat altres mesures de seguretat per al personal com l’eliminació per complet del límit de canvis mentre duri la situació de pandèmia.

 

L’administració ha contestat que tots aquests temes es tractaran en el si del grup de treballla convocatòria del qual CCOO portem demanant ja des de fa setmanes.

 

 

CONCURSOS I OPOSICIONS

 

 

CCOO som l’ÚNIC sindicat que hem reclamat a l’administració per enèsima vegada quan preveu dur a terme el concurs de comandaments intermedis de CUSI, CAF etc.

 

Portem sense un concurs de comandaments intermedis d’aquesta categoria des de 2008 i això impedeix que les places reservades ocupades per companys en llocs de comandament en encàrrec de funcions puguin ser alliberades per a poder oferir-les en oposició. L’administració contesta que al llarg de 2022 sense definir més. La resta de sindicats novament callen i ens deixen sols.

 

CONCURS DE TRASLLATS DE TÈCNICS ESPECIALISTES

L’Administració comunica que preveu enviar l’esquema del procés aquesta setmana i la seva intenció és negociar-lo al setembre per a convocar-lo a l’octubre.

 

OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES

No poden fixar la data de realització de les proves perquè diuen que els està costant trobar un espai on realitzar-les.

Descarten la realització de les proves al setembre, situant-les ara a partir de la segona quinzena d’octubre

Com a CCOO ja hem avisat moltes vegades, les dates de l’administració tenen la mateixa fiabilitat que una previsió meteorològica a un any vista.

 

CONCURS DE COMANDAMENTS DEL C.P. PUIG DE LES BASSES

Novament estan pendents de les decisions judicials. Quan es resolguin, diuen que publicaran.

CONCURS DE COMANDAMENTS 2019

La Junta de mèrits té previst començar a reunir-se durant la segona setmana de setembre per a resoldre les al·legacions presentades durant aquest mateix mes i així poder resoldre el concurs de manera definitiva el mes d’octubre.

EL CONCURS DE COMANDAMENTS DE 2008 QUE NO ACABA MAI

Hi ha 5 interlocutòries més d’incidents d’execució de sentència.

OPOSICIÓ DE JURISTES

Aquesta setmana l’administració enviarà l’esquema del procés i voldrien negociar les bases al setembre.

Resta de processos es manté el calendari, que no és a dir molt.

 

CCOO hem demanat que S’ATURIN ELS PROCESSOS D’OPOSICIÓ NO CONVOCATS ENCARA (juristes, treballadors socials, psicòlegs i educadors de l’àmbit d’execució penal)

 

 

 

 

HORES EXTRES

 

 

CCOO diem NO! a les hores extres.

 

L’Administració està fent campanya als centres per cobrir serveis retribuint hores. Si tenen diners per hores extres, tenen diners per contractar personal.

 

CCOO hem demanat que es contracti als 60 interins disponibles que no presten serveis actualment per cobrir el serveis, i que finalitzi l’explotació i l’abús al qual se sotmet al personal penitenciari.

 

 

 

INTERPRETACIÓ DEL PERMÍS PER CONSULTA MÈDICA

 

CCOO novament som l’únic sindicat que ha defensat que l’administració ha aplicat unilateralment una interpretació abusiva de la normativa que hauria de ser objecte de negociació.

 

CCOO hem sol·licitat la seva suspensió, que mentrestant es torni a la normativa anterior, i que es procedeixi a negociar en el grup de treball, que és el grup propi de negociació.

 

 

CONTRACTE MAJOR DE VESTUARI

 

CCOO preguntem a l’administració novament sobre el concurs de vestuari, la qual manifesta que el plec de condicions del concurs ja està publicat en la plataforma de contractació.

CCOO hem preguntat que, una vegada licitat el contracte, quan preveu l’administració enviar les peces de mostra als centres perquè els treballadors/es puguin provar-les-hi.

CCOO hem proposat en solitari aquest tema en aquesta reunió i en l’anterior, petició a la qual s’han adherit de manera entusiasta la resta de sindicats a través dels seus escrits posteriors.

L’administració s’escapoleix contestant que això se sabrà quan es liciti el contracte.

 

 

APARCAMENT DELS CENTRES

 

CCOO hem recordat que fa anys que sol·licitem que entre altres millores en els aparcaments, s’instal·lin punts gratuïts de recàrrega per als treballadors/es que es traslladin al seu centro en vehicles híbrids endollables o elèctrics, que han deixat de ser una raresa i són cada vegada més nombrosos.

 

 

 

PETICIÓ DE REUNIÓ URGENTDEL GRUP DE TREBALL PENITENCIARI

CCOO hem sol·licitat una vegada més que es reuneixi amb urgència el Grup de Treball, on es negocien les condicions laborals dels treballadors i treballadores penitenciàries catalanes, donada la necessitat de tractar amb urgència, com són entre d’altres els següents:

  • Un nou acord de condicions laborals.
  • Un acord de jubilació anticipada.
  • La Inclusió del PRPen el complement específic.
  • Regulació del teletreball a l’àmbit penitenciari.
  • Derogació o suspensió de la circular 1/2021.

 

Barcelona, 27 de juliol de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 27/07/2021

US CONTINUAREM INFORMANT!