COMISSIÓ DE SEGUIMENT 30 DE GENER DE 2023

 

Continuació de la comissió de seguiment del passat 18 de gener de 2023

 

 

CONTINUÏTAT DELS INTERINS

 

CCOO, 1A FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA, NOVAMENT VAM EXIGIR LA CONTINUÏTAT DE TOTS ELS INTERINS I INTERINES.

 

Hi ha un dèficit de plantilla estructural agreujat per les jubilacions i baixes anuals (de l’ordre de 50 a 70 en interior) que CCOO considerem obliga no sols a procedir a les renovacions de tot el personal interí sinó a noves contractacions.

L’administració contesta que renovarà per un mes a tot el personal interí excepte set o vuit persones, però que es preveu contractar-les ben aviat.

 

 

BORSA D’INTERINS

 

 CCOO hem denunciat per activa i per passiva EL DESASTRE QUE VA SUPOSAR L’ACORD DE MODIFICACIÓ DE BORSA DE 2019, que CCOO vam ser l’únic sindicat que no el vam signar, tancant la possibilitat d’obrir la borsa i creant multitud de subborses, cadascuna regida per criteris d’ordenament al qual més pintoresc i absurd.

 

CCOO HEM EXIGIT SEMPRE LA NEGOCIACIÓ D’UN NOU ACORD DE BORSA QUE SUBSTITUEIXI AL DESASTRÓS DE 2019 SIGNAT PER LA RESTA DE SINDICATS I L’ADMINISTRACIÓ.

 

L’administració, enfrontada a la realitat del denunciat per CCOO, accepta finalment els criteris de CCOO i convoca per a dilluns que ve una reunió del grup de treball per a tractar el tema concret de la borsa d’interins i la seva regulació.

 

 

 

COBERTURA DE BAIXES

 

CCOO novament exigim que se’ns doni les xifres de baixes, que l’administració es nega a donar d’ofici i que ens obliga CCOO a demanar-les en cada reunió de treball amb l’administració.

 

Baixes novembre 2022 i gener 2023

 

CCOO, com vam fer la setmana passada, ens hem queixat novament que la cobertura de baixes és insuficient, que en rehabilitació i oficines han reduït encara més els substituts/es i que les substitucions per a interior emmascaren un dèficit de plantilla de gairebé 200 persones (a més del redimensionament al alça necessari). 

CCOO novament hem sol·licitat:

 • La cobertura del 100% de les baixes.
 • Unificació de la borsa i les subborses en una única borsa ordenada únicament pel criteri d’antiguitat.
 • Que s’obri la borsa d’interins
 • La recuperació de les travesses de tractament.

 

 

CENTRES OBERTS

 

CCOO novament hem denunciat la situació dels centres oberts i especialment la situació del Centre Obert de Tarragona (COTA) i del nou centre obert que s’obrirà ben aviat a Tarragona:

 

 • Places de CRIMO insuficients, que impedeixen cobrir les 24 hores del dia i amb substitucions que no es cobreixen amb agilitat, ja que l’administració unilateralment va decidir no aplicar des de l’1 de gener de 2023 el criteri de realitzar les substitucions sobre la base de la llista de resultats del concurs de comandaments JUS0’14.
 • Horaris no fixats que no permeten als GMO dels centres oberts votar el seu propi horari com si ocorre als GSI dels centres de règim tancat.
 • Cobertura àgil de totes les places superiors a 15 dies.
 • Efectes de l’aplicació del programa CIMO.
 • Redimensionament correcte i urgent de les plantilles dels centres oberts.
 • Execució més ràpida de les regressions
 • Botes o sabates, polars i jaquetes d’uniforme per al personal de vigilància dels centres oberts

 

CCOO hem exigit, com portem fent en solitari des de fa anys, que es reuneixi d’una vegada el grup de treball de mig obert per a tractar aquests temes urgentment

 

L’administració manifesta que treballaran entre subdireccions perquè hi hagi una reunió de treball i que se’ns convocarà a una reunió específica del Centre Obert de Tarragona.

 

Vestuari centres oberts

Respecte al vestuari per al personal dels centres oberts (sabates o botes, polar i jaqueta 3/4 i guants), una altra reivindicació històrica de CCOO, la novetat és que aquesta vegada l’administració NO es nega en rodó a lliurar-lo.

Manifesta que estan estudiant-ho i hi ha possibilitats reals que se solucioni en el sentit que CCOO i el personal dels centres oberts reclamem des de fa temps.

 

 

HORES DE FORMACIÓ DE L’ÚLTIM TRIMESTRE DE L’ANY

 

CCOO reclamem que es permeti gaudir durant els tres mesos pactats els cursos els diplomes dels quals es lliurin al novembre o desembre. L’administració s’escuda que els acords diuen que la data límit és el 31 de gener.

CCOO repliquem que estendre el gaudi a febrer i març no afecta el servei, ja que durant el primer trimestre de l’any no es resolen cursos del nou any, i obligar el personal a demanar els dies al gener per a aconseguir una denegació formal que al seu torn permeti ajornar el gaudi, és absurd des d’un punt de vista d’eficiència en la tramitació.

L’administració al final accedeix a considerar cas per cas el gaudi d’hores de formació de l’últim trimestre de l’any més enllà de gener.

 

 

HORES DE FORMACIÓ DE L’ÚLTIM TRIMESTRE DE L’ANY

 

 CCOO sol·licitem que se’ns lliuri llistat de totes les hores extra remunerades per centres. 

CCOO denunciem la pràctica de l’administració d’utilitzar personal interí d’àrea mixta per a fer nits «voluntàriament». L’administració indica que se’ls compensa a raó d’1,75 hores per hora treballada.

 

CCOO ENS OPOSEM FRONTALMENT A QUE EL PERSONAL GAM FACI NITS.

 

CCOO li recordem a l’administració:

 • Que un GAM faci nits fora d’una situació d’emergència extraordinària, és il·legal a la llum dels acords. Si l’administració vol crear horaris nous i excepcionals, només ho pot fer en el marc d’una negociació global de condicions de treball en la qual CCOO recordem que es parlaria de tot i no sols dels punts que li venen de gust a l’administració.
 • Els GAM cobren gairebé 200 € menys de complement específic que un GSI. La raó de cobrar menys és perquè precisament no fan nits. Posar GAM a fer nits és una forma tramposa d’abaratir costos en matèria de personal. I fer servir personal interí, amb menys capacitat de protesta i oposició donada la seva situació no estable, és brut. 
 • Hi ha dèficit estructural de GSI, des d’abans de 2015 per efecte del nefast pla “Horitzó 2020”, al qual CCOO ens van oposar aferrissadament, i no es pot resoldre fent que els GAM passin ara a fer nits.

 

CCOO ENS OPOSAREM FRONTALMENT A QUALSEVOL MESURA TRAMPOSA DE L’ADMINISTRACIÓ QUE DEGRADI CONDICIONS DE TREBALL I ABARATEIXI COSTOS.

 

EL SERVEI PÚBLIC TÉ UN COST I HA DE SER ASSUMIT PELS PODERS PÚBLICS, NO PELS TREBALLADORS I TREBALLADORES PÚBLIQUES

 

 

 

PERMÍS D’HOSPITALITZACIÓ

 

CCOO novament recordem a l’administració que el departament de justícia és el departament que aplica criteris més restrictius a l’hora de concedir els permisos d’hospitalització, fins al punt que s’acaben sol·licitant dades que suposen donar informació mèdica sobre el pacient.

L’administració es queixa que les baixes mèdiques per hospitalització d’un familiar produeixen moltes absències. CCOO li contestem que és el que indica la llei, i que aprovin aviat la jubilació anticipada i així hi haurà menys hospitalitzacions de treballadors i treballadores i dels seus familiars.

 

CCOO CONTINUAREM PRESSIONANT A TOTS ELS NIVELLS PERQUÈ L’ADMINISTRACIÓ APLIQUI CRITERIS RACIONALS I NO EL PRIMER QUE ELS PASSI PEL CAP PER DENEGAR O ESCURÇAR PERMISOS DE MANERA SISTEMÀTICA

 

 

RESTRICCIÓ CANVIS SERVEIS AL C.P. QUATRE CAMINS

 

CCOO denunciem que al C.P. Quatre Camins pretenen restringir el dret de realitzar canvis de serveis al personal de l’OIGI, limitant-los entre els treballadors i treballadores que exclusivament presten serveis en aquesta oficina.

L’Acord que reconeix aquest dret, com tots els altres, s’ha de respectar!

CCOO emplacem l’Administració a què recordi  a la gerència que si en algun moment es donen necessitats de servei o fets puntuals imprevisibles cal motivar-ho, però en cap cas inventar-se una restricció dels drets laborals. L’Administració respon que parlarà amb la direcció del centre.

Barcelona, 31 de gener de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 30 DE GENER DE 2023

US CONTINUAREM INFORMANT!