REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL C.P. BRIANS 2 31/01/2023

 

Avui, dimarts 31, ens hem reunit amb la direcció del centre assistint, per part de la direcció, el director, el gerent, el secretari tècnic jurídic i la subdirectora de tractament. Per la part social, CCOO, Ugt, Csif, Catac i Csc.

A continuació CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, us fem un resum dels temes tractats:

 

Pla funcional

En contra del que va afirmar la Direcció a la reunió de desembre, CCOO hem constatat que les classificacions de RPS (mòdul 9) no han baixat, i continuem rebent un munt d’interns (no RPS) des de Brians 1 sense classificar als mr09, mr05 i mr08, lo qual implica una sobrecarrega de treball pel personal de tractament.

CCOO recordem a la direcció que: 

  • L’únic psicòleg del mr09 (85 interns) s’encarrega de classificar els RPS que arriben per condemnes curtes d’uns quatre mesos, amb la rotació d’interns que implica, i fer el programa d’hora punta.
  • Al MR05 (100 interns) una única psicòloga s’encarrega de fer la classificació dels interns que arriben de B1 i impartir els programes pertinents.
  • En canvi, al MR01 (50 interns) tenim 2 psicòlegs i 3 educadors socials en aplicació del nou programa funcional que, encara, NO s’ha aprovat..

CCOO recordem que donat el perfil dels interns que s’han ubicat en aquest mòdul és necessari aquest reforç de plantilla de tractament i TAMBÉ d’interior, la qual cosa ni està ni s’espera. Als fets i «problemes regimentals» que han passat en aquest mòdul ens remetem.

Tot i això, sense oblidar-nos del MR06, on falta personal de tractament, d’interior i mèdic (encara que s’hagi millorat l’atenció psiquiàtrica i del personal d’infermeria, segons afirma la direcció).

 

CCOO considerem que s’està aplicant el nou pla funcional sense tenir en compte les necessitats de personal que això implica per poder treballar en condicions de seguretat

 

La plantilla està cansada de fer els sobre esforços que li demana la direcció, quan aquesta direcció hauria d’haver esperat a aplicar el pla funcional una vegada aprovat i que haguessin arribat els reforços de plantilla pertinents.

La direcció informa que aprovarà i farà públic pròximament el Pla Funcional, deixant en suspens la part relacionada amb el MR01, que de moment mantindrà els mateixos perfils que el MR02, 03 i 04, i el DAE, a l’espera que es pugui confirmar que serà una Escola d’Oficis.

 

Falta de personal

CCOO CONTINUEM EXIGINT A LA DIRECCIÓ QUE DEMANI TOT EL PERSONAL ADIENT PER COBRIR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL CENTRE I TOTES LES BAIXES!

 

És l’única manera de poder prestar un servei de qualitat, garantint la seguretat del centre, dels seus treballadors i usuaris.

 

A les estadístiques d’agressions ens remetem, 12 lesionats greus i 41 lleus a Brians 2 durant l’any 2022, amb un augment dels incidents de 32 (2021) a 72 (2022).

 

Tots els departaments es queixen de la falta de plantilla i de la sobrecàrrega de treball que això suposa.

 

CCOO hem recordat a l’administració que al DERT/DS haurien de ser 10 funcionaris per torn, als mòduls de vida 4, a Tallers 6, a Salut Mental 5. Sense oblidar-nos del 1er Accés, on un dels dos funcionaris ha de fer els relleus de la resta d’accessos i l’altre no pot assumir la feina, sobretot al torn de matí. AIXÒ SENSE TENIR EN COMPTE LA DOTACIÓ DE CUSI DEL CENTRE.

Segons la RLT de 19 de gener (dades de la Subdirecció General de RR.HH. de la SMPRAV) tenim 49 CUSI, dotació clarament insuficient per dotar de CUSI mati, tarda i cap de setmana a les 20 unitats de vida mes els diferents departaments que el requereixen, com Tallers, Poliesportiu, Comunicacions, Subministraments, etc, etc. CCOO hem recordat a l’administració, a més a més, que el C.P. Brians 2 solament disposa de dos CAF.

CCOO denunciem que a això s’ha d’afegir la NO cobertura de la totalitat de les baixes del personal d’oficines i de tractament, i que, amb el Pla Funcional que es vol implantar, la dotació de funcionaris del MR06 seria de 5 funcionaris i la del MR01 de 6.

CCOO tornem a demanar que, amb la implantació de les videoconferències a comunicacions s’ha d’ampliar la plantilla d’aquest departament i fer una normativa especifica que ho reguli.

Amb relació als Caps de Servei, CCOO demanem que s’habiliti un mecanisme per poder cobrir les seves baixes de manera immediata. NO POT SER QUE HI HAGI UN ÚNIC CS EN UN TORN.

CCOO demanem que es garanteixi, mitjançant la cobertura de les seves incidències, la presencia mínima de dos CS per torn matí i tarda, donades les dimensions del centre i la carrega burocràtica que pateixen, així com que s’estudiï la manera de disminuir dita càrrega burocràtica. No hem d’oblidar que el CS és el «coll d’ampolla» per on passa tot el dia a dia del centre penitenciari.

CCOO també recordem a l’administració que ELS GAMP NO PODEN PRESTAR SERVEIS ALS MÒDULS DE VIDA, inclòs el búnquer, la qual cosa confirma el gerent, que ens demana que, si observem alguna incidència en aquest aspecte, li comuniquem per resoldre l’error.

 

És evident que augmenta la càrrega de treball al centre i que la falta de personal en les tres àrees (oficines, tractament i interior) és escandalosa.

 

A què espera la SMPRAV i el seu Subdirector General de RR.HH. per prendre mesures immediates dotant de més personal al C.P. Brians 2?

 

Per a quan el Pla de redimensionament de plantilles?

 

La direcció del centre reconeix que van «curts» de personal i el gerent ens informa que tenim al voltant del 12% d’incidències entre el personal d’interior, de les quals la DG està cobrint el 50% de GSI, 71% de Gam-v, 40% de GAMP i 15% de CUSI (categoria on les baixes arriben al 25%) i, sorprenentment, ens indica que ha rebut instruccions de la DG perquè el percentatge d’absències autoritzades del col·lectiu de CUSI sigui del 25%.

 

CCOO EXIGIM QUE PRIMER S’AMPLIÏ LA PLANTILLA DE CUSI COBRINT TOTES LES BAIXES I LES NECESSITATS DEL CENTRE I, DESPRÉS, PARLAREM DE PERCENTATGES.

 

 

Formació Salut Mental

Tal com vam exigir CCOO en solitari en l’última reunió de direcció i en el comitè de Seguretat i Salut Laboral, s’està realitzant la formació a tot el personal en aquest departament.

CCOO li recordem a la direcció que aquesta formació havia d’estendre’s al mòdul 6 també, ja que són les unitats que albergant aquest perfil d’interns.

 

 

Últims incidents MR01 i mesures preventives aplicades.

CCOO demanem informació sobre els últims incidents al MR01 i les mesures preventives aplicades per tal que no tornin a succeir.

El fet que 10 interns sobre un total de 50 vagin al DS no es pot classificar, a parer nostre, com a Codi 2, sinó com a Codi 4. La direcció informa que es van imposar diversos primers graus i sancions 108.a als interns implicats.

 

DES DE CCOO INSISTIM EN «LA TOLERÀNCIA ZERO» DAVANT QUALSEVOL INCIDENT REGIMENTAL I EN L’APLICACIÓ DEL RÈGIM DISCIPLINARI AMB LA SEVA MÀXIMA CONTUNDÈNCIA!

 

Lliurances

CCOO informem la Direcció que tota la plantilla té els mateixos DRETS LABORALS i exigim que TOTS els funcionaris siguin tractats de la mateixa manera.

 

Tothom ha de tindre accés als canvis de torn amb altres funcionaris i als dies fora de quadrant que hi hagi. La regulació actual no discrimina depenent de la unitat a la qual estiguis assignat.

 

Manteniment i mesures correctores derivades de l’Avaluació de Riscos del centre

CCOO recordem a la direcció que aquest centre té pendent d’implementar 1279 mesures correctores derivades de l’avaluació de riscos, que moltes d’elles estant pendents des de fa anys i que no es veu voluntat per part de la SMPRAV de portar-les a terme amb la dotació pressupostària pertinent.

A tot això s’ha d’afegir les «incidències» diàries que requereixen una intervenció immediata com la calefacció al búnquer central de tallers, el portó del vial de SM, l’aixecament de les rajoles del vestuari masculí (on, sorprenentment per la seva immediatesa, hi havia avui un operari retirant les rajoles malmeses), etc., etc.

 

Obertura Cafeteria Interior

Donat que en la reunió de direcció del passat mes de novembre el gerent va informar sobre aquesta reivindicació històrica de CCOO i la resta de la part social, manifestant que estava estudiant la possibilitat de tornar a obrir la cafeteria interior del nostre centre, garantint la seguretat mitjançant un nou accés o reubicant-la en un altre espai, CCOO demanem informació per saber si s’obrirà la cafeteria i la data prevista.

El gerent informa que està a l’espera que l’enginyer del centre elabori un projecte per elevar-lo a la D.G.

 

Queixa falta de plantilla serveis mèdics

Des de la part social s’informa la direcció de la pèrdua de qualitat en la prestació dels serveis mèdics als interns, disminució que vinculem a la no cobertura de les baixes entre el personal sanitari. Per aquest motiu CCOO instem a la direcció que es posi en contacte amb l’ICS per tal d’intentar pal·liar aquesta problemàtica.

 

Radiotransmissors

CCOO traslladem a la direcció les deficiències detectades amb els nous equips. Es perd la comunicació, es «xafen» les converses, les bateries dels nous equips s’esgoten en la meitat del temps que les antigues, etc.

La direcció informa que encara no ha entrat en servei l’ordinador de gestió del sistema de comunicacions, ja que falta un tram de fibra òptica. L’empresa adjudicatària procedirà a finalitzar l’instal·lació aquesta setmana. No obstant això, ens insten a posar en coneixement les incidències per tal d’elevar-les a D.G.

 

“Concursillo”

El gerent informa que té previst iniciar-lo entre el mes de març i abril

 

Hores formació

El gerent informa que les hores de formació del quart trimestre de 2022 es podran gaudir fins al 15 de febrer de 2023.

 

 

Reposició equips de respiració autònoma del DERT/DS.

Des de CCOO demanem que es donin les instruccions pertinents per tal de procedir a la immediata substitució dels equips del DERT/DS (departament on succeeixen la majoria dels codis vermells) per uns altres, d’altres unitats o espais, a l’espera que l’empresa de manteniment procedeixi a la seva recàrrega.

 

CCOO considerem que és imprescindible que sempre disposin d’equips en condicions d’ús.

 

Sant Esteve de Sesrovires, 31 de gener de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA D ELA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO DEL C.P. BRIANS 2 DE LA REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL CENTRE

US CONTINUAREM INFORMANT!