CP OBERT GIRONA REUNIÓ EQUIP DIRECTIU I ORGANITZACIONS SINDICALS 19.01.2023

 

 

Assistents Administració: Antoni F., director CPOGi i Josep Lluís G., gerent CPOGi.

Assistents sindicats: IAC-CATAC , UGT i CCOO.

 

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2.- Organització del gaudiment de vacances i permisos.

3.- Analítiques: sobrecarrega les analítiques els caps de setmana i ponts.

4.- Lliurament i signatura actes pendents.

5.- Situació actual de les baixes, substitucions, reforços del CPOGI.

6.-Aclariment mitjançant ordre direcció de les situacions sobrevingudes en què per motius laborals es poden autoritzar entrades i sortides dels interns malgrat l’horari SIPC sigui diferent.

7.-Manteniment i millora instal·lacions:

8.- reubicació cabina control;

9.- reubicació RAK;

10.- reparació arc detector metalls

11.- intercomunicador cabina control;

12.- calefacció cabina control;

13.- sistema calefacció centre per estalvi energètic;

14.- automatització amb sistema esclusa porta zona dones;

15.- protocol pèrdua visualització càmeres seguretat en cas de tall llum;

16.- centraleta i informació telèfons directes tècnics;

17.- informació reparació teulada;

18.- identificar els armaris de les habitacions amb número de llit i taquilla interns;

19.- cadira descans interior;

20.- substituir cadires ergonòmiques en mal estat.

21.-Precs i preguntes

 

Desenvolupament de la sessió:  

 

1.Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior:  

Queda pendent la signatura de l’acta del dia 26.10.22 que ens faran arribar per correu i l’acta de la reunió del dia 13.12.22.

 

2.Organització del gaudiment de vacances i permisos:

Les OOSS hem manifestat que hem consultat a la majoria de la plantilla d’interior i que la majoria ha dit que no està d’acord en la proposta de la direcció de presentar a l’oficina de suport als equips directius un quadrant per grup de treball de forma periòdica amb la distribució dels dies d’AP i CF del grup. La majoria dels treballadors afectats han decidit que segueixi igual amb el compromís de demanar-se els AP i CF de forma proporcional per tal d’evitar l’acumulació d’hores o dies pendents de gaudir a finals d’any. Hem informat que l’organització del servei correspon a l’oficina de suport als equips directius, només cal veure funcions CUSAED: “portar a terme la programació i distribució dels serveis , segons les previsions del Director i Gerent de l’establiment”.

La direcció del centre manifesta que l’organització del gaudiment de vacances i permisos és per tots els àmbits, no únicament interior i no entén la negativa a acceptar la proposta perquè l’objectiu es facilitar la tasca a tots els implicats i no entén el motiu per el qual l’oficina de personal hagi d’assumir la planificació del quadrant.  Les OOSS hem manifestat que la majoria de personal està disposat a assumir el compromís de no acumular dies pendents de gaudir a finals d’any i de distribuir el gaudiment dels dies entre els membres del grup de treball.

Finalment després d’un intercanvi d’opinions la direcció accepta que els delegats sindicals en representació de la plantilla rebutgen la presentació d’un quadrant periòdic i accepten el compromís de no acumular dies pendents de gaudir a finals d’any i de distribuir el gaudiment dels dies entre els membres del grup de treball.

Les OOSS demanem que les sol·licituds tinguin resposta formal, en la mateixa sol·licitud, motivada i signada. No es poden denegar els dies en un mail i cal que el personal ha de poder demanar-se els dies de vacances, de compensació de festius i les hores d’assumptes personals que necessiti, independentment d’instruccions, en períodes de vacances és caòtic degut al dèficit de personal . El director diu que no es únicament el dèficit de personal el motiu per el qual no es poden demanar dies i que no s’ha denegat cap dia a ningú, accepta que agreuja el problema però que no és el motiu principal. La direcció informa que si s’ha de denegar un dia es contestarà en el mateix formulari de petició.

 

 3.Analítiques: sobrecarrega les analítiques els caps de setmana i ponts.

El director fa una exhaustiva explicació del motiu per al qual es realitzen les analítiques, intentaran repartir la recollida amb la CAS. La direcció elaborarà un ordre aclarint el tema.

 

5.Situació actual de les baixes, substitucions, reforços del CPOGI.

Informació selecció CUSAED, JUS745-22, fins 2/1/22, el 1/2/23 serà nomenada la GO de l’OGP del CPOGI i quedarà pendent substitució GO OGP.

Informació selecció Psicòleg JUS744-22, fins 2/1/22, no tenen informació dels candi-dats presentats.

Informació selecció ES JUS053-22, fins 23.01.23, no tenen informació perquè el període encara és obert. Les tres substitucions GMO finalitzaran el 31.01.22 i informen que intentaran mantenir per cobrir dos ILT de GMO i han demanat un reforç de GMO per cobrir l’acumulació d’HS i DI. L’1/2/23 s’incorporarà un GSI del CPPB que tenia dret de retorn al CPOGi a cobrir una vacant per jubilació de GMO.

Falta la cobertura d’1 CRIMO i d’un GMO d’ILT i properament per intervenció quirúrgica hi haurà un altre ILT GMO pendent de cobrir.

 

6.Aclariment mitjançant ordre direcció de les situacions sobrevingudes en què per motius laborals es poden autoritzar entrades i sortides dels interns malgrat l’horari SIPC sigui diferent.

En el manual de gestió de permisos de sortida lliurat no contempla què passa quan no hi ha personal de l’equip de tractament treballant al centre i el canvi d’horari l’ha d’auto-ritzar un GMO, les OOSS demanem que la direcció elabori una odre de direcció per aquest casos.

 

7.Manteniment i millora instal·lacions:

7.1.- reubicació cabina control, la direcció pren nota d’aquesta petició.

7.2.- reubicació RAK, la direcció pren nota d’aquesta petició.

7.3.- reparació arc detector metalls, la direcció informa que no te constància de que no funcioni correctament, informem de que pita contínuament quan està en funcionament.

7.4.- intercomunicador cabina control, la direcció diu que demanarà assessorament sobre aquesta petició.

7.5.- calefacció cabina control, la direcció informa que tenen previsió d’instal·lar un radi-ador de gas, al igual que a la sala de juntes. Les OOSS  demanem que també caldria calefacció de gas en el despatx número 4 i que aquests comptessin amb termòstats independents.

7.6.- sistema calefacció centre per estalvi energètic, la direcció informa que estan recollint dades per fer una proposta de millora. Actualment hi ha zones no ocupades on la calefacció està en funcionament perquè el termòstat és general.

7.7.-  automatització amb sistema exclosa porta zona dones, la direcció informa que no veu viable ni necessari aquesta petició.

7.8.- protocol pèrdua visualització càmeres seguretat en cas de tall llum, la direcció informa que està pendent i pren nota petició.

7.9.- centraleta i informació telèfons directes tècnics, la direcció informa que els tècnics ja lliuren el telèfon directe i el mòbil que és per on es gestionen la majoria de trucades d’interns.

7.10.- informació reparació teulada, la direcció informa que està pendent que els arquitectes presentin el projecte.

7.11.- identificar els armaris de les habitacions amb número de llit i taquilla interns, la direcció informa que està pendent, properament quan s’incorpori el cap de manteniment ho resoldran. El gerent informa que properament s’instal·laran lleixes als armaris habitacions  interns i suports per la TV.

7.12.- cadira descans interior, el gerent informa que espera que aquest any es  rebi mobiliari.

7.13.- substituir cadires ergonòmiques en mal estat, el gerent informa que espera que aquest any es rebi mobiliari.

 

A les 13:15h s’acorda la propera reunió per el dia 25 d’abril del 2023.

 

Qualsevol aportació que vulgueu fer us podeu dirigir a:

 

cpogirona.ccoo@gmail.com

cpogironaiaccatac@gmail.com

ugtpresons.cpobertgirona@gmail.com

 

 

Girona, 19 de gener de 2023

 

SSP IAC-CATAC, UGTPRESONS  i CCOO del  CP Obert Girona 

 

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA CONJUNTA DE CCOO, UGT I CATAC SOBRE LA REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL C.P. GIRONA

US CONTINUAREM INFORMANT!