COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA BORSA DE TREBALL

 

CCOO vàrem ser exclosos de la reunió de comissió de la borsa de treball de l’11 de febrer perquè vam ser l’únic sindicat que NO vàrem signar el juny passat l’acord de modificació de la regulació de la borsa de treball per considerar-ho lesiu per als interessos dels companys interins.

Durant la reunió es van tractar diversos temes que justifiquen que CCOO seguim sense signar l’acord. En part pel mal redactat del text, que està donant lloc a interpretacions conflictives, fins i tot encara que totes les parts hagin actuat amb indubtable bona fe, en part perquè CCOO considerem la normativa massa restrictiva i que deixa en indefensió als companys interins.

En concret durant la reunió es va tractar el tema dels informes negatius realitzats pels centres. La modificació de juny passat al punt 8 desenvolupa el funcionament dels informes negatius d’una manera que CCOO no acceptem:

  1. En el text signat al juny no s’obliga de manera explícita al fet que l’informe negatiu que realitzi el centre sigui motivat. En l’actualitat sembla que no s’estan motivant adequadament.
  2. El recurs es realitza davant la direcció, és a dir, la mateixa instància que ha realitzat l’informe negatiu. No fa falta ser molt perspicaç per a adonar-se que la majoria seran desestimats.
  3. A l’interí amb un informe negatiu no se li canvia de centre com ocorria abans de la modificació de juny passat pel qual queda enterament en mans de la mateixa direcció que li ha realitzat el primer informe, sempre amb l’espasa de Dàmocles d’un segon informe.
  4. Anteriorment la comissió de seguiment de la borsa havia d’ACORDAR el cessament de l’interí que tingués dos informes negatius. Amb la modificació de juny passat, ara l’Administració simplement li NOTIFICA el cessament a la comissió, a la qual no li queda més que dir amén.

També es va decidir obrir un termini perquè els interins en vacants puguin manifestar la seva voluntat de renunciar a la seva vacant si se li ofereix una en un àmbit funcional o territorial més alt en les seves preferències.

CCOO no entenem l’obertura i tancament de terminis. No hauria d’haver-hi terminis ni tancats ni mig oberts sinó la possibilitat permanent de fer-ho.

CCOO creiem que els interins en vacant haurien de poder canviar la seva voluntat de renunciar o no a la seva plaça quan ho consideressin necessari, ja que la situació una persona pot fer molts girs que l’obliguin a canviar el que en un moment donat havia decidit.

CCOO també creiem que no hauria d’haver-hi terminis tancats per a aplicar-ho sinó completament oberts i sense límits.

Però hi ha molts més punts de l’acord de modificació de borsa de treball de juny de 2019 que CCOO considerem lesius i que ens impedeixen signar l’acord:

  • Impossibilitat de quedar suspès temporalment de la borsa de treball per raons personals, que anteriorment sí que era possible però que va ser anul·lat amb la modificació de juny.
  • Els terminis demencialment curts a l’hora d’oferir una plaça a un candidat.
  • La composició de la comissió paritària de seguiment de la borsa que està constituïda de manera que l’Administració sempre té majoria absoluta.
  • És necessària una revisió de les causes d’exclusió i de suspensió de la borsa perquè siguin menys restrictives
  • El pas de la borsa de reforços a la d’interins és discrecional per part de l’Administració en comptes de ser automàtica després d’un període concret i taxat de temps treballat.
  • El canvi o modificació d’àrees funcionals i territorials també és discrecional per part de l’Administració, que pot acceptar-lo o no segons li interessi o vingui de gust, en comptes de ser un dret de tot company interí.

CCOO considerem que l’acord de modificació de juny passat va ser lesiu per als interins i per això ni ho vàrem signar, ni ho signarem mentre segueixi en els mateixos termes.

Per això CCOO sol·licitem que s’iniciï un període de renegociació de l’acord de modificació de juny passat que permeti introduir les modificacions imprescindibles que comportin una millora real i tangible dels drets dels companys interins.

 Barcelona a 12 de febrer de 2020

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO SOBRE LA REUNIÓN D ELA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE BORSA DE TREBALL DE JUNY DE 2019

US CONTINUAREM INFORMANT!!