GRUP TÈCNIC DE TREBALL DE JUBILACIÓ ANTICIPADA I 2a ACTIVITAT – 11/02/2020

 

El dimarts 11 de febrer s’ha celebrat la primera reunió del grup tècnic de treball sobre jubilació anticipada i 2a activitat.

L’objectiu d’aquest grup, que és purament tècnic i no de negociació, és tractar de manera precisa i desenvolupada tota la casuística i totes les dades referents al personal dels centres penitenciaris amb l’objectiu de realitzar en tres mesos un informe tècnic. Una vegada negociats els aspectes no tècnics, com a percentatges a pagar per part d’administració i treballadors, etc., es podrà presentar a l’Administració de l’Estat, que és la que per a introduir la jubilació anticipada ha de modificar la Llei General de la Seguretat Social, una proposta la més solida i fonamentada possible.

Aquesta primera reunió, que considerem productiva, s’ha dedicat a fitxar l’àmbit d’actuació (que serà el penitenciari) mètode de treball, guió general i establir un calendari d’una reunió per setmana, freqüència que podrà ampliar-se en cas de necessitat. També s’ha establert que l’Administració anirà facilitant totes les dades necessàries, al més aviat possible, començant per aquesta mateixa setmana, així com totes les que vagin sent necessaris segons es vagin desenvolupant els treballs del grup tècnic.

El que aquest grup tècnic comenci a funcionar de manera efectiva i productiva, que CCOO hem reclamat durant anys com evidencien tots els nostres escrits, és una prova clara que s’ha passat de l’estadi de les reclamacions i les discussions d’intencions, a una conscienciació clara per part de l’Administració.

Tots els signes i accions de l’Administració, des de les declaracions del Secretari de Mesures Penals del dia 7 a l’actitud dels representants de l’Administració en les últimes reunions, són positius i ens indiquen que per fi s’han adonat del problema de l’envelliment crític de la plantilla i que, començant per la consellera i la secretària general del departament, i seguint per tota la resta de comandaments superiors del departament de Justícia, consideren que la jubilació anticipada i una 2a activitat nova i millor adaptada a la realitat són solucions absolutament imprescindibles i que són necessàries ara mateix, sense que puguin diferir-se en el temps.

 Barcelona a 12 de febrer de 2020

 

DESCARRERA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA 1A REUNIÓ DEL GRUP TÈCNIC DE TREBALL DE LA JUBILACIÓ ANTICIPADA I LA 2A ACTIVITAT

US CONTINUAREM INFORMANT!!