ESCRIT A LA CONSELLERA CCOO DEMANEM LA PROMOCIÓ VERTICAL I HORITZONTAL

 

CCOO DEMANEM QUE EL DEPARTAMENT COMPLEIXI L’ACORD DE 2006 EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ HORITZONTAL I PROMOCIÓ INTERNA

 

 

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, durant les entrevistes amb la consellera de Justícia Gemma Ubasart el 9 de gener passat (feu clic) i amb el secretari de mesures penals Amand Calderó, l’11 de gener passat (feu clic), vam sol·licitar que el departament lluiti a través del seu grup parlamentari perquè en el projecte de llei actualment en tràmit en el Parlament es contempli de manera explícita la promoció interna del grup C al B en compliment de l’acord de condicions de treball de 2006.

CCOO durant la comissió de seguiment del passat dimecres 18 de gener de 2023 (feu clic) també vam exposar en solitari (després es van adherir CSIF i UGT, i aquest últim sindicat va assumir en el seu escrit com a propi tot el que CCOO vam exposar) que es complís el punt 3.1 de l’acord de 2006 que permet als treballadors i treballadores penitenciàries catalanes promocionar horitzontalment fins a un màxim de 6 nivells (cada nivell són 26 € bruts mensuals de pujada per a aquest any 2023) o el màxim del cos.

Dins de les iniciatives per a aconseguir tots dos objectius, CCOO hem dirigit un escrit registrat a la consellera de justícia i a la resta de la cúpula del departament demanant el compliment de l’acord de 2006 que permet la promoció interna del C al B i la promoció horitzontal amb un increment possible de fins a 6 nivells.

 

Hble. Gemma Ubasart i Gonzàlez

Consellera de Justícia

Departament de Justícia

Generalitat de Catalunya

 

Honorable consellera,

 

Des de CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya i sindicat majoritari de la Mesa Sectorial de Personal Tècnic i Administratiu de la qual depèn el Grup de Treball Penitenciari com a grup delegat, li fem arribar la nostra sol·licitud d’encarar el tema de la carrera professional dels treballadors i treballadores penitenciàries catalanes a través de dos punts importants:

 

PROMOCIÓ HORITZONTAL

 

Com vam exposar CCOO durant la reunió de comissió de seguiment del passat dimecres, 18 de gener de 2023, mentre no es negociï un nou acord de condicions de treball, segueix en vigor l’acord 2006-2009, al costat de les posteriors modificacions de pròrroga dels anys 2010-2011, 2012-2013 i 2014-2015.

El punt 3.1 de l’acord 2006 va introduir la promoció professional en el mateix lloc de treball per mitjà de convocatòries públiques anuals on el personal penitenciari podria promocionar de manera successiva nivells fins a un màxim de 6 o el nivell màxim del cos.

L’última convocatòria es va realitzar en 2010 i es va resoldre en 2011. Des de llavors cap treballador o treballadora ha pogut promocionar perquè l’administració no ha convocat més processos. Això ha provocat una situació d’injustícia i de difícil encaix legal on tenim personal que cobra dos nivells des de fa gairebé 12 anys, mentre un altre personal amb idèntica categoria, funcions i responsabilitats, no cobra aquests dos nivells ni té possibilitat d’aconseguir-los donada l’absència de convocatòries des de 2010.

Per això CCOO sol·licitem que es compleixi l’acord de 2006-2009 i es convoqui el grup de treball penitenciari per a negociar les bases del pròxim concurs de promoció horitzontal en el mateix lloc de treball i en el seu cas negociar qualsevol canvi normatiu necessari per a fer-ho efectiu.

 

PROMOCIÓ INTERNA

 

L’acord de condicions laborals 2006-2009 va introduir al punt 3.2 la promoció interna al cos de diplomats, grup de serveis penitenciaris, amb una oferta de 150 places, a convocar un terç de les places en els anys 2007, 2008 i 2009. Com ja la vam informar durant la reunió que CCOO vam mantenir amb vostè dilluns passat, 9 de gener, i amb el secretari de mesures penals, rehabilitació i atenció a la víctima Amand Calderó, cap de les convocatòries previstes s’han dut a terme.

L’última convocatòria del cos de diplomats, grup serveis penitenciaris, que és un grup A2, ES REMUNTA A FA 20 ANYS quan es van convocar 30 places, 15 d’elles de promoció interna, el febrer de 2003. Des de llavors no hi ha hagut més processos pel que el personal d’interior, inclosos els llocs de doble entrada C1/A2 com són tots els llocs de comandament intermedi, pertany en la seva gairebé totalitat, al cos de tècnics especialistes. A més en ser personal del grup C1, no poden accedir als equips directius dels centres penitenciaris, ja que es requereix pertànyer a un cos A1 o A2.

Tampoc podem oblidar el cas d’altres cossos com és el cas dels Tècnics de Prevenció i Salut Laboral, personal C1 a extingir, als quals se’ls nega la promoció interna al Cos de Tècnics de Gestió (Prevenció i Salut Laboral), que és grup A2, malgrat exercir les mateixes tasques.

Sorprenentment, el departament, a pesar que diu que és conscient que es necessita urgentment personal del cos de diplomats, té previst oferir un concurs oposició del cos de diplomats a la fi d’enguany amb una oferta de tot just 20 places, que no cobriran ni el personal jubilat des de l’últim procés, realitzat , recordem, en 2003, ni més ni menys que fa 20 anys.

CCOO li vam recordar durant la reunió que vam tenir amb vostè que el decret llei 14/2022, ara en tràmit en el Parlament com a projecte de llei, inclou la promoció interna per als treballadors públics catalans en condicions molt favorables, però la circumscriu al 45% de les places ofertes en els processos d’estabilització. Atès que no s’ha ofert cap plaça del cos de diplomats, grup de serveis penitenciaris, en els processos d’estabilització perquè l’administració no ha volgut tenir ni interins ni interines d’aquest cos, per desgràcia dins d’aquest 45% de places d’estabilització no hi hauria cap de promoció interna al cos de diplomats.

Per això CCOO li sol·licitem:

  • Que el decret llei 14/202, actualment en tràmit en el parlament de Catalunya com a projecte de llei, reculli a la promoció interna del cos de tècnics especialistes, grup serveis penitenciaris, al cos de diplomats, grup serveis penitenciaris. Per a això cal la implicació decisiva durant el tràmit parlamentari del departament a través del grup polític que sustenta al govern.
  • Que el nombre de llocs contemplats no siguin 20 ridícules places, sinó que siguin les 150 pactades en l’acord de 2006-2009 més la suma de les jubilacions i baixes definitives produïdes en el cos de diplomats, al qual se sumaria l’increment corresponent als centres que s’han obert des de l’any 2003. 
  • Que també s’inclogui la promoció interna a altres cossos.

Barcelona, 23 de gener de 2023

 

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT DE CCOO A LA CONSELLERA DE JUSTÍCIA DEMANANT LA PROMOCIÓ INTERNA I LA PROMOCIÓ HORITZONTAL EN CUMPLIMENT DE L’ACORD DE 2006

US CONTINUAREM INFORMANT!