CONDICIONS AMBIENTALS CP BRIANS 2

Des de la inauguració del CP Brians 2 es van detectar greus deficiències en molts llocs de treball del centre, temperatures extremes de treball, manca de ventilació, falta d’humitat,… les quals incompleixen el RD 486/97 de llocs de treball i obliguen a treballar a tots els professionals del centre en unes condicions penoses.

Des de CCOO sempre hem defensat que TOTS els treballadors tenen dret a que es compleixi, no només les condicions mínimes de l’esmentat Reial Decret (17ºC a 27ºC de temperatura), sinó que les condicions de treball han de ser les indicades a la Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització d’equips amb pantalles de visualització, que desenvolupa el RD 488/97 com temperatures de confort (en època d’estiu 23ºC a 26ºC i en època d’hivern 20ºC a 24ºC).

Per aquest motiu hem estat l’ÚNIC sindicat que ha portat aquesta problemàtica a TOTS els comitès de seguretat i salut laboral del Departament de Justícia (presons) des de juny del 2015 (consultar actes a la intranet del Departament) exigint que es prenguessin mesures per garantir els drets de tots els treballadors.

A dia d’avui, i agraint la col·laboració de l’actual equip directiu, podem afirmar que l’administració ha pres el camí correcte, doncs ha començat a instal·lar equips d’aire condicionat a totes les oficines de funcionaris i que pròximament es prenguessin mesures per millorar la ventilació a les oficines dels edificis B i C.

Malgrat totes aquestes millores continuarem insistint perquè es facin les inversions necessàries i aconseguir que tots els treballadors del centre tinguin unes condicions dignes de treball.

Descarrega la nota en PDF

Secció Sindical Brians 2