C. P. LLEDONERS – CONTINUA EL CAOS DE LA FORMACIÓ ENTORN VIRTUAL

 

1- Nul·la planificació per part del centre…

2- Assignació horaria per a la formació reglada online…

3- Gerent del CP Lledoners exigim que ens garateixi la formació en línea

 

El passat divendres 10 de maig ens vam trobar amb l’últim exemple de la nul·la planificació per part del centre a l’hora d’assignar horaris  nul·la planificació per part del centre a l’hora d’assignar horaris per a la formació reglada online dins de l’horari laboral. Aquest dia, en el qual s’iniciava la campanya electoral municipal, amb el conseqüent augment d’absències per permís, ens vam trobar gent amb hores de formació assignada que va provocar que diversos serveis com infermeria o ingressos es quedessin hores amb un únic funcionari d’interior de servei, augmentant el risc d’aquests en cas d’incident amb algun intern.

No era més fàcil, essent el centre coneixedor dels permisos iniciats aquest dia, que no s’hagués assignat formació a cap funcionari i aquestes hores s’haguessin assignat els dies de servei anteriors?

Aquest no és el primer problema que ens trobem, ja que hi han hagut casos en els quals s’ha modificat l’assignació horària de formació dels funcionaris amb 1 dia d’antelació perquè es solapava  la formació de diversos funcionaris assignats al mateix mòdul.

Tanmateix ens vam trobar amb el problema de l’aula de formació que ja es va solucionar i que dificultava la realització de la formació.

Davant aquesta problemàtica, exigim al gerent, que si no és possible garantir la formació online en l’horari laboral sense menyscabar la seguretat del centre, aquesta sigui compensada fora de l’horari laboral com es feia antigament i es fa en molts altres centres penitenciaris de Catalunya

 

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT CONJUNT SOBRE FORMACIÓ

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT REGISTRAT DE CCOO

US CONTINUAREM INFORMANT!