REUNIÓ AMB DIRECCIÓ DEL C.P. QUATRE CAMINS -14 DE MAIG DE 2019

Assistim el Director, Subdirector de Règim Interior, Gerent, secretària tècnica, cap de personal, CCOO i UGT.

Comença la reunió presentant-nos als nous comandaments i disculpant l’absència per motius laborals del Subdirector de tractament.

 • CCOO demana a la Gerent que s’informi si es poden variar els horaris de cafeteria per tal de cobrir més hores. També els demanarà que sigui habitual la presència d’amanides en el menú. I també s’ha adonat que hi ha aliments sense tapar, tal com havia denunciat CCOO en moltes ocasions, i que ja es va queixar.
 • Quan a la compensació de cursos de formació, la Gerent ens informa que es compensen sempre que vinguin autoritzats pel Centre d’estudis i DG. CCOO es queixa que la mesura d’implementar un ordinador per fer formació online en hores de feina no es viable per manca de funcionaris en els mòduls. Admeten el problema i compensarien les hores per fer-ho a casa sempre que estiguin autoritzats.
 • CCOO denunciem la quantitat d’interns al MR3 i MR4, amb barreja d’interns més o menys conflictius i la dificultat de fer un mòdul de participació i convivència. La Direcció manté la seva voluntat de rebaixar el nombre d’interns en general, en tots el mòduls.
 • Es demana es revisi l’estat de totes les instal·lacions dels intèrfons i megafonia de tots els mòduls. Informem a la nova Gerent que per les nits els funcionaris/es del MR2 no poden abandonar el seu mòdul perquè no funciona el passi del timbre al centre. Això enllaça amb la previsió d’obres, la idea és reduir el nombre d’interns en tot el centre. És imminent tancar infermeria. Només tindríem dos llits de transit cap a altres infermeries tal i com es va fer amb psiquiatria. No hi ha previsió d’inici d’obres, estan pressupostades i no començarien abans de 2021.
 • S’han licitat les obres de les teulades del centre i l’asfaltat del vial d’accés al C.P. També es repararien les zones humides (dutxes) i galeries i sistemes de seguretat.
 • Les acumulacions d’aigua al subterrani del MR7 no li veuen la solució definitiva i només es podria fer les accions puntuals de reparació.
 • Properament instal·laran 9 aparells d’aire condicionat.
 • CCOO demana informació sobre la denegació de compensació de les hores extraordinàries ( o minuts) generats després de la jornada establerta. Ens informen que sempre es compensen quan estiguin motivades per necessitats del servei.
 • CCOO demanem a la Gerent que sol·liciti altre cop un detector de gasos que sigui més funcional per la dotació de C-30.
 • També demanem que li retirin el radiotransmissor a la cap del servei de neteja perquè no existeix cap motiu per dur-lo.
 • Es demana posin timbres a les portes d’accés a l’àrea de teatre i poliesportiu.
 • El repartiment de la medicació als interns que es troben a tallers per a evitar retards és una mesura que encara no es pot implementar tot i que es va proposar a serveis mèdics.
 • Properament es posaran dues cabines de telèfon a cuina i es canviarà la ubicació de les del MR5, les posaran als patis.
 • CCOO transmet la preocupació de molts professionals del centre per la acumulació de familiars i visites just al davant de la porta principal, especialment quan es surten permisos, i diuen que faran tot el possible per trobar mesures per garantir la seguretat i la intimitat dels treballadors.
 • Recordaran també l’obligació de posar les targetes d’identificació dels vehicles en lloc visible, en els dos pàrquings.
 • Quan a temes de personal, la darrera setmana del mes de maig es convocarà el concurs horari d’àrees mixtes amb efectes 1 d’octubre.
 • La Direcció mostra especial preocupació per la quantitat de baixes del Centre. A data d’avui hi ha 74 baixes totals ( 54 d’interior) a la que s’han de sumar 18 funcionaris/es que tenen permís especial per les eleccions locals. La cobertura es minsa per part de DG. També s’està treballant per encabir en els llocs idonis 12 adaptacions de treball en tot el centre. Degut a això, des de personal ens demanen comprensió i que valorem la dificultat de fer els llibres de serveis a diari.
 • D’altra banda, davant els darrers incidents relacionats amb foc o destrosses al MR5 i DERT, la Direcció ens informa que tots els incendis s’estan denunciant penalment davant el Jutjat de guàrdia i també en alguns casos de danys. Tanmateix, es denuncien totes les agressions als funcionaris per part d’interns i recalquen que sempre tenim a disposició els lletrats de l’Administració per exercir les accions legals pertinents.

La Roca del Vallès, 14 de maig de 2019

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL C.P. QUATRE CAMINS

US CONTINUAREM INFORMANT!