CONTINUEM FENT CAMÍ PER L’APROBACIÓ FINAL DE JUBILACIÓ ANTICIPADA

 

L’INICI DE LA VIA ORDINÀRIA SE SUMA A L’EXTRAORDINÀRIA

 

Ahir, 23 de gener de 2023, l’Administració va presentar davant la Secretaria d’Estat del Ministeri de la Seguretat Social  l’expedient demanant la jubilació anticipada pel personal penitenciari català

 

 

Tal com vam comunicar CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya el passat 13 de gener (feu clic), hi ha dues vies per accedir a la jubilació anticipada: La via ordinària i la via extraordinària.

La presentació de l’expedient davant la secretaria d’estat del ministeri OBRE FORMALMENT LA VIA ORDINÀRIA FIXADA PEL REIAL DECRET 1698/2011 de 18 de novembre, pel qual es regula el règim jurídic i el procediment general per a establir coeficients reductors i anticipar l’edat de jubilació en el sistema de la Seguretat Social, i que finalitza amb un reial decret específic de regulació de la nostra jubilació anticipada. Va ser el camí seguit per la jubilació anticipada dels policies locals.

Aquest procés se suma a la via extraordinària ja iniciada, per mitjà d’una esmena en la llei d’eficiència processal que introdueixi una disposició addicional en la Llei General de la Seguretat Social, i que va ser el camí seguit per mossos, ertzaines i la policia foral.

CCOO vam recordar a les portaveus d’ERC en les comissions de justícia del parlament de Catalunya i el congrés dels diputats, dels requisits que calien i que el mateix grup d’ERC pot autoesmenar la seva esmena per a incloure un text complet i correcte, què HA D’INCLOURE NECESSÀRIAMENT EL TEXT COMPLET DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL A INCLOURE EN LA LGSS.

Aquest text no pot ser una mera exposició d’intencions sinó que ha de contenir tota la normativa que reguli la jubilació anticipada del personal penitenciari de Catalunya (cossos afectats, terminis, coeficients a aplicar a cada col·lectiu, etc.).

 

CCOO CONTINUAREM LLUITANT I PRESSIONANT A TOTS ELS NIVELLS PER ACONSEGUIR LA JUBILACIÓ ANTICIPADA DE TOTS ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES PENITENCIÀRIES CATALANES!

 

 

Barcelona, 24 de gener de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LES ÚLTIMES NOTICIES SOBRE LA JUBILACIÓ ANTICIPADA

US CONTINUAREM INFORMANT!