JUBILACIÓ ANTICIPADA: REUNIÓ AMB LES PORTAVEUS D’ERC A LES COMISSIONS DE JUSTÍCIA DEL PARLAMENT I DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS

 

CCOO LI HEM RECORDAT A L’ADMINISTRACIÓ QUE LES COSES EN MATÈRIA DE JUBILACIÓ ANTICIPADA S’HAN DE FER BÉ.

 

 

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, i la resta de sindicats representatius ens hem reunit avui en el Parlament amb Carolina Telechea, portaveu d’ERC i secretària segona de la comissió de justícia del congrés dels diputats, Ana Balsera, portaveu d’ERC de la comissió de Justícia del Parlament, el secretari de mesures penals Amand Calderó i Josep Maria Torrent, assessor i membre del gabinet de la consellera.

Després d’una intervenció inicial de la portaveu d’ERC en la comissió de justícia del congrés dels diputats, tal com vam fer el 23 de novembre passat quan CCOO ens vam reunir amb el president de la comissió de Justícia del Parlament de Catalunya Jordi Orobitg (feu clic), CCOO hem recordat de manera fonamentada i extensa que HI HA DUES VIES D’ACCÉS, UNA EXTRAORDINÀRIA I UNA ORDINÀRIA,

  • De manera extraordinària per mitjà d’una esmena en una llei (no té per què ser la llei de pressupostos, pot ser una altra) que introdueixi una disposició addicional en la Llei General de la Seguretat Social, i que va ser el camí seguit per mossos, ertzaines i la policia foral. Aquesta esmena HA D’INCLOURE NECESSÀRIAMENT EL TEXT COMPLET DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL A INCLOURE EN LA LGSS, el qual no pot ser una mera exposició d’intencions sinó que ha de contenir tota la normativa que reguli la jubilació anticipada del personal penitenciari de Catalunya (cossos afectats, terminis, coeficients a aplicar a cada col·lectiu, etc.).
  • De manera ordinària, és a dir, seguint els passos que fixa el Reial decret 1698/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula el règim jurídic i el procediment general per a establir coeficients reductors i anticipar l’edat de jubilació en el sistema de la Seguretat Social. El resultat final d’aquest procés és un RD específic que contingui tota la regulació en matèria de jubilació anticipada del col·lectiu afectat. Aquesta va ser la via seguida pels policies locals. Com qualsevol altre RD, aquest RD pot ser publicat EN QUALSEVOL MOMENT DE L’ANY.

Actualment, hi ha una esmena, que ERC ha inclòs en el projecte de Llei d’Eficiència Processal, i que és una de les tres lleis en matèria d’eficiència (llei d’eficiència organitzativa, llei d’eficiència processal i llei d’eficiència digital) que introdueix una disposició addicional en la Llei General de la Seguretat Social, que per desgràcia és incompleta.

 

CCOO som l’únic sindicat que li hem recordat a l’administració i a la resta dels sindicats QUE L’ESMENA ÉS INSUFICIENT

 

La esmena hauria d’incloure el text complet de la disposició addicional a incloure en la LGSS, text que ha d’explicitar tota la regulació en matèria de jubilació anticipada del personal penitenciari català.

Afortunadament, el mateix grup d’ERC pot autoesmenar la seva esmena per a incloure un text complet i correcte, que és el que CCOO li hem demanat (i després uns altres sindicats s’han adherit).

Punts positius a considerar:

  • S’espera que aquest mes pròxim el projecte de llei d’eficiència processal passi a ponència, fase en la qual es discutiran les esmenes. Més tard passarà al ple del congrés i finalment al Senat. El govern central vol aprovar les lleis d’eficiència abans que acabi la legislatura, a poder ser abans de l’estiu, així que el procés pot ser més ràpid del que a priori semblaria.
  • La comissió de justícia del congrés dels diputats és potser la comissió on més consensos es produeixen i és més fàcil aconseguir majories.
  • Hi ha consens entre el PSC i ERC en el parlament de Catalunya i el coherent seria que també n’hi hagués en el congrés dels diputats.
  • Si no s’aprova en aquesta llei, pot ser en una altra similar. El departament i la diputada d’ERC en el congrés Carolina Telechea s’han compromès a continuar presentant esmenes en altres lleis si l’actual no prospera.

D’altra banda, i tal com vam informar el dilluns passat després de reunir-nos CCOO amb la consellera de justícia i la cúpula de la Secretaria de Mesures Penals (feu clic), on també vam demanar un pla específic per al reemplaçament de les persones que es podrien veure afectades en cas d’aprovar-se amb una ampliació de plantilles i futurs procediments selectius, el departament TÉ LA INTENCIÓ DE PRESENTAR UNA PETICIÓ FORMAL AL MINISTERI A TOT TARDAR AQUESTA SETMANA PRÒXIMA.

Això significa que també se seguirà la via ordinària del RD 1698/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula el règim jurídic i el procediment general per a establir coeficients reductors i anticipar l’edat de jubilació en el sistema de la Seguretat Social.

L’administració ha manifestat que és plenament conscient que no hauria d’haver-hi treballadors i treballadores majors de 60 anys i ha constatat el grau d’envelliment de la plantilla arriba a nivells inconcebibles, i que el seu esforç en favor de la jubilació anticipada del personal penitenciari és sincer.

 

CCOO novament hem estat el sindicat que sembla tenir les idees més clares, un coneixement precís del tema i intenció indestructible d’anar més enllà del simple màrqueting.

 

CCOO CONTINUAREM LLUITANT PER ACONSEGUIR LA JUBILACIÓ ANTICIPADA DE TOTS ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES PENITENCIÀRIES CATALANES!

 

Barcelona, 13 de gener de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO SOBRE LA REUNIÓ AL PARLAMENT AMB LES PORTAVEUS D’ERC DE LES COMISSIONS DE JUSTÍCIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I EL CONGR´ÑES DELS DIPUTATS

US CONTINUAREM INFORMANT!