ESCRIT REGISTRAT A LA CONSELLERA DELS SINDICATS DEL C.P. PONENT

 

 

Hble. Sra. Lourdes Ciuró i Buldó

Consellera de Justícia

 

Senyora,

Tots els sindicats representatius del CP Ponent ens adrecem a vostè per tal d’exposar-li l’elevat grau d’insatisfacció dels treballadors públics que presten servei en aquest centre.

Com ja sap el passat 4 de novembre els treballadors es van concentrar davant del centre de treball i es va fer públic un manifest que recollia una sèrie de mesures que considerem cabdals per millorar la seguretat interior. Ha de saber que cap responsable de Serveis Penitenciaris s’ha adreçat o ha fet el més mínim gest per trobar solucions o, si més no, fer-ne un intent.

Els sindicats van avisar en el seu manifest que es tractava d’un inici de mobilitzacions. La part social entén que l’inici de mobilitzacions suposa en primer lloc una exposició pública de la problemàtica. Un cop feta aquesta exposició  pot succeir que hi hagi una resposta de la part interpel·lada o no. Si hi ha una resposta de la part interpel·lada el que hi ha és respecte cap a la part social i si no hi ha cap resposta el que hi ha és menyspreu. Així de clar.

Ha de saber que la nostra intenció és la de perllongar el conflicte tot el temps que sigui necessari fins aconseguir allò que considerem indispensable per la nostra dignitat professional. Tan és així que ja hem comunicat al Govern una nova concentració pel proper dijous dia 18 de novembre amb un lloc i un tarannà diferents però amb el mateixos objectius.

Ara la interpel·lem directament a vostè per demanar allò que considerem que ens pertoca i que el departament de Justícia ens nega:

  • Cercar aquelles mesures dirigides a acabar amb l’augment d’agressions. Oferiment d’ofici per part de l’administració de suport jurídic i psicològic als funcionaris agredits.
  • Millorar la infraestructura penitenciari a Lleida.
  • Implementar l’estudi que va realitzar l’Equip Tècnic del departament sobre la 2a activitat i la jubilació anticipada per solucionar la problemàtica de l’envelliment de la plantilla en aquest centre.
  • Una dotació correcta de personal per garantir la seguretat interior del centre.
  • Oferir una formació professional amb les eines i mesures de seguretat interior adients.
  • Anul·lació de la circular 2/2021 per retornar l’autoritat i la confiança als treballadors, així com l’aplicació de la normativa penitenciaria de règim interior des d’un punt de vista professional i rigorós.
  • Un replantejament en el procediment de repartiment de la medicació per tal d’evitar el tràfic de medicaments i les situacions greus que això comporta .
  • Acabar amb l’augment desproporcionat d’interns amb problemes psiquiàtrics que ocasiona una increment de les situacions de risc que posen en perill la vida d’altres interns i dels funcionaris.
  • Un canvi en la Direcció del Centre Ponent. Necessitem nous gestors que recolzin i defensin als seus treballadors

Restem a l’espera d’una resposta seva com a màxima autoritat del Departament de Justícia.

Atentament,

Totes les seccions sindicals del CP Ponent

Lleida, 10 de novembre de 2021.

 

 

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT REGISTRAT A LA CONSELLERA DELS SINDICATS DEL C.P. PONENT

US CONTINUAREM INFORMANT!