GRUP DE TREBALL 14/03/2023 CCOO PROPOSEM UN NOU ACORD DE BORSA QUE INTEGRI A TOTHOM

 

EL PASSAT 24 DE FEBRER DE 2023, CCOO, 1A FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA, VAM PRESENTAR A L’ADMINISTRACIÓ UNA PROPOSTA ESCRITA I REGISTRADA DE NOU ACORD DE BORSA QUE MILLORA SUBSTANCIALMENT EL FRACASSAT ACORD DE 2019 I ELS DRETS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES PENITENCIÀRIES

 

CCOO vam ser l’únic sindicat que no vam signar el claudicant acord de borsa de treball de tècnics especialistes de 2019 perquè significava una regressió de drets inacceptable, i vam explicar de manera extensa les raons en un escrit del 26 de juny de 2019 (feu clic)

 

Durant la reunió de grup de Treball d’ahir, dimarts 14 de març de 2023, CCOO hem lliurat còpia de la nostra proposta de nou acord de borsa d’interins i hem defensat una vegada més, i les que faci falta, EL QUE HEM DEFENSANT EN SOLITARI DES DE FA QUATRE ANYS.

  • Les més de 400 persones en les llistes fora de borsa han de passar a la borsa d’interins regulada i han d’escalafonar-se per ordre d’antiguitat. 
  • Els errors de l’acord de borsa de 2019 que ha originat l’actual situació han de corregir-se amb un nou acord de borsa.

En les seves propostes, l’administració vol usar criteris d’entrada en la borsa absurds que DE FACTO ANUL·LEN EL PRINCIPI D’ANTIGUITAT, de manera que persones sense cap experiència passarien a borsa i se’ls oferiria vacants de llarga durada. Per contra, persones amb gairebé tres anys d’antiguitat, que seguirien fora de borsa, en les llistes no regulades de la vergonya creades per l’acord de 2019, i només se’ls oferiria contractes de molt curta durada.

 

CCOO DEFENSEM DES DE FA QUATRE ANYS QUE NOMÉS HA D’HAVER-HI UNA ÚNICA BORSA D’INTERINS AMB ELS MATEIXOS DRETS PER A TOTES LES PERSONES. I EL CRITERI D’ORDENACIÓ HA DE SER L’ANTIGUITAT!

 

En la NOSTRA PROPOSTA DE NOU ACORD, CCOO corregim els més importants errors del nefast acord de borsa de 2019:

  • Eliminem la coexistència de la llista de borsa regulada per l’acord de 2019 al costat de llistes fora de borsa, sense drets ni regulació i sense mecanismes de passada a la borsa regulada, i amb les quals l’administració pot fer el que vol. CCOO proposem l’existència d’una única borsa amb iguals drets i obligacions per a tots els treballadors i treballadores interines, tal com ocorria abans del nefast acord de 2019. PER A CCOO TOTS ELS INTERINS HAN D’ESTAR EN LA MATEIXA BORSA ORDENADA PEL CRITERI ÙNIC D’ANTIGUITAT.
  • S’integren en la borsa d’interins als més de 400 treballadors i treballadores actualment escampades en les diverses llistes fora de borsa mancadesde drets i amb ordenacions absurdes i contradictòries. Una vegada tot el personal interí estigui en una llista única se’ls podrà oferir a tots i totes contractes de llarga durada en comptes de contractes de reforç d’un mes.
  • S’estableix un sistema assenyat, obert i just de futur accés a la borsa d’interins que en l’acord de borsa de 2019 ni tan sols existeix.
  • Desapareixen els dos informes negatius com a manera de cessar personal interí de l’acord de borsa de 2019. L’única forma legal de cessar disciplinàriament un interí és seguint el procediment legal establert, és a dir a través d’un expedient disciplinari amb totes les garanties legals per al treballador o treballadora.
  • El canvi d’àmbit funcional i territorial dependrà únicament de la voluntat del treballador o treballadora implicada i no de la decisió arbitrària de l’administració, com passa ara en l’acord de borsa de 2019.
  • Els terminis per a oferir places a una persona en llista deixen de ser els demencialment curts de l’acord de 2019, ampliant-se de manera notable.
  • Es recuperen els motius personals per a sol·licitar la suspensió en la borsa, és a dir, romandre en llista amb l’antiguitat guanyada sense que se li ofereixi places, i per això no perdi antiguitat en rebutjar-les, tornant a la situació activa en llista quan el treballador desitgi.

L’administració, davant l’oposició de CCOO i de la resta de sindicats representatius a la intenció de l’administració de trossejar les llistes i integrar al personal existent en ella segons criteris injustos que podrien anul·lar de facto el principi d’antiguitat, ha convocat una nova reunió de grup de treball per a aquest divendres 17 de març.

 

CCOO HEM RECORDAT A L’ADMINISTRACIÓ QUE LES VACANTS HAN D’OFERIR-SE ABANS ALS FUNCIONARIS DE CARRERA

 

CCOO CONTINUAREM DEFENSANT, COM HEM FEM DES DE 2019, LA NECESSITAT QUE HI HAGI UNA ÚNICA BORSA ORDENADA PER ANTIGUITAT I REGULADA PER UN ACORD NOU QUE MILLORI I CORREGEIXI EL DE 2019!

 

Barcelona, 15 de març de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE 14 DE MARÇ DE 2023

US CONTINUAREM INFORMANT!