INCENDI AL C.P. QUATRE CAMINS CCOO DENUNCIEM AL DEPARTAMENT DAVANT LA INSPECCIÓ DE TREBALL

 

CCOO VAM DENUNCIAR AHIR DILLUNS AL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA A LA INSPECCIÓ DE TREBALL PELS FETS OCORREGUTS EL DISSABTE EN EL C.P. QUATRE CAMINS!

 

Dissabte passat 8 de maig es van produir dos incendis en el DERT del C.P. Quatre Camins. Durant el primer incendi la mànega d’una BIE va rebentar, un Equip de respiració assistida (ERA) no va funcionar, i durant el segon incendi, faltava material perquè no s’havia reposat. Com a conseqüència, CINC TREBALLADORS VAN HAVER DE SER ATESOS PER LA MÚTUA.

Si alguna cosa va demostrar aquest incident va ser les mancances en matèria de seguretat laboral que CCOO vam denunciar ahir davant la Inspecció de Treball:

  1. Les revisions de les BIEsdel C.P. Quatre Camins no es realitzen d’acord amb la norma UNE-EN 671-3. En lloc d’estendre les mànegues i realitzar les proves de pressió d’aigua, es comprova que el manòmetre funcioni i la pressió marcada sigui correcta. No consta que s’hagin fet correctament les proves de retimbrat de les mànegues.
  1. El personal del C. P. Quatre Camins eleven mensualment informes escrits de comprovació de l’equip contra incendis, que són recollits pel Tècnic en Prevenció i Salut laboral (TPSL) del centre, el qual al seu torn eleva un informe mensual per escrit a la direcció del centre amb les mesures a prendre. LA IMMENSA MAJORIA MAI ES DUEN A TERME.
  1. No ens consta que es compleixi la normativa del Reial Decret 513/2017. El manteniment general del centre, incloent-hiel material elèctric i d’il·luminació, el realitza l’empresa Geinstall, mentre que el dels extintors el realitza l’empresa Extinfisa, la qual cosa podria vulnerar l’article 15.2 de l’esmentat RD 513/2017.
  2. Les revisions, així com la substitució dels ERAde la casa Airbox no semblen ser adequats. En nombroses ocasions s’han trobat deficiències en les juntes o un altre material després d’una revisió.

Per tot això informem CCOO hem sol·licitat a l’autoritat laboral:

  1. Que investigui aquest accident laboral donades les gravíssimes conseqüències sofertes pels treballadors.
  1. Que ordeni al departament de Justícia la immediata revisió de tots els equips existents en el CPQCi resta de centres penitenciaris, així com un augment de la dotació dels mateixos per a poder disposar d’equips de reserva.
  1. Que investigui si les revisions s’efectuen per empresa homologada i concorde a la normativa vigent.
  1. Que insti l’actualització de la formació pràctica per a tota la plantilla. No existeix un pla de formació contínua per als treballadors penitenciaris, especialment en utilització pràctica d’equips anti incendi.
  2.  

La política és l’art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar després els remeis equivocats.

(Groucho Marx)

 

Malgrat l’encertat de la frase de Groucho, per desgràcia la situació a les presons catalanes no és precisament una pel·lícula dels germans Marx. Tot el contrari. És TRIST I DEPRIMENT a causa de la inoperància política de la SMPRAV i del departament de Justícia.

En pocs dies hem pogut veure la implementació del «Protocol d’aplicació de mitjans de contenció en els centres penitenciaris de Catalunya», on nostra SMPRAV crea problemes i aplica remeis equivocats en el més pur estil Groucho Marx, i per l’altre costat no resol els veritables problemes de seguretat que afecten directament la integritat física i fins i tot la vida dels seus treballadors, com són els referents a la prevenció i la seguretat laboral.

Per això:

 

CCOO hem denunciat a la SMPRAV davant l’autoritat laboral

 

CCOO hem demanat que es retiri el «Protocol en els centres penitenciaris de Catalunya»

 

CCOO hem demanat a la SMPRAV reunió urgent per a tractar sobre la situació provocada pel protocol d’aplicació de mitjans de contenció.

 

Barcelona, 11 de maig de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE COO AMB LA DENUNCIA  DEL DEPARTAMENT DAVANT LA INSPECCIÓ DE TREBALL

DESCARREGA EN PDF LA DENUNCIA DE CCOO DEVANT LA INSPECCIÓ DE TREBALL

US CONTINUAREM  INFORMANT!